Har ni gjort en bygganmälan?


I nästan alla kommuner så krävs en bygganmälan när en eldstad skall nyinstalleras, ändras samt repareras. I flera kommuner krävs också en kvalitetsansvarig, dvs en person med kompetens och känd av kommunens byggnadsnämnd i sitt gebit. Denne ansvarar för att arbetet skall utföras enligt de normer som gäller och lämnar sedan en slutrapport till byggnadsnämnden så att man kan dokumentera att det man bygganmälde är utfört och klart.

När det gäller eldstäder så sker besiktningen av skorstensfejarmästaren, efter besiktningen så skickas en kopia på underlaget till kommunens byggnadsnämnd så den kan registrera att enheten är godkänd. Detta i sin tur leder till att er brandförsäkring är trygg och giltig.

En eldstad som installeras utan lov leder till extra problem, detta är ganska vanligt ute på landet, det är väl ingen som märker detta kanske någon resonerar. Skulle huset ta eld och brinna ner så blir det en utredning, och visar det sig sedan att eldstaden inte var dokumenterad och godkänd så uteblir försäkringspengar. Tror ni försäkringsbolagen lämnar detta åt slumpen? Kom ihåg att eldstaden eller installationen blir inte godkänd förrän den är registrerad hos byggnadsnämnden.

Många tycker det är krångligt att få tag i en kvalitetsansvarig och dessa tar också betalt. Helst ska inte hantverkaren vara kvalitetsansvarig för man skall ha en neutral ställning i själva hantverksmässiga utförandet.

Vad förutom bygganmälan behövs oftast? Många kommuner önskar en situationsplan där eldstadens plats framgår och vy på fastigheten så man får en uppfattning om skorstenens läge och höjd. Viktigast av allt är kontrollplanen, den redovisar installationens olika steg och vilka normer som skall uppfyllas.
Byggnadsnämnden fastslår kontrollplanen eller ändrar den så den kompletteras enligt gällande aktuella föreskrifter. Vi repeterar, bygganmälan,situationsplan,kontrollplan, bara i särskilda fall önskas en teknisk beskrivning också.

En bygganmälan hämtar man så lätt via kommunernas hemsida, ladda hem blankett och läs igenom och fyll i uppgifterna. Skulle ni ha frågor ändå så går det bra att maila och höra sig för hur saken kan lösas. Mailfunktion på startsida.