Besiktning av kakelugn?

När kan man begära besiktning av en kakelugn? Det kan ombesörjas av en sotare/skorstensfejare eller så kan en kakelugnsmakare göra den. Den som avgjort kan avgöra en kakelugns kondition och status är först och främst en mycket erfaren kakelugnsmakare som också är känd av sotarna för sin yrkeskunskap. En sotare förstår till stora delar hur en kakelugn fungerar och är byggd men har inte alltid den djupa insikt vi kakelugnsmakare har som uppför dessa pjäser. När vi ser ett kakel som lämnat sin plats och det läcker ut rök i kakelfogen så vet vi exakt vad som hänt inuti ugnen och vad är lösningen för att komma rätta till problemet. Det är alltså skillnad på vilken kunskap man besitter, man kan ha "gnosis(grek: kunskap)" om ett ting, men att ha "epignosis(grek: exakt kunskap)" är några dimensioner högre.
Inför ett husköp eller liknande!
I detta läge kan det vara klokt att veta exakt vad man får eller har framför sig när det gäller kakelugnar. För att belysa ett verkligt exempel från norra länet av Västmanland, en mindre stad, ni får gissa vilken. Där hade sotaren besiktigat en kakelugn som godkänd före en husförsäljning, medan efter en tid då nya ägare tog över huset så var ugnen plötsligt inte längre godkänd för eldning. Kakelugnen hade på höger sida vid eldstaden kraftigt malplacerade kakel som stack ut 1 cm från övriga, vi gjorde en oberoende bedömning och beskrev vad som lett till att kaklet hamnat så fel och att det skett under en längre tid. Man sökte få detta förklarat som ett dolt fel, vilket inte riktigt är sanningen, utan problemet var att sotaren godkänt felaktigheten före huset såldes och plötsligt så är det inte längre godkänt när huset bytt ägare. Om någon process ska inledas så bör det göras mot den som gett två olika besked på kort tid. Nu så var denna sotare belastad med så många klagomål att man beslöt att avsluta avtalet och ta in andra sotare från ett annat distrikt som fick ta över. Hade man kanske bett en erfaren kakelugnsmakare titta på skadan innan man köpte huset så hade dom nya husägarna haft en bättre chans att göra rätt beslut och förra husägaren hade endera åtgärdat ugnen eller anpassat huspriset efter dess sanna skick. Så att rådgöra med erfarna inom branschen kan alltid ge insikt och gör detta i god tid.
Vad erbjuder vi? 
Behöver ni avgöra om huruvida er kakelugn är i ett gott skick eller har ni aningar om att något kan vara galet, så kan vi rycka ut och göra en okulär och en ingående besiktning med inspektionskameror där vi dokumenterar var en ugn läcker och hur ser bakväggen ut, samt anslutning till skorstenen. Vi kan också filma er skorsten man bara i informationssyfte, eller om vi är ombedda att åtgärda ett läckage som påvisats av sotarnas besiktning. Det är väldigt svårt att gissa sig till hur en rökkanal ser ut när den försvinner ner på djupet, så för att veta vad man har framför sig så är det klokt att filma och göra sig en bild av hur kanalen ser ut. Det är lättare att författa en offert när man vet exakt hur rökkanalen ser ut och kan avgöra om vilken lösning som är det bästa att använda för reparationen. Tveka inte att fråga men gör det i rätt tid.