Spackling av våtrum
Det är här allt avgörs och vilket resultat du har att vänta på golvet. Det vanligaste idag är att flyta golvet, och det gör man i olika nivåer. En del flytar stegvis och skär av med en rivbräda så de får lutning. Andra gör avsatser som de sedan spacklar trappsteget så en lutning erhålls. Men hur går vi då tillväga?

En kund som vi spacklade åt reagerade så här, " ja med de enklaste medel får man till det". Ofta så får man först kanske gjuta in golvvärme eller göra en avjämningsförstärkning om det är ett träbjälklag. Vi kommer in i skedet då vi redan har en rak gjuten massa som underlag. Vi delar in golvet i zoner och så här ser det ut.

Vi har primat golvet för vidhäftning och börjar måtta in lutningar med våra träkilar, dem har vi sågat till i olika längder och höjder. Man fyller ut med spackelmassa mellan dessa och river av med en lämplig bräda, sedan får bruket stelna något och så lyfter vi bort kilen och fyller upp med massa. Nu väntar finliret med filtbrädan.

Varför vi gör så här är att få snabbt fram färdiga ytor som vi slipper efterbehandla, hur lång tid tar ett badrum att spackla klart för oss? En man skall klara detta på 6-8 timmar och sedan har vi ett golv klart för tätskikt.

Vi gör här en lutning från toaletten ut mot en golvbrunn, där jag sitter så skall duschhörnan vara och jag har satt kilar som jag möter upp och gör först denna del klar.

Nu så är första delen avklarad, vi har en yta för duschhörnan som vi tar efter lunch, och nu så gör vi ytan klar med filtduken, nu varierar metoderna, en del använder stålsvärd och tycker det går bra men vi tycker att man lätt får spår där duken senare ofta får luftbubblor, vi tycker att med flitduken så får vi till ytan väldigt bra.
 
Ni ser kilarna hur vi lägger ut dem, nu först så tar vi tårtbiten vid väggen först och gör den annars kommer vi inte åt den när vi är på väg ut senare.

Medan denna bit torkar till så gör vi klart duschhörnan.

Det går ganska bra att göra fall när man har en given ram som möter upp, det finns normer hur mycket det får luta och ska luta i detta som är en våtzon 1. Man brukar säga att lutningen skall vara 1 cm per 50 cm längd och i övriga delar 1 cm per 1-2 m.

Nu så är golvet klart och vi kan känna oss nöjda. En översyn väntar så minsta detalj som vi inte är nöjd med åtgärdas. Något som kan störa limningen av duk är att spacklet kanske har lite ruggighet vid golv möter vägg, så vi rapsar av och finspacklar med 4040. En sista koll att närmsta golvbrunn är minst 20 mm lägre än öppningen vid dörren, vi har klarat detta tack vare träkilarna och det gick smidigt.

Äntligen så är det klart, nu får spacklet torka för säkerhets skull och vi fortsätter sedan med tätskiktet. Det kan du titta på under "Våtrum".
Det är i detta läge golvets struktur avgörs, är det värt den extra tid det kan ta? Absolut, det är inte roligt att rätta till ett golv som har bakfall, allt ska ut ända till spackellagret om så det är fel. Så tänk till, allt ska vara perfekt vid spacklingen.