När väl skadan är ett faktum!

Detta orsakas enbart av kramlan som motverkar att kaklen kan gå isär vid uppvärmningen, ofta så har en liten krammalspricka börjat ta sin form och ju mer man använder ugnen ju mer påverkas kaklet negativt, till slut så spricker det och vem är ansvarig då?
Enligt konsumentköplagen så är uppföraren av konstruktionen ansvarig och har enligt lag skyldighet att vara det i 10 år från färdigställandet. Till större del så berättar hantverkaren inte vilken konstruktion han uppför ugnen med utan gör sitt arbete. Dessa behärskar ingen annan form av metodik än kramling och om de berättar så kommer de "fagra orden", man kramlar med förstånd, detta säger man till kunden för att de inte skall oroa sig eftersom man numera upplyser om kramlingens negativa verkan och följder. Är man en seriös kakelugnsmakare så erbjuder man kunden att få kakelugnen utan eller med kramlor efter att ha förklarat ingående eller skriftligen helst. Det är kunden som avgör inte vi om vilken konstruktion ugnen skall få. Om man beslutar sig för kramling så skall avtalet innehålla en klausul där det ordagrannt skall stå, "om kakel spricker sönder helt och en liten krammelspricka finns redan eller uppstår samt spricker helt under denna 10 års period efter uppsättningen så vilar ansvaret på uppsättaren att byta ut kaklet eller ge kompensation för värdeminskningen.".
Får en kakelugn mer än 10-20 kakel som har krammelsprickor så har värdet från en ugn på 20000 kr rasat ner till under ett par tusen kronor om ens det.
Kommer ni överens om att kramla, visst gör upp om ansvaret innan, i ett avtal, för det spelar ingen roll om kramlan sitter i lerbruket eller tokhårt och nyper i kakelgodset, den sitter där och motverkar den naturliga rörelsen vid uppvärmning och överför spänningarna till kakelgodset som ofelbart utvecklar en spricka och går till slut itu helt och hållet.
Kom ihåg att det är få hantverkare som inser och tar sitt ansvar, räkna kallt med att man skyller ifrån sig. Har ni krafter och motivation så går det att driva ärendet, men det är segdraget då man involverar jurister, allmäna reklamationsnämnden, rätten, och dom som skall avgöra är totalt okunniga inom denna bransch och vår arbetsmetodik.
Går ni vidare i ärendet så måste ni följa lagen och reklamera kakelugnen och det görs skriftligen, sedan så väntar ni på hantverkarens reaktion, vilken ofta är förutsägbar. Får ni motstånd  och ingen ersättning för skadan så kallar ni på en sakkunnig som bedömmer om detta är en krammelskada som spräckt kaklet eller inte. Med sakkunnighetsutlåtandet så går man vidare till rätten och stämmer hantverkaren som ofta går under jorden eller avslutar sitt företag. Ibland så hinner man förlikas innan ärendet går upp i rätten, om 2 sakkunniga är ense om orsaken och den är densamma då inser motparten att det är bäst att lösa detta och slippa dyra rättegångskostnader.
Har man hemförsäkring eller är medlem i Villaägarna så kan man få juridisk hjälp. Kom ihåg att inte slarva med kontrakt och avtal, man får ständigt se hur godtrogna folk är, och hantverkarna så otroligt lata och nonchalanta i sitt utformande av ett enkelt kontrakt. Det finns färdiga kontrakt att hämta hem, använd dem om lusten är svag.