Ordlista/söklista
Den text som är färgmarkerad länkar er till mer detaljerad information, den i svart är under uppbyggnad och kommer!
Vissa avsnitt innehåller mycken text men kan innehålla värdefulla råd för er som söker svar på något dilemma, om ni inte hittar det ni söker så kan ni alltid maila och rådfråga utan att det kostar er något. Epost: info@kanerva.se
1 1700:tals ugn Uppsättning av en orginell 1700:tals kakelugn
2 1700:talsugnar säljes 5-10 st ugnar säljes med uppsättning då det krävs "mycken skicklighet" att få till dem.
3 Allmäna råd Olika råd på olika områden
4 Anläggning Husgrunder, schakt, utmätning av grund, gjutningar
4aArbetsplatsenDen berättar om du är seriös eller inte
5 Badrum Branschregler, våtrumsbehörighet , vanliga reaktioner hos privatpersoner
6 Bakmur Baksidan av kakelugnen, principer och fallgropar
7 Bakugn Lite tips hur man kan gå till väga, funktion Detaljer som styr utförandet
7aBakugn Gammal stilHur man kan lyckas färdigställa en bakugn med god funktion
7bBakugn traditionell2 förslag på traditionell bakugn kan utföras
7cBakugn DjurstenVi gör om hela murverket och gör nytt
8 Bastu Hur du kan göra en egen, lite tips hur du kan gå tillväga och vad kan det kosta?
9 Bergsmansgård Gården Sånnaboda utanför Örebro, Garphyttan, olika delar av projektet
10 Bergslagskamin Gedigen kamin i gjutjärn, vanlig i Bergslagen
11 Besiktning Besiktning av kakelugn och några tankar att begrunda
12Besiktning av sotareVi kan rekommendera Björn Pettersson i Mälardalens område
13 Betonghatt Betongplatta på skorsten, vad säger erfarenheten?
14 Betongplatta Hur man gör en platta på mark
15 Bluffmakare Det nya sättet att bluffa med rotavdrag
16 Blästring Behandling av gamla kaminer och spisar
17 Brand Kakelugnsmakaren som räddade ett hus från att brinna upp
18 Braskassett Lämplig insats i en öppen spis, bra effektivitet
19 Brännugn Bränning av gods för kakelugnar och krukmakare
20 Byggfusk Kommentar efter programmet, egen erfarenhet av svindlare
21 Bygganmälan Blankett för eldstäder,rökkanaler, ändringar
22 Byggställning Vad gäller och hur vet man om den är laglig?
23 Byggnadsvård Byggnadsvård för kakelugnar på bästa sätt som bevarar
24 CV Vem är jag och vilken utbildning har jag?
24aDiameter kakelugn rund bågeVad är bågen eller diametern, är det svårt att få till det?
24bEldfast tegelVad skall man använda inuti eldstaden hos en kakelugn?
25 Eldning Olika sätt att elda med förstånd, fel användande, eldning på fel sätt , vägran att lyda råd
25aEldstadsplanDet som är framför en eldstad på golvet.
26 Faktura Dessa extra fakturor som kommer fast man fått en offert
27 Felaktig info Felaktig information eller bristfällig kunskap som kan leda till byggfel
28 Fin & Ful Har du mött kakelugnarna Finis & Fulis?
29 Fiskerök Hur man gör en enkel fiskerök och får njuta av god mat
30 Fogar Stora fogar som uppstår vid eldning, vad är detta? Hur skall kakelugnsfogar verkligen se ut?
30aFogningGoda råd hur man fogar en kakelugn på rätt sätt.
31 Fukt Den vattenmängd som finns kvar och skall torka ut från en kakelugn
32 Fuktmäta Fuktmäta en kakelugn, säkraste sättet att avgöra
33 Fundament Konstruktion som bär upp kakelugn eller öppenspis, olika lösningar
34 Fusk Vanliga sätt förekommande fusk i branschen, och materialsvinn, hjälp mot fuskverkare
35 Företaget När det grundades och hur namnet hittade tillbaka till grundaren
36 Försäljning Olika eldstäder och kaminer, samt material
37 Garanti Vad innebär detta och vad är brukligt med eldstäder
38 Gjutjärnskamin Kamin tillverkad av gjutjärn
39 Glasblock Glasblockshörna i dusch, bra tips för bästa resultat
40 Glasyrskador Olika yttringar och sätt att laga dem
41 Glidgjutning Metod att laga skorstenskanaler som är otäta , tillvägagångssätt
42 Grund Vanliga sätt att anlägga en grund
43 Hjälp Hjälp om någon fördärvat din kakelugn möjlig till minsta möjliga kostnad
44 Husbyggnation Beskrivning kring uppförande av hus
44aHyresgästDu har en kakelugn som någon annan skall använda, vad bör du tänka på?
45 Hård eldning Sätt att avgöra och kriterier för bedömning
46 Information Fel information, hur den uppstår 
47 Insatsrör Material för renovering av skorstenskanaler
48 Intro Hur började allt med mitt kakelugnsintresse?
49 Juridik Olika aspekter t ex vid skorstenar, murverkskonstruktioner, kakelugnar, lagen
49aKakel  grundmaterialetHur man gjorde förr och hur vi kan göra det idag, bearbetningen av ett kakel
50 Kakelfyllnad Den fyllning i kaklet som magasinerar värme, råd om byta fyllning eller inte?
51 Kakel ur läge Orsak och verkan, lösningar på problem
52 Kakelugn Nedtagning, uppsättning, användning, nytillverkade skillnad mot gamla, innan en uppsättning
53 Kakelugnshandel Kakelugnar som finns i lager, vad är vår policy?
54 Kakelugnsmakare Vad skall man kunna kräva i skicklighet och vad är rimligt?, metodik kluriga lösningar
55 Kakelugnsråd Anlita seriös uppsättare,användning, olika problem
56 Kakelugnstjuvar Vilka är dessa och hur kan du skydda dig?
57 Kamin Innesluten eldstad i olika utformanden
58 Kanaler Hur kanalerna kom till i kakelugnen
59 Keramisk dragning Tätning av skorstenkanal, arbetsmetodik
60 Keramiskt bruk Ett bruk av speciell art avsedd för rökkanaler, stora skillnader finns i utförande
60aKeramiskt bruk i kakelugnVad händer om man väljer att täta kakelugnen med cementbaserat keramiskt bruk?
61 Klagomål Vanliga orsaker till klagomål hos kunder,olika yttringar
62 Klåpare Någon har utfört ett dåligt arbete som man är missnöjd med och hjälp finns
63 Kommentarer Svar som sagts när man frågat om man kan leverera en okramlad kakelugn
64 Konsumentköplagen Rättigheter och krav, lagens praktiska tillämpning
65 Kramlor En ståltrådsmäla sitter mellan två kakel, problem av kramlor, mer detaljer
65aKrammelskadorKrammelskador.html
66 Krammelstrul När väl kaklet spruckit vad gör du då?
66aKubbhusetVedträd som fyllning i husvägg
67 Kunskapstest 40 frågor som testar vad du vet om kakelugnar och murning samt material
68 Kunskapsupplevelse Bästa sättet att vara med ett par dagar med mäster, soldattorpet 2010
69 Kurser Chans till kurs och gratis, vad kan hända när man själv murar?
70 Kvalitetsansvarig Ansvarig för ett bygges/projekts genomförande
71 Köksspisar Vedspisar framtagna för köksmiljö
72 Lerbruk Bruk bestående av lera och sand samt vatten
73 Läckage Otätheter i eldstäder och skorstenar
74 Lärling Någon som lär sig yrket på ett praktiskt sättEn kortare kurs
75 Material Olika typer av material för olika ändamål
76 Materialbrott Delar av ett material bryts sönder pga påverkan av krafter kan ge skador på kakelugn
77 Murbruk Bindemedel för murverk
78 Märkning Sätt att märka en kakelugn och metod
79 Nedtagning Tillvägagångssätt att montera ner en kakelugn
79aNordanbergEtt byggnadsvårdsprojekt med många olika inslag och nya kurser att uppleva
80 Nyomsatt Nyomsatt kakelugn får problem
80aOkunnighetHur man kan förstöra en kakelugn genom att inte följa råd och anvisningar
81 Orangeri Växthus för vinterförvaring av växter
81aPlanering Planera rätt före ni bygger huset med tanke på murstock och eldstäder
82 Plåtskorsten Skorsten klädd med plåt, för- och nackdelar
83 Polering Hur putsar man mässing och nickel bäst?
84 Praktik Tid då man får närhet till ett yrkes utövande, möjlighet att deltaga,
85 Praktkakelugn Kakelugn som är rikligt utsmyckad och mer komplicerad
86 Projekt Framtida brännugn, Sånnaboda soldattorp med murstock och rörspis samt bakugn
87 Provtryckning Täthetsprov på en kakelugn, undvika fallgropar
88 Puts Bruk som används som ytlager på murverk
89 Rotavdrag Vad hände igentligen efter en tid?
90 Rörspis En kakelugn som består av en tegelmantel istället för kakel, hur man murar?
91 Sakkunnighet Ett verkligt exempel från Skåne där djupare insikt avgjorde bedömning
92 Seriös Det man förväntar sig av en yrkesman 
93 Sifferpussel Hur räknade hantverkaren 1895? Vad kostade vad då?
94 Skadestånd Den ersättning man söker för något som är defekt eller blivit, konsumentköplagen
95 Skador Olika yttringar som uppkommer av någon påverkan
96 Skicklighet Yrkesmans förmåga och erfarenhet att utföra ett oklanderligt hantverk, frågor som avgör
97 Skoj
98 Skorsten Murstock som avslutas med en samlad anhopning av rökkanaler
99 Skorstensbeslag Plåt som täcker skorsten nere vid tak och på toppen
100 Skorstensrenovering Sätt att laga en skorsten, en förbättring mot förut
101 Slaggsten Murning slaggsten eller sinnersten, hur man kan lyckas
102 Spackling Spackling av badrumsgolv och hur man kan lyckas med enkla hjälpmedel
103 Spiskåpa Sluttande kåpa ovan vedspis/köksspisplats,en utan stöd också , hur man gör en fuskkåpa
104 Spjällbotten Taket på ugnen och dess funktion
105 Sprickor Olika brott som uppträder pga rörelser vid uppvärmning, tegelkakelugn
106 Ställning Byggställning-gör det på rätt sätt och lagligt
107 Stödmurar Mur som utgör gräns eller avsats
108 Sånnaboda Bergsmansgård under upprustning
109 Tegel Begagnat tegel, är det klokt att använda? Viktigt att tänka på:
110 Tegelkakelugn En kakelugn utan yttre kakel och putsas med lerbruk, vitkalkas, hur går det till?
111 Tillbehör Olika materialdetaljer inom kakelugnsgebitet
112 Timmerhus Hus uppfört av timmer, gammalt som nytillverkat
113 Torkning Den tid det tar för bruk och murverk att bli så torra för användning
113aTorksprickor Ta torksprickor på allvar inuti en nysatt kakelugn
114 Torktider Viktiga tankar när det handlar om en kakelugn i olika situationer
115 Trappstege Ett fenomen hur en rörelse kan uppträda på en kakelugn
116 Trasigt Kan man rädda en trasig kakelugn?
117 Tvist En dispyt där kund och hantverkare är oense om utförande/pengar, se kkl också
118 Uppsättning Uppsättning, olika sätt, kontrakt ,åtaganden
119 Varningar Olika situationer där man bör se upp , fallgropar inom branschen
120 Vedspis Gjutjärnsspis avsedd för kök och matlagning
121 Våtrum Utrymme där vattenbelastning utsätter golv och väggar , följ med på en tur
122 Våtrumsbehörighet Man klarat kurs och arbetar enligt branschregler, kvalitetsdokument
123 Värdeminskning Hur kakelugnen kan förlora i värde och genom vad?
124 Värsta tiden i livet De 3 värsta minuterna i mitt liv
125 Yrkesman En seriös person med kvalificerad och tillräcklig utbildning
126 Öppen spis En eldstad med stor öppen eldplats och ofta gjorda i tegel , kåpa utan stöd,är det möjligt?
126aÖppen spis av det störreVad är inbegripet och vilka hinder kan finnas och är allt möjligt?
127Mitt släkt träd Vad vi hittat till dags dato och var vi bodde.