En kakelugnsmakares skicklighet

Vad är rimligt att förvänta på en kakelugnsmakares skicklighet och bredd av kunskap? Inom vilka områden bör han rimligtvis vara kompetent och behärska? Har någon byggutbildning relevans före innan man lär sig kakelugnsmakeriet? Om det saknas kompetens, hur kan man vidareutbilda sig för att höja sin bredd och skicklighet?

Det som absolut rimligt är att tillgodose kundens önskemål om att få en kakelugn uppsatt på bästa och det hållbara sätt som kan utföras. Kundens intressen innefattar också att sätta upp kakelugnen på sådant sätt att inga skador tillfogas av uppsättningsmetodiken. Om man tänker kramla, så får man skriftligen först förklara för kunden vad detta innebär, det skall finnas nedtecknat att risken finns att kakel kan spricka pga krammelskador och så får man komma överens om hur man löser problemet med skadorna, endera omsättning och byta ut kakel eller reparera dem. Som kakelugnsmakare bör man också behärska konsten att klara av uppsättning utan kramlor och ge löfte på minst 10 års hållbarhet med normal eldning. Kvalitén på uppsättningen bör vara av sådan art att ugnen skall anses vara godkänd som ofogad, med detta menas att helheten och fogarna skall vara så täta det går och inga tandningar skall finnas, detta är i huvudsak tillämpligt på maskintillverkade kakelugnar. Äldre ugnar och hantverksugnar har en annan tolerans.

Offerter som utfärdas skall vara så kompletta att inget extra-arbete skall behövas utgå, all material och resor skall vara inkluderade. Man bör vara så rutinerad att kunna ge ett slutligt takpris, det skall inte komma en extra faktura efter offerten. Har man utvecklat ett systematiskt sätt att tjäna pengar på just extra-fakturingen så kan man räkna med att ens yrkesnamn snabbt befläckas och snart inte är gångbart längre.

Kakelugnsmakaren bör också vara kompetent inom murning och putsning, då många gånger murstockar och brandväggar behöver ses över och lagas. Kunskap om material och tillämpning är nödvändig. Många gånger så har kakelugnsmakare fått lära sig att mura skorstenar och laga dem med keramisk massa och montage av insatsrör. Murning av öppna spisar, montering av vedspisar och kaminer är numera nästan ett måste för många kakelugnsmakare att behärska, en annan bit som kräver sin man är murning av rörspisar. Just eldstäder och konstruktioner som har en stor rörelseförmåga kräver eftertänksamhet hur man utför en konstruktion som både fungerar och kan röra sig utan att spricka sönder oregelbundet. Det ingår i kompetensen att kunna informera kunden om hur spisen uttryckligen rör sig och på vilket sätt, detta skall hjälpa kunden att avgöra om han vill ingå avtal eller ej, om detta inte sker utan man murar upp en pjäs utan att informera om dess egenskaper och saker sen går fel, så bevisar detta att man saknade kompetens och man kommer att bli ansvarig för krav på ersättning.

En stor betoning läggs också på hur vi hanterar reklamationer, det kan hända även den bäste, hur tar vi hand om en reklamation? Det är klart att vi först granskar och bedömmer vad som kan ha blivit fel, om vi ärligen kan utröna att felet beror på oss, så är det bara att lägga tid åt sidan och åtgärda problemet. Att försöka att smita undan och skylla på andra orsaker kommer att leda till en ohållbar situation, det blir ofta en rättssak och konsumentköplagen ger ofta rätt till kunden. Det är skicklighet att ta hand om reklamationen snabbt och lösa kundens dilemma så relationen mellan kund och hantverkare fortgår att vara god.

De som är erfarna och hållit på länge, samt besitter ett gott namn kan intyga att varje arbete måste avslutas oklanderligt, inget kan lämnas åt slumpen. De som också har en större bredd än kakelugnsmakeri, menar att de verkligen haft nytta av sin tidigare byggutbildning, så att vara mer än vanligt bevandrad i byggkunskap är ofta till mer hjälp än vad man tror, inte minst om man skall vara sakkunnig och kvalitetsansvarig vid bygglov och bygganmälan.

Hur är det nu om man endast kan erbjuda uppsättningar med kramlor, vore det inte trevligt att kunna erbjuda kunder med 1700:tals kakelugnar och hantverksugnar att få dem uppsatta utan kramlor och ge dem garantier så de känner sig trygga? Om man nu inte är riktigt säker på hur man sätter en rörspis så man slipper en uppretad kund som klagar på sprickor eller en ugn som utvecklar en trappstegsspricka och snabbt blir obrukbar, vore det inte bättre att lära sig och höja sin kompetens att få med dessa bitar in i sin yrkeskunskap? Vanlig byggnation och vissa områden kan man förkovra sig genom litteratur, eller slå sig ihop med en byggare som man hjälper en tid och då tillgodogöra sig värdefull erfarenhet. När det gäller bitar inom kakelugnsutövandet så kan det bli lite knepigt, för dom som kan mycket kanske inte är så villiga att släppa ifrån sig dyrbar kunskap, men om man frågar så har man ändå försökt, frågar man tillräckligt mycket så kanske det öppnar sig en väg någonstans.

Blir man inte imponerad av dem som har ett långt yrkesverksamt liv som de kan referera sig till, man kan läsa att man har 25 års erfarenhet, vi har hållit på ända sedan 1978. Det måste finnas bevis att man var yrkesverksam vid den tiden inte bara ett påstående, man kunde lätt urskilja ett osanningar av ett par killar i södra Sverige, nu har de tagit bort det mesta på startsidan, men där hänvisade man till att man sprang som en liten unge och pysslade med kakelugnar. Patetiskt, bättre att vara sanningsenlig och blir man förvånad att dessa gossar är inblandade i smutsiga kakelugnsarbeten som är reklamerade? Endera så har man dokumentation som styrker att man var verksam som kakelugnsmakare och har ett utbildningsbevis skriftligen från den tid man refererar till annars är det bara att anse som spekulation när folk påstår en sak men inte har bevis, så påstår någon att man har lång erfarenhet så lägg fram bevis, en yrkesman behöver aldrig skämmas för den tid han arbetat. kort eller lång, vad som avgör är hur man lämnar det senaste arbetet , var det oklanderligt och det bästa som gjordes så är man på rätt väg.

Sedan att kunna tillverka sin egen kakelugn och formatera den och sätta upp den är verkligen berömvärt, så ska yrket utövas och det bör vara varje kakelugnsmakares dröm att förverkliga en egentillverkad kakelugn och bränna den i en egenmurad brännugn, en elektrisk ugn är en genväg men det är godkänt, jag måste erkänna att jag utnyttjade en av kommunens lokala föreningars brännugn för att göra kakel och reservdelar på 80:talet så att göra en egen brännugn är nästa steg.

För att sammanfatta en väl utbildad och skicklig kakelugnsmakare så bör denne kunna sätta upp kakelugnar utan kramlor och ge fullgoda garantier, använder man kramlor så informerar man om risk för skador och tar sitt ansvar om kakel går sönder, vidare bör man kunna rörspismurning och leverera spisar som ej spricker sönder på ett oregelbundet sätt. Att sedan kunna tillverka kakelugnar är verkligen ett plus. Ni som uppfyller dessa kriterier kan känna er stolta, håll arvet vid liv.