Ett förslag på hur man kan göra en bakugn!Det finns inga bestämda regler hur en bakugn skall muras. Vill man ha rökkanaler ovan eller under ugnen så är det upp till beställaren och muraren att komma överens. Vi skall visa något förslag hur man kan gå till väga och ta upp en del tankar som kan vara bra att tänka på. Vi tar och tittar på en skiss hur man kan göra.


Tänk nu att detta är ett förslag på hur man kan mura en bakugn med de väsentliga funktionerna.

Detta kan vara en bra lathund:

 

1.   Vilket utrymme har vi tillförfogande, och har vi en bakugnslucka? Den ger en vink om hur hög ugnen kan vara invändigt. När man bestämt sig någorlunda så går vi vidare.

2.   Kom ihåg att rökkanalen som leder ut rökgaserna bör vara något större än de tre som går ovanpå ugnens tak, annars kan problem att elda uppstå. Det är bra att ha ett spjäll som håller värmen kvar i ugnen och ett moderspjäll om en spiskåpa finns så röken kan ledas enbart ut i skorsten och inte får möjlighet att rulla i kåpan.

3.   När ni murar botten på ugnen så låt en liten lutning uppstå fallande mot luckan. Använd helst eldfast tegel som både håller längre och har en tätare densitet som ackumulerar värmen bättre, om golv väggar och tak är i samma material då har ni en fin ugn men något dyrare i material.

4.   Sotluckor, en på baksidan som ger bra möjlighet att få bort sot när man sotat kanaler ovan tak, tre varsina till kanaler ovan tak för sotning, lite överkurs om man vill sätta en bredvid bakluckan för att kunna stoppa in lite pinnar så ni kan se vad som händer i ugnen.

5.   Tilluft, idag är det väsentligt med en bra förbränning, annars måste bakluckan vara öppen vid eldning, om man inte har en eldningslucka bredvid bakluckan, när ni planerar för detta så använd spirorör med ett vridspjäll så ni kan reglera draget. Ni kommer att låta luften komma ut framtill vid bakluckan, vi brukar göra en ficka där luften kommer och har ett askfat i botten som samlar upp aska så den inte kommer in i spiroröret och växer på hög. Kom ihåg att tilluften tas ur torpargrund eller med rör genom grund så friskluften kommer utifrån.  En bra förbränning är garanterad.

6.   Spjäll, ett skjutspjäll för kanalen som leder ut rökgaserna ur ugnen, storlek 125x250 mm, sedan ett storspjäll om man har en spiskåpa, be någon plåtslagare om hjälp att tillverka ett, en ram av plattjärn , sedan en lucka av järnplåt gärna 4-5 mm tjocklek med två rundjärn stickande ut på en sidan. Sedan görs en bygel där stången sitter och kan röra sig fritt, stången har en ring i ändan som gör att ni kan ha två grövre rundjärn inmurade för öppet och stängt läge. Vi tror ni förstår principen. Storspjället hindrar röken att börja rulla ner i kåpan utan håller emot så att röken går rakt ut i skorstenen.

7.   Dagens bestämmelser kan göra det svårt att ha denna modell som vi visat genom skissen därför att en eldstad ska ha sin egen rökkanal och inte dela den med något annat, bäst är att höra sig för med den lokala sotaren vilka krav som skall tillgodoses och vad de kan acceptera, om man nu rustar ett kulturhus.

8.   Valvet, det finns alla sätt att gå till väga, en del bygger med trä och andra med gipsskivor och masonit. Enklast är att använda cellplast, skär ut valvet som det skall bli och ställ cellplasten helt tätt eller med något mellanrum, sedan kan man börja mura valvet från väggarna, när sedan valvet är gjort låt det brinna ordentligt, sedan kan ni mura ett skyddslager av tegel för att göra en flat yta samtidigt som man gör kanalerna på taket av ugnen, eller så murar ni direkt på ugnstaket och gör kanalerna, glöm inte att slamma kanalerna så ni får en slät yta, det är bra för sotningen och draget.

9.   Om ni vill så går det att isolera ugnstaket med ett lager sand som förr var brukligt, men det är inte nödvändigt, när allt är nymurat så ser det fint och vackert ut, bli inte nu ledsna om ni med tiden ser en spricka i putsen eller i någon tegelskarv, värme ger alltid rörelse oavsett vad det är för material, många har blivit bekymrade när de sett sin nya bakugn och mur fått en spricka, det är helt naturligt och medför ofta inget att oroa sig för, vill man laga det så får man göra det, men med tiden så dyker andra skavanker upp, det hör till så låt det vara tills det börjar bli ett problem.

10.                När nu valvet brunnit och man murat på en bit uppåt och satt in spjället och kanalen växer uppåt så går det bra att rensa ut cellplasten, tag en kniv och skär och bryt ut allt i bitar, sedan är ugnen rensad och klar, ugnstaket ser bra ut, rensa bort bruk som kan ha runnit ner och kan lossna vid eldning. Sotaren vill helst komma och provtrycka murverket innan man putsar allt, kom överens och få det gjort, och skulle det finnas något pyshål så går det att slamma det aktuella problemet, de flesta sotare vet att någon torkspricka kan ha uppstått så de förstår och är ofta nöjda om man slammar sprickan. Ni skall få se olika ugnstak, ett är murat av tegel och det andra är ett gjutet valv som man gjort före murningen.


Ett materialproblem som uppstår med det gjutna valvet är  om det innehåller armeringsjärn, vid långvarig hetta så kan järnet spräcka valvet. Om valvet skall hålla så bör det vara gjutet av olivinsand och aluminatcement. Den traditionella murningen av valv är att föredra, för att blanda in moderna koncept i ett gammalt beprövat murverk hör inte hemma där. Ni kan se att med tiden så börjar teglen i valvet att lämna sin plats, men då har det gått många årtionden. Som vi har nämnt så kan man ha en kanal eller två ovan ugnstaket, eller tre kanaler. Ju fler utsläpp av rök man har så varierar draget, man skall inte tro att röken går lika i varje kanal om man har fler än två. Röken är nyckfull och kan välja att gå mer på ena sidan än den andra, men med tiden så fördelar värmen sig i bakugnen.  

11.                Hur använder man bakugnen? Nu skulle mormors råd vara bra att ha, har ni någon i släkten som kommer ihåg hur man bakade förr? I annat fall så får man prova sig fram och lära sig genom sina misstag. En sak är klar att man skall inte elda samtidigt som man bakar, om man inte bakar kolbitar. Förr så eldade man upp ugnen före baket och det tog säkert 3-5 timmar om inte mer, sedan rakade man bort kolen och gjorde rent golvet, sedan in med brödet för gräddning. Är inte detta tjusningen att lära sig just genom att få erfarenhet, säkert kommer ni prova på att göra pizza och har sett pizzabagare ha glödande kol vid sidan inne i ugnen, de kan inte värma ugnen på morgonen och hoppas att värmen håller i sig, utan måste ha ständig värme för att klara av sina beställningar. Kom nu ihåg om ni bakar pizza i en bakugn att låta veden ordenligt ta eld och bli glöd, flytta sedan glöden till ena sidan och prova grädda pizzan på motsatt sida, men ni måste vända pizzan så den får jämn värme. Hoppas något av detta kan hjälpa er i fall ni önskar göra en bakugn, hör gärna av er i fall ni behöver hjälp.


Tillbaka till startsidan!
Stäng allt