Klagomål
Vad är det vanligaste tror ni ? Det handlar om pengar, det är i särklass det vanligaste klagomålet. Det blev dyrare än vad som var sagt. Mer om detta under "varningar".

Den andra saken är uppträdandet av hantverkaren, orsaken kan vara respektlöshet i att hålla tidplan, hur man håller dammfritt, generellt dåliga karaktärsdrag som retar kunden.

Den tredje synpunkten som nästan är lika stor som den andra är dåligt utfört arbete, man kan alltså klaga på något som inte är färdigt eller har någon brist.

För det fjärde, så är det kvalitén på material, man har lovat kunden bra kvalité men för att tjäna pengar så använder man ett billigare material och mängden av material ifrågasätts lika mycket.