Kurs eller kunskapsupplevelse!
Det är väldigt populärt att vara med på en byggnadsvårds eller hantverkskurs. Det är klart att många passar på att tjäna pengar på detta sätt och erbjuda kurser i något yrkesområde. Inte minst när det gäller kakelugnsmakareyrket. Man klargör att man blir inte en kakelugnsmakare bara för att man gått ett par dagar på en kurs, det förstår vi nog som lekmän. Är det någon kvalité på dessa kurser som hålls runt om i landet? Mycket beror på vem som anordnar dem och vilken erfarenhet dessa har att erbjuda. Man kan säga att överlag så är kvaliten godkänd, men hittar ni en kurs eller upplevelse där man kan få inblick i hur man sätter kakelugnar utan kramlor samt att de håller lika länge som kramlade och rörspisar som arbetar kontrollerat och inte spricker hursomhelst. Då har ni hittat något på en nivå som få behärskar. Denna möjlighet att vara med på ett praktiskt sätt och deltaga önskar vi göra möjlig detta år 2010. Just nu så råder det en viss seghet i hanteringen av ärendet som inbegriper igångsättandet av Soldattorpet, vi får vara realister och inse att året 2011 är mer troligt och verkligt.

Platsen där vi önskar göra detta möjligt är Bergsmansgården Sånnaboda strax söder om Ånnaboda , detta ligger inte långt från Örebro.

Det är alltså ett soldattorp som skall flyttas och byggas upp igen. Vi önskar uppföra samma murstock med bakugn och sätta tillbaka vedspisen på samma plats. Sedan skall rörspisen återuppstå igen med samma utseende, men här kan man få vara med om något roligt och spännande, hur murar man en gammal bakugn med valv? Rörspisen, en tegelkakelugn igentligen, hur kan man mura den så den inte spricker sönder som många befarar och har upplevt?Den skall plockas ner och sedan byggas upp igen. Vid nedtagningen så kommer vi få veta om hela murstocken är murad med lerbruk eller kalkbruk, detta kommer att vägleda oss om vilket sätt vi använder. Blir det lerbruk så blir det spännande, för det är inte alls som att mura med vanligt bruk. Vi har inte ännu öppnat upp för anmälningar förrän vissa riktlinjer är klara. Vi hoppas att detta skall bli gratis för er som vill deltaga, man kan säga att ni får möjligheten att vara en lärling för en dag eller ett par timmar, kan du se dig själv lägga ett par stenar i murstocken och sedan få vara med och blanda lerbruk. Rörspisen tar nog kakelugnsmakaren själv hand om men man kan vara med och se hur det går till och få svar på en massa frågor.


Dåliga nyheter, allt hängde på att vi fick godkänt på vår ansökan om medel till lokala nämnden samt Bergslagen leader, men förgäves, negativt besked och så är läget idag att allt är bordlagt tills vidare. Vi får enkelt avvakta och se om vad som kan göras.