Torkning kakelugnar och rörspisar
Det råder stor förvirring och buden är många, men en sak är säkert att installatören som uppfört kakelugnen eller rörspisen ger direktiven för hur länge ugnen skall torka innan den får tas i bruk.
Ni bör skriftligen fått instruktioner för vad som gäller, är det bara muntliga anvisningar så kan det mycket lätt bli fel och när det blir fel så är vägen till en låst tvist inte lång.
Murverket består av lerbruk där vattenavgång sker genom luftgenomströmning, vi skall behandla saken och ta upp ett par exempel som belyser hur lång tid torkningen kan ta och vilka situationer som kan uppstå som försvårar torkningen.
En normal situation
Här så är ugnen uppsatt i ett befintligt hem eller hus där en värmestomme redan finns genom ett uppvärmingssystem, här kan ugnen självdra luft från hushållet och på så sätt finns en konstant genomströmning av luft som för bort vattenmolekyler tills lerbruket uppnått sin fulla torrhet. Under goda förutsättningar så kan en ugn torka på 2 månader, visuellt så kan ugnen se torr ut när man tittar på lerbruket, men en mätning med en fuktmätare visar att inuti ugnen så finns fortfarande vatten kvar och detta ofta i den nedre delen. Vår erfarenhet är att fukthalten ofta efter 5-6 månader kommit ner till en acceptabel nivå.

Eftersom vi mäter fukthalten i kakelugnen så vet vi med säkerhet när ugnen är redo för eldning, vi använder oss av digitala mätare som läser av vattenmolekyler inne i materialet, denna ugn är torr som mätaren visar 21,5 på en skala av 100. Allt mellan 0-25 är torrt när det gäller lerbruket.
Faktorer som försvårar är mekanisk frånluft som skapar undertryck och kan orsaka bakdrag genom kakelugnen in i huset av kall luft, speciellt vid kallt väder ute. En annan eldstad kan under användande skapa undertryck och så bli det bakdrag genom kakelugnen. Vi ger rådet att ibland sätta in värmeljus så luftgenomströmningen får lite rotation, det är inte en process att påskynda torkningen utan bara att lite varmare luft kan hjälpa till med luftgenomströmningen. Lerbruket bör få torka i sin tid och försöker man påskynda genom att elda stickor och annat så blir ofta torkningen ojämn och oönskade effekter kan uppstå då ugnen skall tas i bruk. Har man inget tålamod så kommer man garanterat få lära sig det. När det uppstår bakdrag så sätter man igen luckorna på kakelugnen så inte kall luft strömmar ner och fyller rummen. Sedan är det bara att vänta på mildare väder och få igång luftgenomströmning, det största klagomålet mot torkningen är att mycket varmluft försvinner genom kakelugnen ut i skorstenen, man bör se detta som en investering som resulterar i en väl torkad kakelugn som kommer att fungera som den skall. Men låt oss se på en annan situation som kräver tid.
Torp eller hus utan el och värme!
Detta är den situation som kräver längst tid för en torkning, idealet är att sätta upp en ugn på vårkanten helst april-maj så den får torka sommarmånaderna och något på den tidiga hösten. Om det finns möjlighet att under vintern skydda kakelugnen med någon luftig isolering typ lin i täcke så kan det vara av fördel. Det som händer under vintern är att huset ofta är utsatt för en kall kyla och när det blir omslag så kryper sedan kylan in och fenomenet att det känns kallare inne i huset än ute uppstår. En kakelugn som blir så utsatt kondenserar sedan vatten från den varmare luften som kommer vid omslaget och is bildas sedan på kakelugnens yta vilket är skadligt för konstruktionen. Om man nu i detta läge vill använda kakelugnen så lär det uppstå problem, lerbruket har sugit upp vatten och ugnen är så kall att den fått kondenserad is på ytan, om man själv i detta läge som lekman tror att det kan väl inte hända något om man gör en liten brasa, då lär man bli varse snart att ugnen inte alls längre ser ut som den gjorde när den var ny och omsatt. Vad är då rådet till er som just har denna situation med ett liknande hus? Ni bör ha en annan eldstad typ vedspis i angränsande rum där ni kan börja sakta värma upp huset och kanske någon gasolkamin kan vara till hjälp. Ni bör få upp värmen så väggar och kakelugn kan börja torka till, vill ni slippa komplikationer så kommer ni använda kakelugnen efter en tid då den fått åter torka och klimatet blivit klart mildare och torrare ute. Visst är det komplicerat med en kakelugn i denna situation, förr så bodde folk hela tiden i huset, men vi kommer bara ut ibland på vintern och har det som sommarhus, så visst far ugnar illa då de är utsatta för kyla och fukt en längre tid. Det kan bli aktuellt att överväga om en kakelugn är rätt eldstad att sätta in om ni har ett torp utan el och värme, det kanske är klokare med en bergslagskamin som inte alls är utsatt som en kakelugn, den kan ni använda direkt och brassa på i, är man osäker på hur man skall göra så sök råd och fråga.Nu vidare med den moderna tekniken kontra gamla eldstäder.
Frånluftsvärmesystem
Detta var något nytt när det kom på 80:talet, få förstod vad detta innebar när man integrerade detta system i nybyggda hus och visst skulle man också ha en eldstad eller någon kakelugn. Detta innebär att en eldstad måste ha en egen separat tilluftskanal och vara sluten så undertrycket i huset inte kan dra ut rökgaser. Detta är något som ofta glöms bort och när väl betongplattan är gjuten så är det försent. Undertryck kan skapas av andra faktorer än en värmepump, mekanisk frånluft som finns i köksfläkt och badrum kan få kakelugnar att få bakdrag vid torkning. För att en ugn skall få torka en avsevärd tid så måste kakelugnen intregreras vid helst tidig vår så den får lång torktid innan man installerar en frånluftsvärmepump och dess system. Men hur är det om vi redan har ett system som har undertryck, ja då kommer ni att få veta vilka premisser som gäller och ta ställning om just en kakelugn med dess komplicerade torkningstid är det rätta för er. Ni kommer att förmodligen få olika alternativ att välja mellan och kan sedan göra ett beslut som lättare passar er.
Kontentan när det gäller torkning!
Så här sammanfattar vi: Det blir eldning i kakelugnen när ugnen är så torr så lerbruket har uppnått sin fulla potential, och detta tar sin tid, kan bli en lång tid. Mätningen sker med en fuktmätare vid olika tillfällen och när ugnsmakaren anser att nu är vi där så är eldning tillåten. Det finns ingen anledning att börja elda tidigare och äventyra ugnens rörelsemönster så att det blir fel, om man har obegränsat med pengar och vill leka, så då har ni friheten att göra som ni vill. Det finns alltså ingen given tidsperiod som 2, eller 4 samt 8 månader, många faktorer är inbegripna i torkningsproceduren, en samvetsgrann uppsättare ser till att ni börjar elda vid rätt tidpunkt då ugnen är torr. Kom ihåg att ha skriftliga anvisningar och följ dem så ska det nog fungera som det ska. Nu kommer nog en och annan upptäcka att så var det inte i vårt fall, vi började elda alldeles för tidigt, och har det uppstått komplikationer och ugnen fått fula fogar, ja vems är felet? Ni har fått råd och det gick ändå fel, det är då det som är nedskrivet är så viktigt, endera har ni garderat er eller så lär ni lära er en läxa att nästa gång ordna med nogranna skriftliga instruktioner både för torkningen och eldningen.