Du som skall hyra ut och har en kakelugn, hur gör du?
Du har antingen ett hus eller flera, kanske en lägenhet där det finns en fungerande kakelugn som hyresgästen kommer att få använda. Jag kan säga att detta är nog den mest återkommande tvisten som man får medverka i och reda ut. I de flesta fall så finns inga skriftliga anvisningar hur kakelugnen skall användas och där man gett muntlig information och hyresgästen gjort som sagt så har det gått åt helvete. I Västerås så bad en fastighetsägare att kolla över hans eldstäder som nu var underkända av sotaren för de var otäta.

Det klassiska felet är att man inte inkluderar användarregler och samt ansvarsåtagande när det gäller hur en eldstad skall användas samt hur ofta och länge, vad som sker om skada uppkommer pga felaktigt användande. Men många ställer sig frågan hur skall kunna veta vad som gäller när man skall elda och hur avgör vi om en skada är åsamkad av hyresgästen. Åter igen så är vi pionjärer på området och kostnadsmässigt så har det skett en dramatisk ändring så det finns god möjlighet att kunna utföra en kontrollerad övervakning en längre tid hur en eldstad används.
Om du står inför valet att hyra ut ett hus, ett torp eller någon annan fastighet där kakelugnar eller andra mer känsliga eldstäder finns så erbjuder vi att dels sköta ansvarsdokumentationen samt användarmanual för aktuella eldstäder. Den övervakningsutrustning som vi förser en kakelugn med är enkel, det är en temperaturlogger som mäter varje timme i 2 år, den registerar hur kakelugnen värms upp mot klockan.

Hyresgästen får läsa information om vad som gäller och vilka premisser som skall följas i eldningsavseende. Sedan så får hyresgästen skriva under ett ansvarsåtagande att följa eldningsföreläggande, att försöka ändra eller störa temploggern eller elda felaktigt leder till efter kontroll till ersättningskrav specificerat i ansvaraåtagandet. Felaktig eldning kanske inte visar sig direkt så snabbt efter den period som den skett utan kakelugnen kan senare utveckla kakel ur läge och skiftbrytningar senare. Den felaktiga eldningen upptäcks när kontroll körs på loggern och man har ett otvetydligt bevis på vad som skett med kakelugnen. Man kan då sätta eldningsförbud på kakelugnen och visar sig skador i efterhand under en 1-2 årsperiod och ingen fortsatt felaktig eldning skett så beror detta på att ugnen utvecklat ett rörelsemönster som gett komplikationer. Det är viktigt att hyresgästen förstår att felaktig eldning medför ersättningskrav oavsett om skada syns eller inte vid kontroll.  Kommer några att avskräckas att använda kakelugnen med dessa krav på ansvar, ja en del lär nog bli avskräckta och om de blir det så är det ett skydd mot din egendom ni ser efter. Folk som är normala och följer anvisningar har inget att frukta utan kan i trygghet använda kakelugnen och så länge de följer anvisningar så skyddar temploggern dem genom att den visar att de följt eldningsanvisningarna.
Varför gör vi detta? Jo, för att skydda egendom och att den används på rätt sätt av rätt sorts människor som tar ansvar. Vi har så många gånger varit med om fall där folk vill ut på landet och bara elda i eldstäder för att slippa undan ekonomiskt, när sedan eldstäder går sönder så skyller man ifrån sig och vill inte kompensera den skada som uppkommit av användande. Och svårare, hur skall man kunna bevisa detta på ett lagligt sätt?
Nu då, vad kostar det att utrusta sin kakelugn med denna form av skydd och övervakning? Dokument samt användarmanual och de besök som behövs för 2 års kontroll så blir detta 2000 kr plus moms. Visst är det underligt att detta behövs? Men så länge det finns oärlighet och oansvar så behövs metoder för att skydda egendom och värden. Tveka inte att fråga, välkomna att nyttja vår kunskap och erfarenhet. Det här fallet i Västerås visade sig det att inget fanns skrivet eller angivet hur man skulle använda eldstäderna. Vår bedömning visade sig att kakelugnen var så använd att otätheten skulle snart ha uppstått ändå, den andra eldstaden i köket, en bakugn.

Den var murad utanför murstocken och felaktigt dimensionerad, elden gick rakt upp rökkanalen som kalvade, kanalen var för liten att svälja all rök vilket också syns av att den rykt ut. Vår slutsats var att fastighetsägaren kunde inte kräva ersättning av hyresgästen för en väl använd kakelugn och en felaktigt konstruerad bakugn. Så visade sig fakta vara och fastighetsägaren fick ett sakkunnighetsutlåtande och ringde upp med sin advokat, frågan han ställde var,"kan du skriva ett besiktningsutlåtande som är daterat 1 år tidigare och strax före hyresgästen flyttade in och att alla eldstäder var felfria?", jag svarade att jag sysslar inte med bedrägerier så vårt samtal upphörde. En fackmässig och saklig besiktning skall vara byggd på fakta och tillämpad erkänd metodik, ju bättre man är påläst och håller sig till skriftliga avtal så bör detta ge er bästa trygghet som fastighetsägare och hyresgäst.
2 ytterliggare fall som kan lära oss att vara förberedda!
 En historia som hade en fantastisk början, husägare hittade kakelugn i trossbotten och fick tag i mig på en gårdsauktion, det ledde till att vi satte upp ugnen på hösten då och husägaren var med hela resan, hans pappa hade arbetat som kakelugnsmakare, så både skorsten fixad och kakelugn räddad.

Det var mycket nagg och skavanker som vi gjorde vårt bästa att få bort. Nu hände det sig att en kompis i området skulle skilja sig och frågade om han fick låna huset ett tag. Husägaren gav rådet att du behöver inte elda så mycket för den kräver inte så mycket ved. Vad hände? Jo, hyresgästen med ärthjärna eldade morgon, åkte hem på lunchen och la in en brasa och eldade på kvällen. Senare så ringde husägaren mig och jag sade innan han hunnit säga något att någonting hänt med kakelugnen, den hade kalvat ovan eldstadsöppningen men var fortfarande tät. Hur mycket är din vänskap värd med killen som lånade huset frågade jag? Kan han betala för sig och då får ugnen omsatt igen? Husägaren kände sig lite ansvarig för att gett luddiga råd om eldningen.
I ett annat fall så satte vi om en 1700:tals ugn och predikade varje dag att endast en eldning per dygn och nyttja den värme som ugnen ger, men tvinga inte den att börja ge värme efter er föreställning. Vi har så uttryckliga anvisningar att man kan inte undgå att förstå hur ofta och hur mycket ved som skall användas, är man en jubelidiot eller apatisk, då kanske man inte fattar poängen. Mycket riktigt så ringer telefonen och man undrar varför inte vissa kakel går ihop igen speciellt ovan eldstadsöppningen, jag gick igen med husmor hur de eldat och det kröp fram att ugnen eldats med 2 brasor varje dag, varför gjorde ni detta stick i stäv med anvisningarna? Jo, man ansåg att man visste ju bättre än mäster som bara har knappt 30 års erfarenhet av hur kakelugnskonstruktionen fungerar med uppvärmning och dess inre komplicerade sätt av svickning. När man förstått att mäster är förbannad så börjar skylla på att andra som varit gäster använt ugnen på fel sätt, synd sade jag att ni saboterat ett fint hantverk för ugnen blev faktiskt väldigt fin på sina fötter. Detta belyser att man kan inte lita på någon inte ens de som äger huset, klara riktlinjer för användande och hur det skall göras praktiskt, även att endast torr ved skall eldas, inget skall lämnas till slumpen och man får skriva på att ha mottagit manual och riktlinjer för garantin. Den främsta orsaken till varför folk inte lyssnar är ointresse och likgiltighet samt ouppskattning av det dom har och äger. Hoppas någon kan ta åt sig och nyttja något av dessa ord!