Projektet "Brännugn"


Vi önskar uppföra en brännugn som förr användes för att bränna krukmakares och kakelugnsmakares tillverkade gods. Man brände i olika steg, skröjbränning, själva glasyrbränningen, eller den som ofta var vanlig, man brände både gods och glasyr på samma gång för att spara tid och ved. Men låt oss berätta hur vår ugn skall te sig.

Det man kan se av den enkla ritningen är att man eldar från fronten och kan elda från sidan där 3 skörgångar finns under golvet i ugnen. Eldningen var ett stort ansvar och själva mäster själv övervakade proceduren. Bränningen skedde under en tid av 2-2,5 dygn och sedan skulle ugnen kallna sakta för annars uppstod krackyleringar eller sprängningar av spänningar som uppstod av för stora temperaturskillnader. Det vi söker är sponsorer som kan hjälpa till med själva anskaffandet av material till ugnen. Det handlar om 4000 tegelstenar av massivsten och eldfasta stenar 1000 st. Så man förstår att det ligger en rejäl slant i själva materialet till ugnen. På bilden så kan man urskilja att elden går igenom en vägg vid själva eldningsplatsen och ur golvet så en jämn värme sprider sig i ugnen. I dagsläget så har vi inte bestämt om det blir exakt denna modell eller om vi gör en annan. Det som det tvistas om är att rökgaserna skall inte få gå ut för snabbt genom ugnen, så vi jämför olika modeller med det behov vi har av ugn. En annan fråga är också hur skall vi få tid till detta projekt? Vi skall mura och täta skorstenar, badrum skall färdigställas, och hela tiden så dyker nya objekt upp. Den gamla regeln gäller, skall man få tid så måste man ta den från något annat. Ni som undrar, vad kan materialet kosta till denna brännugn? Ganska så nära 100000 kr. Kan ni använda gammalt tegel? Ja, till en viss del, men det skall hämtas någonstans och göras rent, och det är ofta så dåligt att det ofta får kasseras vid murningen. Men före färdigställandet av brännugnen så skall kakelugnsgods framställas.Det är också ett projekt som skall vara med i sammanhanget. Vi önskar bränna en rund och en flat kakelugn i denna brännugn. Det är precis om vad som får plats i ugnen. Vi återkommer regelbundet med mer info om projektet.