Privatpersoner och våtrumsbehörighet
Hur har detta med våtrumsbehörighet tagit sig i uttryck hos privatpersoner? I entreprenadbranschen så är kravet på behörighet mer obligatorisk. Nu har de nya branschreglerna varit i kraft i 3 år och fler och fler söker behörighet av branschens företag. Men det finns ett område där våtrumsbehörigheten och informationen inte riktigt slagit igenom. Det handlar om privata fastighetsägare, de iakttagelser man gjort visar att man fortfarande hellre gör våtrummen själva, och detta beror många gånger på att behöriga företag använder sig av ett godkänt tätskiktssystem från någon tillverkare, de använder det bästa och det är klart att materialkostnaden ofta är en stor kostnad, sedan tillkommer arbetet och eventuella problem som skall lösas. I detta läge så backar många då kostnaden avskräcker dem från att anlita ett behörigt företag. Man tar ofta hellre en byggare man känner och som många gånger gör våtutrymmet till en lägre kostnad utan behörighet. Skillnaden är att denne inte förbundit sig att följa branschreglerna som de behöriga företagen valt att göra. De behöriga företagen kan också ta en besiktning som kunden får som service, man besiktigar ytskiktet innan tätskiktet monteras, denna besiktning fastslår då att allt är gjort enligt reglerna, det skall ej finnas något bakfall i våtutrymmet, fall följer normerna och konstruktionen synas. Med denna besiktning så fastställs kvalitén på våtutrymmet, en klart värdehöjande faktor att använda sig av. Vid en försäljning av en fastighet så kommer utförandets art av våtutrymmena att spela en stor roll, har man själv gjort arbetet så höjer inte det värdet på fastigheten nämnvärt, istället så kan det vara en belastning. Finns däremot kvalitetsdokument A och ett behörigt företag bakom installationen så fungerar detta som ett värdepapper. Vart försäkringsbolagen står är nog ganska klart, de har varit med och medverkat för de nya branschreglerna och behörighet hos ett företag och deras anställda. Vi får se hur länge snålheten bedrar visheten?
Är det någon skillnad i att ta ansvar-behörig eller inte? 
När kvalificerar sig som ett behörigt företag så dels går man en utbildning och förbinder sig att utföra sakkunnigt arbete enligt branschreglerna i BBV. Ni har själva sett och hört alla fuskbyggare hur de vägrar att ta ansvar när man ställer dem mot väggen. Risken är mycket större att ett företag eller en näringsidkare undandrar sig sitt ansvar om något går om man inte är ansluten eller behörig till BKR eller GVK. Om ett behörigt företag blir föremål för en utredning och en besiktning visar att ansvaret vilar hos företaget då är sannolikheten att företaget åtgärdar felet eftersom det har för mycket att förlora, sitt anseende och uteslutning från behörighet och branschorganisation. Ni som är kunder skall begära leg. samt kolla upp om företaget är listat som behörigt på BKR endera GVK. Det har blivit mer vanligt att man går ut med information att man har behörighet men det är ren bluff. Kolla och dubbelchecka, tar du lätt på detta så är risken att vi får se dig i ett ev. tv-inslag  framöver där du beklagar dig över att det kunde gå så fel.
Det finns ett motstånd hos hantverkare som är ensamma!
Jag känner flera fina hantverksvänner och de är duktiga, jag har försökt att uppmuntra dem att satsa på behörighet och på så sätt säkra sin kvalitetsdokumentering på sin verksamhet. Det kostar 13500 kr att komma igång och sedan 6000 kr varje år i avgift. Den vanliga reaktionen har varit att det känns för dyrt och jag jobbar ändå mot privatpersoner som inte bryr sig om behörighet utan vet de att jobbet blir bra så är de säkra. Att arbetena  skall vara bra utförda är det ingen tvekan om, men vi måste gå samman som är seriösa och säkra branschen så vi får en styrning på att den utgörs av seriösa hantverkare och får bort den oseriösa sidan. Detta kostar pengar och organisation, så länge man har attityden att jag kan vara utanför behörighetsgruppen men ändå rida på dess positiva verkan så förhindrar man utvecklandet av att branschen skall bestå av utbildade och ansvarstagande företag som strävar efter att upprätthålla de höga kraven på kvalité. Kanske får Byggkeramikrådet se över om någon förändring kan ske så mindre enskilda firmor får möjlighet att kvalificera sig till en mer rimlig avgift om vi blir fler som ansöker behörighet. Det är bättre att vi är fler men förbinder oss i organisation att följa branschreglerna och upprätthålla en seriös och kvalitetssäker verksamhet. Skulle man anlita bara behöriga företag så försvinner de oseriösa av sig själv, målet är att ingen skall få utöva våtrumsverksamhet om de inte är utbildade och behöriga, detta påminner om den gamla goda hårda tiden med skråverksamhet. Den kom till för att nationen skulle få en organiserad utveckling av ekonomin och att en rimlig fördelning av tillgång på markanden fördelades någorlunda jämt mellan hantverkare. Vi har hamnat i ett liknande läge där faktorer behöver säkras och styras så ekonomin och fördelningen av marknad bibehåller en positiv utveckling. Seriösa företag organiserade under branschtillhörighet och förbinder sig en verksamhet utan svarta pengar. Om obehöriga företag inte får utöva verksamhet och bedriva svartjobb så kommer detta att gagna staten sådana summor som får politiker att undra varifrån kommer dessa pengar och vilka mängder? Det är inte heller rättvist att vi som betalar vår del och strävar efter att minska vattenskadorna ska konkurrera med företag som struntar i behörighet och utbildning, man vill vara med och ha en bit av kakan men inte betala. Vägra försäkra sådan badrum- Ni försäkringsbolag, ni gnäller om skadorna men gör inte mycket för att stödja dom behöriga företagen, dåligt! Vad kan ni göra som är privatpersoner för att gynna er själva?
Jo, ni kan anlita ett behörigt företag eller hantverkare när ni önskar göra eller renovera ett våtutrymme, ni är i ett tryggare läge och de skatter och den moms som kommer in till staten leder till att samhället bibehåller sin goda standard och utvecklas.