Varför är behörig så viktig?
Detta är ett sätt att säkerställa en hög kvalité och att man arbetar enligt branschregler framtagna av Byggkeramikrådet som följt Boverkets lagstadgade författning. Ett behörigt företag har genomgått BKR,s kurser för plattsättare och arbetsledare och  har därigenom fått utbildning i hur man arbetar enligt våra branschregler. Behörigheten ger rätt att utfärda BKR,s kvalitetsdokument vilket är en värdehandling som visar att ditt våtrum är byggt på ett fackmässigt sätt.

Som kund, vad kan jag förvänta mig?
Att de arbetar efter Byggkeramikrådets branschregler, BBV. Detta innebär användande av godkända tätskiktssystem, i övrigt lämpliga materialval och konstruktioner samt egenkontroll enligt BBV, pkt 11. Entreprenören skall till beställaren lämna ett ifyllt kvalitetsdokument tillsamans med monteringsanvisningar för använda tätskiktssystem.

Måste man följa dessa branschregler?
Byggkeramikrådets branschregler för våtrum (BBV) är ett frivilligt regelsystem. För att BBV skall gälla måste reglerna avtalas mellan beställare och behörig entreprenör. BBV uppfyller de tvingande regler som finns i Boverkets byggregler. Genom BBV blir dock kravet på arbetets utförande högre. Eftersom BBV fått en stark ställning på marknaden, refereras ofta till att funktionen som uppnås genom BBV är ett mått på den fackmässighet som allmänt ska kunna krävas vid utförande av arbeten i våtrum. Detta kan till exempel medföra att en domstol i en tvist, utgår från BBV när fackmässighet skall bedömas, även om dessa regler inte föreskrivits.

Försäkringsbolagen, vilket val leder till säkraste skyddet?
Här bör man kontakta sitt försäkringsbolag och höra exakt vad de har för regler och vad de kräver för att din försäkring skall gälla och att ni är skyddad. Helt klart är att vid entreprenader så skall de som utför arbetet med våtrum vara behöriga företag och behöriga personer. Bör det vara annourlunda vid privat entreprenad? Besök www.bkr.se och läs om branschreglerna, ju mer ni vet desto klokare beslut kommer ni att då ta när ni står inför en våtrumsrenovering.
Men, jag känner en plattsättare som gör ett bra jobb utan att vara behörig!
Detta är ett vanligt argument hos kunder och även många plattsättare som valt att vara utanför de behörigas sammanslutning menar att de behöver inte vara med för de gör ändå ett bra arbete. Man vill inte betala för att vara behörig, men ändå dra nytta av all den goda verkan denna organisation skapar och resulterar i. Att välja att vara behörig så menar man att vi vill ligga på en sådan nivå av kvalité och utförande som skall säkerställas av branschens regelsystem som vi frivilligt underordnar oss, samt att vi fortsätter att verka för en god våtrumsentreprenad inom organisationen. Det kommer alltid att finnas företag som trots behörighet gör dåliga arbeten, likaså även utanför organisationen, men om vi går samman och blir fler så blir också kostnaderna för denna verksamhet mindre för varje företag att vara behörig. Det skall vara mer fördelaktigt på alla sätt att anlita ett behörigt företag än någon som väljer att stå utanför och där kan försäkringsbranschen göra sin del genom att man ger de våtrum som är utförda och godkända av behöriga företag bättre premier än där man anlitat obehörigt företagande. I branschen där större aktörer utför entreprenad så har detta fallit ut väl, man använder sig endast av behörig personal och företag. Varför just man väljer att vara utanför är av största orsak snålhet och så kanske man ej besitter kunskaper som lär komma i dagen då utbildning sker genom skriftliga prov. Du som kund kan också bidra till att branschen blir bättre genom att anlita behöriga företag som har behörig personal. Det skall också vara lättare att om något går fel att det behöriga företaget tar sitt ansvar och åtgärdar det som anmärkts. Så när en tid förflutit så lär vi få se om det blev bättre genom behöriga företag eller inte, till dess gör vi det som är oss ålagt.   
Japp, nu har vi jobbat färdigt med badrum året är december 2015 och nu så lägger vi bort denna del av verksamheten. Jag kommer istället kvalificera mig på riksbehörighet som kontrollansvarig.
Detta är en process där man jobbar mer hemifrån då behovet av vård för åldrande föräldrar är prioritet, det ska faktiskt bli trevligt att lämna en tung entreprenad.