Testa din kunskap- hur mycket kan du?
De flesta frågor är relaterade kring arbetet med kakelugnar och skorstenar. En del är lätta och logiska , men andra kräver mer än man kan ana. Prova och se på vilken nivå du klarar av, kanske du lär dig något nytt?
Tre alternativ ges till varje fråga och välj ett, någonstans finns en och annan kuggfråga.Någon har också alla fel.Lycka till!


1:  Kakelugnen,är det en Svensk uppfinning?
    A: Ja    B: Delvis    C:Tysk
2: Varifrån härstämmar ordet kakelugn?
    A: Platta    B: Kruka    C: Ruta
3: Det finns en känd fabrik som gjorde över 30:tal dyrbara ugnar, vilken?
    A: Gustavsberg    B: Rörstrand    C: Marieberg
4: På 1750:talet hur stor var eldstadsöppningen på en kakelugn?
    A: 30x30 cm    B: Mindre än A    C: Större än A
5: Vilken lera användes vanligen för lerbruk?
    A: Piplera    B: Sjölera    C: Svartlera
6: Vad heter kakelugnsmakare på knoparmojet?
    A: Lerdruling    B:Lergök    C: Lerfejare
7: Hur många ggr per dag rådde Cronstedt att elda i en kakelugn?
    A: 3 ggr    B: 2 ggr     C: En gång
8: Hur mycket tjänande man på en uppsättning 1880  inkl mtrl ?
    A: 500 kr    B: 25 kr     C: 150 kr
9: Hur länge varade lärlingskontraktet före 1846?
    A: 6år    B:2 år    C:5 år
10: Vilken sjukdom var vanlig bland kakelugn/krukmakare?
    A: Alkoholism    B: Blykolik    C: Vanställda leder
11: Hur formade man kaklen som skulle passas i  skift?
    A: Kniv     B:Hammare    C: Tegeltång och sandstensskiva
12: Varför gjorde man kryss i putsen på en skorsten?
    A: Markera rökgång    B:Vidskepelse    C: Skorstenen klar
13: Kaklen fick standadiserade symboler för bågen, vad är XX?
    A: Kakel i foten    B: Kakel i övre livet    C: 33 tums båge
14: Den romerska trean betydde vad?
    A: 30 tums båge    B: 27 tums båge    C: 26 tums båge
15: Vilken del av kaklet skall alltid vara i lod ?
    A: Vertikala och den yttre utsidan    B: Vertikala och horisontella
    C: Horisontella  nere och uppe
16: Är radien samma i södra som norra Sverige?
    A: Ja    B: nej    C: Efter 1910 är det lika
17: Hur blandade man lerbruk förr?
    A: Knådade    B: Stötte    C: Trampade
18: Hur tjock skall brukfogen vara i bakmuren för att inte ge för stor rörelse?
    A: Högst 15 mm    B: Högst 10 mm    C : Över 15 mm
19: Ädelputs, vad är detta ?
    A: Kalkbruk med guldocker B: Kalkbruk med koboltsand
    C: Kalkbruk med marmorkross
20: Vad kallas en stor lerklump för som kruk och - kakelugnsmakare förr hade i sin verkstad?
    A: Dunderklump    B: Lertag    C: Klös
21: Vad betyder den romerska fyran på runda kaklens rump oftast?
    A: Ordinarie klass B: 24 tums båge    C: Tillverkningsnummer
22: När kom murteglet som vi kallar R16 eller tiotumstegel?
    A: På 1800:talet    B: På 1900:talets början      C: Efterkrigstegel 1940-talet.
23: I en bakugn, skall valvet vara i förband med fram och bakvägg?
    A: Nej    B: Om det är murat med kalkbruk    C: Ja
24: Vad kallas formen för som man gör bladkakel i?
    A: Moldievs    B: Matris    C: Figuries
25: Vad gjorde man ofta med foten på en kakelugn som hade oglaserade kakel?
    A: Målade    B: Marmorerade    C: Rappade med lite kalk
26: Vad är den vanligaste glasyren på kakelugnar?
    A: Tennglasyr    B: Blyglasyr    C: Kiseldioxid
27: Vad är tvåskiftsutförande på en skorsten?
    A: Dubbla skift    B: Vartannat skift lika    C: Minst två kanaler
28: På en gravyrugn, hur är mönstret på kaklet?
    A: Utåt    B: Inåt    C: Målat på ytan
29: Vad är Bastardbruk?
    A: Kalkcementbruk    B: Lerbruk med aning cement    C: Gips med kalkbruk
30: I Jugendhus fanns ofta putsade tak i kalkbruk, men vad hette armeringen?
    A: Hönsnät    B: Dubbelrörning    C: Revetering
31: En slaggstensmur till en lada är vad ?
    A: Bruksmur    B: Kallmur    C: Gjutmur
32: I en vägg kan ses ett smidet kryss, vad är det?
    A: Husvapen    B: Ankarslut    C: Murkryss
33: Vad är aluminatcement?
    A: Kalksten och bauxit    B: Cement och aluminiumoxid    C: Cement med aluminiumpulver
34: Vad används aluminatcementen till?
    A: Snabbstelnade spackel    B: Keramiskt bruk    C: Gjutning på vintern
35: Romarna hade en egen cement, den hade en avgörande ingrediens?
    A: Bly    B: Vulkanaska    C: Bitumen
36: Vad är klema?
    A: Försvaga en punkt i murverk    B: Bestryka något med lerbruk    C: Tunna ut ett bruk
37: Bör en kakelugnsmakare kunna sätta kakelugn utan kramlor?
    A: Ja     B: Nej    C: Det varierar var i landet vi är
38: Förr så var kaklens gods röd lera och vad lade man på innan glasyren?
    A: Vattenglas    B: Blymönja    C: Piplera
39: Vad är en mursmäcka?
    A: En slev    B:En klutt bruk som kastats    C: En kvinnlig hantlangare
40: På vilken höjd sitter vändningen i kakelugnen oftast?
    A: På 50 cm höjd    B: På 30 cm höjd    C: På 70 cm höjd
Ni är alldeles för blygsamma, om man svarar fel gör ingenting, den som hade skickat in alla svar men även om den haft några fel så hade vi tänkt bjuda på en veckas stugvistelse i Kloten i Bergslagen i vår. Vi skall komma igen med en ny kunskapstest och den kommer att handla mer om praktik än teori i murning och våtrum. Så nu vet ni priset, en skön vecka att utforska Bergslagen och är ni fiske och naturintresserade så har ni en bra chans att vinna en vecka. 
Lycka till! Kolla in svaren på detta test!