Spjällbotten


Den del i kakelugnen som är en av dom viktigare för funktion och att ugnen är tät. När en kakelugn läcker så är det ofta bakmuren eller där spjällbotten har sin gräns upp mot kronan, eller också runt stosen som binder ihop kakelugnen med murstockens rökkanal. Många gör klassiska fel som senare får kakelugnen att läcka i förtid. Man kan säga att principen om att inte ha några tegelfogar som går i varandra bör eftersträvas och gärna omlott svickning är att föredra. Vi skall se genom några bilder hur man gör en säker sättning av spjällbotten och hur vi tar hänsyn till rörelser som ingen kan undvika.

Här ser vi en bild strax under det som skall bli spjällbotten. Säkert så märker ni att här finns en hylla strax bakom kakelraden och bakmuren.
Ugnarna vi sätter får en konstruktion där en mantel håller ihop ugnen utan kramlor. När man nu börjar måtta in spjället så bestäms var hålet skall vara som släpper ut röken från de bakre kanalerna, så använder vi 2 tums stortegel som lock.

När man tar ner gamla uttjänta ugnar så ligger ofta spjällbotten på bakmuren och muras dikt an mot väggen. Det tillvägagångssätt som vi tillämpar är att inga genomgående fogar skall finnas. När nu locket läggs så hamnar teglet bakom bakmurens vägg. Ovan på detta lock så läggs antingen 1 tums tegel eller tegelpanne bitar omlott så ugnen blir förstärkt.

Här ligger nu spjällbotten färdigt med ett förstärkt lager och den yta som ligger an mot murstocken är bara 2 cm tjock, här kommer ugnen att röra sig och har man för stor yta som ligger an mot murstocken så är risken att ugnen kan möta motstånd när den reser sig vid uppvärming.
Ett annat problem som man ser ofta är att stosen som skall länka ihop kakelugnen med rökkanalen är för kraftigt och inmurat så ingen mån för ugnen att resa sig finns.

På denna plats så hade ugnen ingen chans att röra sig uppåt då tegel från murstocken stack ut och kakelugnen var murad in under dessa. Samt att plåtstosen var så kraftig och så långt inmurad(över 50 cm) att den var som en balk som höll kakelugnen nere, inte förvånande att kakelugnen helt kalvade och gick isär.
Vi använder stosar av inte så tjockt material, 0,5 till 0,6 mm rostfria rör. Vi murar in stosen med lerbruk om möjligt. Vi har under en lång tid använt brandisolering mellan murstock och kakelugn, hur menar vi?

Här så kommer ett insatsrör ut från murstocken och för att skapa rörelsemån för ugnen att röra sig några millimeter uppåt så hjälper denna tunna vägg av brandisolering bakom tegelkanalens väggar att ge ugnen just den månen. Insatsrör måste alltid ha ett foder nedtill för att inte frasas upp i falsningen. När denna ugn skall resa sig så kommer det att gå alldeles utmärkt. Blir det aldrig otätt då om isoleringen finns där? Nej, utan röret är inmurat så långt in i tegelkanalen så det är ingen risk för en sådan läcka.

Här så är kanalen klar som leder till spjället från den yttre sotluckan i frisen. Taket på kanalen är liggande tegel där man också överlappat alla tegelskarver med tegelpannebitar så ingen genomgående fog finns, sedan ett lager av lerbruk som ytskikt. Frisen är på plats och 2 stycken kronbitar sitter på vänstersida, man kan se 3 tumsteglet som håller det på plats annars skulle kaklet vilja luta utåt då det hänger ut över kanten. När man nu sätter frisen och översimsen så planerar man framåt också, gör det lätt för kommande hantverkare om ugnen behöver tas ned eller om något behöver göras under kronan. Det är praxis att använda svickbitar i utrymmet mellan tegelkanalen och kakelskalet. Vad är det för plåt i taket? Det regnade sand och sågspån från bjälklaget hela tiden så för att hindra detta så sattes en plåt för att för att hålla det kvar i sin plats.

Det är inte  ett sätt att gömma alla sopor som blir kvar efter man huggit tegel, utan man gör det för att det skall vara enkelt att lossa frisens kakel vid en nedtagning, vi brukar lägga en bit tegel där vi skrivit vem som satt upp ugnen och vilka som bodde i huset när detta gjordes. En och annan dikt har också skrivits, när ugnar sedan tas ned och muras om i Eskilstuna med omnejd så lär man hitta något som förtäljer lite om vad som hände när ugnen sattes upp.