Vad är vad i dessa siffror?


I detta kakel så har sättaren räknat ut vad olika saker och arbetsmoment kostar och vad som sedan blev behållningen, men det vore intressant att komma fram till vad alla dessa siffror betyder? Uträkningen är alltså mer 120 år gammal, vi har förtydligat siffrorna på höger sida.Detta är en rund kakelugn med dekor och en imitation av en 1700:tals modell från P.H Lundgrens kakelugnsfabrik. Den sattes upp under 1890:talet. Priserna då för en uppsättning inklusive tegel och lerbruk låg vid år 1895 på 40 kr för en vanlig vit rund kakelugn. För att jämföra lite med andra siffror som återspeglar materialkostnad, 1860 kostade en rörspis 18 kr i Jönköpingstrakten med ett tillägg för 0:67 kr för sand och 1 kr för lera. En kakelugnsuppsättning tog 6 dagar i anspråk för en sättare normalt. Material borde logiskt utgöra en fjärdedel eller en tredjedel av hela kostnaden som den gör idag. Om en rörspis kostade 20 kr så låg allt material på 5-7 kr och en kakelugnsuppsättning kostade 40 kr så lär materialet kostat 10-13 kr. Arbetet lär ha tagit c:a 70 timmar och en arbetare vid den tiden tjänade c:a 500 kr per år. Man hade kanske en veckolön på 10 kr som en sättare vid den tiden. En prislista från 1894 från P.H Lundgren som visar en ordinär  rund ugn av detta slag kostar 50:50 kr. Vi bör också ha i åtanke att i detta hus så finns 4 ugnar till från P.H Lundgrens fabrik, men vi utgår ifrån att kalkylen har att göra med denna ugn som har uträkningen på baksidan av kaklet. Hur ser kakelugnen ut då som är aktuell i detta fall?

Det är ju inte en vanlig vit rund ugn utan har målad dekor och bör rimligtvis vara betydligt dyrare än 50:50 kr. Av uträkningen däruppe så skall vi gå igenom den och låta logiken leda oss fram till vad olika saker är och kostar. Så här ser uträkningen ut i en tabell:
32:50
48:00
50:00
15:00
67:50
4:50
7:50
3:00
228:00
22:80
250:80
-80:00
170:80
-127:00
43:80


Denna övre del verkar innehålla alla kostnader som har att göra med hela
kakelugnen, själva ugnen och alla dess delar samt material och arbete. Dom minsta posterna (3+4:50+7:50= 15 kr) verkar vara sand,lera och tegel. Dom två översta tillsammans blir 80:50 kr vilket passar bra mot 80 kr som man dragit av från 250:80 vilket är totalsumman av allt. De 10% som 22:8 utgör får oss att tänka på moms eller beskattning. Siffran 127:00 kr fås av att lägga ihop (4:5+7:5+67:5+32:5+15=127) detta verkar vara kostnader som är det man minst måste ha för arbete och material, den siffra som utgörs av 43:80 verkar vara den förtjänst man får ut av själva kakelugnsförsäljningen och uppsättningen. Man kan börja fundera om inte två ugnars arbete och material är inblandade i denna uträkning? Eftersom på bottenvåningen står denna ugn och Lundgrens modell nr 33 som hade ett pris på över 200 kr. Det som är helt klart är att 80:00 kr är endera 2 uppsättningar eller priset för den runda ugnen, sedan kan 127 kr vara 2 uppsättningar eller priset för 2 ugnar en rund och en flat. Dessa 22:80 som är 10% av hela summan får inte glömmas heller, de är säkert kvar i de 43:80 som blev resultatet och skall räknas av sedan så återstår 21 kr i förtjänst, det verkar inte rimligt att anta att detta bara gäller 1 ugn.  
Ni som läser och ser denna uppställning, har ni några ledtrådar som skulle kunna bringa ljus i vad som är vad. Det är alltid intressant vad andra kan bidra med, ett litet mail skickar man på info@kanerva.se . Att klura ut saker och ting som legat gömda är alltid intressant.