Keramiskt bruk och kakelugnar
En modern företeelse som fått spridning är bruket av keramiskt cementbaserat tätningsbruk inuti en otät kakelugn. Först och störst är skillnaden i att en kakelugn rör sig dynamiskt med värmen medan det keramiska bruket blir en fast massa som låser allt den kommer i kontakt med.Tänkte inte dessa herrar till som kom med en sådan smart lösning, tydligen inte, för när pengar är drivkraften så försvinner förnuftet.

När jag tog kontakt med min leverantör och tillverkare av keramiskt bruk så förde jag på tal om användandet av bruket på kakelugnar och fick då min första reaktion och kommentar, dessa som säljer och tillverkar bruket har aldrig haft för avsikt att göra ett bruk som passar en kakelugn som rör sig, utan man såg en möjlighet att tjäna pengar på ett område där det finns mycket att hämta. Jag nämnde att om detta inte helt upphör så kan de räkna med många reklamationer och jag skall hjälpa alla som fått sina kakelugnar förstörda att få rätt mot tillverkaren. Vi tror att tillverkaren har insett att keramiskt bruk är avsett för skorstenar och inget annat.


Men vad händer då om någon ändå tätat sin kakelugn med keramiskt bruk?
När de börjar så lyfter de av kronan och spjällbotten, minst en halvdag att komma dit, sedan slår de sönder teglet i eldstaden, sidokanalerna börjar på en nivå av 50 cm från eldstadsbotten och så drar man bruk i alla kanaler, sedan så murar man dit tegel i eldstaden och sätter tillbaka spjällbotten och murar tillbaka allt, man är säkert två man på 2 dagar. Detta kostar mellan 20000-30000 kr. Kommer kakelugnen att fungera som förut? När lerbruket rör sig och skiften reser sig och vidgar sig så krackylerar det keramiska bruket och börjar sedan att utöva kiltryck och följden blir ojämna rörelser som inte går tillbaka och kakel lämnar sin plats och ugnen ser snart bedrövlig ut på det yttre.

Är det kört om min kakelugn är lagad på detta sätt? Ni kan säkert inte räkna med att använda kakelugnen som normalt, använd den tills den är obrukbar och sedan laga den på det traditionella sättet som gör att din kakelugn arbetar rätt och bevaras för framtiden.Vad skall sägas om dessa som förespråkar denna form av lagning? Vad skall man bemöta dårskap med? Vi hoppas ni som läser detta åtminstone drar någon nytta av det som sagts.
Innehåll-Vilka beståndsdelar består detta bruk av?

Recepten är alltid hemliga och varje tillverkare vill inte yppa vad de har för innehåll. Men en sak har de alla gemensamt att de använder en cement som heter aluminatcement, den gör man av kalksten och bauxit som värms upp och sammansmälter, den kallas också för smältcement. Aluminatcementen innehåller huvudsakligen kalciumaluminat, denna cement härdar snabbt och utvecklar värme som gjorde den användbar även under vintern. Den utvecklar inte samma hållfasthet som vanlig cement i betong utan används idag mest till spackelmassor och eldfasta keramiska bruksblandningar. Dom andra beståndsdelarna i keramiskt bruk utgörs av en ballast, ett utfyllnads material som cementen reagerar och brinner ihop med. Rykten gör gällande att olivinsand och lavasand är sådana material som används. Detta ger oss ett bra bruk att täta skorstenar med men inte skall användas inuti kakelugnar.

En varning bör ges, det finns alltid de som bara tänker på pengar och bluffar när det gäller mängden keramiskt bruk man använder, i Sthlm speciellt så använder en del putsbruk med cement merparten av kanalen och överst så slänger de i en säck med keramiskt bruk, förtjänsten blir på en pipa 6 m lång c:a 3000-4000 kr. Så man förstår att samvetslösa och giriga finner tillfälle att utnyttja detta. Se till att du vet hur mycket bruk de kommer att använda sig av och räkna säckarna som används. Av alla de kanaler vi besiktigade 2011 så var det ingen kanal som var helt täckt med bruk, utan fläckar fanns där det saknades bruk, hörn var inte ifyllda. Som kund har man rätt att få en kanal helt täckt med bruk sedan kan tjockleken diskuteras på det som täckt. Är du osäker, du kanske tror sotaren kontrollerar detta, kanske någon samvetsgrann sotare invänder men normalt så påpekar de inget om kanalen är tät i det läget. De kan på sin höjd notera att "rökkanal är godkänd med anmärkning av mindre betydelse". Tänk framåt när det gått några år och bruk börjar lossna där det saknades, sedan så visar det sig att det är otätt vid en brandskyddskontroll. Om du har bildbevis som en film på usb-minne så kan du kräva att få kanalen åtgärdad av firman som lagade den men lämnade den med mindre brister, förutsatt att de finns kvar. Vill du ha ett säkert bevis på din kanaldragning från opartiskt håll så kan du be oss filma din kanal och få ett usb-minne och en bedömning om det finns orsak att oroa sig för att det skall börja lossna bruk om det saknas. Vad kostar då en sådan besiktning med ett usb-minne?
I bergslagen och mälardalen så är priset 500 kr inkl moms med minne, annars 750 kr om det överstiger 10 mil till er fastighet. Ha det klart i huvudet, du kan inte lita på något utan måste försäkra dig om att saler och ting är som de skall vara, lämna inget åt slumpen.