Kakelugnsuppsättning
Ni som är kunder är intresserade att hitta någon som kan utföra er önskan att sätta upp kakelugnen på bästa sätt och att den håller minst 10 år utan problem. Ni önskar finna en erfaren hantverkare som kan sitt yrke. Vanligen så kan man få referenser av sotaren, dessa kan ge en bild om hantverkaren har godkända arbeten under en lång tid. En hedersam kakelugnsmakare kommer att informera er om att ni kan välja mellan att få kakelugnen uppsatt endera utan kramlor eller med, samt vad båda konstruktionerna innebär för er som kakelugnsägare, man ger er frihet att välja mellan utförande som ni beslutar på ingående kunskap. Idag så finns olika behandlingsmetoder för tandvärk, om någon bara bemästrar att dra ut tänder så ger det er ingen frihet att välja  att rädda tanden. Så vill vi illustrera det hela om ni önskar rädda er kakelugn och bevara den för framtiden, om man bara erbjuder er uppsättning endast med kramlor så har ni inte fått full frihet att bevara er kakelugn för framtiden. Det är också föga troligt att en ugnsmakare erkänner att han bara är bevandrad i en begränsad omfattning av uppsättningsmetodik. I de flesta fall kniper man igen och säger inget till kunden om kramlors påverkan, lär mer här!

Ni söker en kakelugnsmakare som har en lång erfarenhet, dokumenterad utbildning och kan uppvisa ett lärlingsprov i sin utbildning. Sedan om ni tycker denne är trevlig och social så är det ett plus.


Man kan säga att det finns lika många sätt att sätta upp en kakelugn som det finns hantverkare, alla har sitt sätt och sin metodik. Varför finns det ingen standardiserad metod som alla kan använda? Svaret är nog stolthet och hemlighetsmakeri. Förr så var kakelugnsmakarna tvungna att ta emot lärlingar och utbilda dem för att möta den stora efterfrågan på dugliga hantverkare, annars kunde ämbetet utfärda böter och ta ifrån dem rättigheter i skrået. Det är helt klart att rivalitet rådde bland kakelugnsmakarna precis som det gör idag. Många gånger så gick goda beprövade arbetsmetoder i graven när mäster tog med sig all kunskap i graven. Här och där har kunskap och arbetsmetodik levt vidare genom skickliga kakelugnmakare genom tiderna. Så på något håll bemästrar man skicklighet på bred front men på andra håll där är kramling det enda man kan. Rörspisar nätar man och putsar med kc-bruk för man vet att de spricker vid eldning, att nu inneha kunskap och arbetsmetodik som har bred skicklighet kan vara den säkra vägen till framgång, och detta är nog något som man inte vill släppa så lättvindigt till andra som är konkurrenter. Så helt visst avgör bredden på skicklighet vilken slags kvalité och hållbarhet ni kommer att få med er kakelugn.


När man först talar med den som skall sätta upp ugnen, så berättar de att kakelugnen kan hålla upp till 100 år, ja i alla fall 50 år. Vad är sanningen igentligen? Vilken fastighetsägare på 1890 talet hade inte jublat om kakelugnarna höll i 50 år, hyresgäster använde kakelugnarna flitigt och dessa hade inte en åtanke att elda för att kakelugnen skulle hålla, man eldade för att få varmt, en eller två gånger per dag.

Detta i sin tur ledde till att kakelugnar snabbt blev obrukbara pga läckage, hyresvärden drog sig för att sätta om kakelugnen så länge det gick och lägenhetsinnehavaren eldade och stod ut med rök som läckte ur kakelugnen. Man brukar tala om att efter en period på 10 år så hade ugnen gjort sitt och behövde sättas om. Något som besvärade kakelugnsmakarna var att det hårda användandet ofta ledde till kakelugnar kalvade med kakel ur läge och stora fogar som snart läckte. En annan sak som framkommit var att kakelugnsmakare var ofta oense med fastighetsägare som krävde få rätt i reklamationer, detta berodde ofta på att man tog kakelugnen i bruk innan lerbruket var så torrt så den uppnått sin enastående förmåga att fungera, följden blev många kakelugnar där kakel lämnade sin plats och otäta ugnar som läckte. Så kramling kom att motverka detta ökade problem, till en tid så verkade allt vara frid och fröjd. Snart skulle kramlingen föra med sig andra bekymmer än nytta. När man kramlade kakelugnar invändigt, så började en annan företeelse att visa sig, nu när kramlorna höll i kaklen i skiftet så behövde man inte göra ett lika noggrant och tidskrävande arbete inuti ugnen. Den andra saken som kramlor medförde var spänningssprickor i kaklen som sedemera sprack till slut. Många kakelugnar har slutat sina dagar som skrot pga kramlingens efterdyningar. Kunskapen och konsten att svicka en ugn invändigt för största och mest hållbara vidhäftning blev eftersatt och snart bortglömd. Insikten hur skiften rörde sig och kaklen inbördes och hur man använde denna kunskap för att få ugnen att arbeta jämt vid rörelse är obefintlig idag hos många kakelugnsmakare. Vad är att göra om man bara har kunskap om att kramla vid en uppsättning? Ja, ni kan inte erbjuda kunden den vara om de önskar okramlat och garanti på att kakel ej spricker, sedan är ni tvungna av konsumetköplagen att under 10 år vara ansvariga för reklamationer typ kakel som spricker av kramlorna, även rörelser som kan uppstå då kramlingen gör att skiften rör sig blockvis och förskjutningar kan ske mellan två skift. Se bilden
 

Hade ugnen varit okramlad så hade kraften i rörelsen fördelat sig jämt i hela skiftet och tagits ut mellan alla fogar, nu med kramlorna så överfördes all kraft till sidorna och när skiftet skulle gå ner så har den ej orkat gå tillbaka utan hamnat ur läge. Kramlorna överförde all kraft till en stor rörelse som lyfte skiftet ur plats men så orkade inte skiftet gå tillbaka för vidhäftningen är ju noll inne i ugnen då kramlorna har tagit över rollen från den urgamla svickningen. Skulle ni acceptera en kakelugn så här efter ett par år? Hur skulle ni reagera om kakelugnsmakaren sade att ni har eldat för hårt, det är ert eget fel?

Om ni inte blir upprörd då, ja då är ni en av dom saktmodigaste som finns på jorden.
Just sådana här saker måste vara beskrivna i kontraktet, det skall stå "kakel eller skift ur läge" , åtgärdas vid uppkomst av hantverkaren. Det är klart att detta kan uppstå vid fel och hård långvarig eldning, men det är enkelt att bevisa sådant. Se här!(9:e punkten).
Om nu hantverkaren inte vill gå med på era krav för garantier så går ni vidare, varför träta med någon som inte kan ge er den kvalité ni önskar. Kontraktet bör innehålla riktlinjer för fel som kan uppstå, ansvar om något händer, materialbrott - hur ni samverkar för att lösa detta. Klara anvisningar om eldning och hur den skall utföras och mängd. Skötsel av kakelugn med anvisningar. Detta är inget som är självklart för en lekman, man kan inte läsa någonstans att så här eldar man just i denna kakelugn, utan uppsättaren vet hur ugnen skall användas och vilken användning som ger den längsta livslängden.

En annan sak som så ofta förekommer är att man är godtrogen, det är visserligen ett gott karaktärsdrag att visa att man litar på sin hantverkare och sina medmänniskor, men vi får inte alls glömma varför finns det då så många klagomål mot fusk och extra fakturor? Det beror att alla är inte seriösa, dom seriösa hantverkarna välkomnar att ni är kritiska och försiktiga, det är så många som tyckt att varit frid och fröjd när jobbet gjordes men upptäckt senare att produkten inte hållit vad man lovat, stor besvikelse och man önskar man hade vissa saker ogjort. Det är bara i läget innan en uppsättning ni kan välja rätt man för uppsättningen, ju mer ni vet om kakelugnens funktion och vilka fallgropar som finns, desto bättre rustade är ni att avgöra vem som är lämplig.

Just detta att involvera användaren om hur kakelugnen är uppbyggd och hur den fungerar leder till mer ansvarskänsla för ugnen och dess användande. Många uppskattar också sin kakelugn på ett djupare sätt då de är involverade i dess uppförande och har varit med om detta. Att sätta upp en kakelugn och aldrig ens ta upp saken att vi satte kramlor och berätta att det kan faktiskt hända att vissa kakel kommer att uppvisa sprickor för eller senare, och inte ge en lösning på detta är att föra kunden bakom ljuset. Detta handlande av hantverkaren hamnar under en punkt i konsumentköplagen, att om nu produkten"kakelugnen" riskerar att försämras eller skadas efter en reparation som är fallet med kramlor, då är det inget snack om vem som är ansvarig, det är hantverkaren som satt dit kramlorna.I ett fall i Stuvsta Stockholm så hade en mycket renommerad kakelugnsmakare satt upp en kakelugn, sedan så fick ugnen efter 2 år en trappstegsfog(se här) och man kallade på uppsättaren som reagerade så här, "sådant här, det kan det hända, man får ta det, så enkelt är det". Husägaren var så besviken att varje gång man tittade på kakelugnen så förbannade man att ens ha satt om den. De skulle aldrig mer släppa in en kakelugnsmakare i huset. Här skulle ett kontrakt verkligen ha hjälpt där det stod om "detta inträffar så tar vi på oss ansvaret att åtgärda detta!".  Det spelade alltså ingen roll att hantverkaren hade utlovat garanti, "för man får ju ta det, det är ju sådant som kan hända". Husfolket hade ingen lust att ens driva ärendet, för de var så slutkörda känslomässigt att det struntade helt enkelt nu i kakelugnen, som de sade "skiten får stå där". Visar inte detta att vi alla borde avsynas innan vi släpps på en uppsättning? Man kan nog gott säga att om ni skall få en lyckad uppsatt kakelugn så beror det på hur mycket ni intresserar er för hur den skall sättas upp och vem som är lämpligast?

Kom ihåg att garantin som hantverkaren ger är annorlunda från reklamationsrätten i konsumentköplagen, läs mer! Om nu kakelugnen har börjat uppträda annorlunda och ni oroas över stora fogar och  att vissa kakel är plötsligt lite fel. Då skall ni kontakta hantverkaren som satt upp ugnen och visa detta för honom. Först då får ni en vink om vart det är på väg, endera så finner ni en lösning på saken eller så drar hantverkaren iväg och struntar i er. Vi hoppas att ni slipper hamna i det andra läget, men gör ni det ändå , så finns det hjälp att få, man kan kontakta en advokathjälp som finns kostnadsfritt för en konsultation sedan kontaktar ni er lokala konsumentvägledare, vidare så behöver ni en sakkunnig i kakelugnsarbete som kan bedöma om huruvida ert problem är relaterat till brist i kompetens eller annan orsak. En sak som är bra att veta, om ni får hjälp av en sakkunnig så kan denne inte åta sig er reklamation då detta skulle uppfattas som jäv, men kan säkert hjälpa er att få tag i en erkänt duglig kakelugnsmakare som klarar uppgiften.

Visst hade det varit mer spännande att beskriva en uppsättning utan kramlor och hur den fungerar, varför den är så sinnrik i sin konstruktion. Men, det är ingen allmän egendom som skall ges bort. Ni som är begränsade till kramlor, hur skall ni komma ut ur ert skal? Det ända som finns att göra är att fråga dem som kan och bemästrar metodiken att lära er den, det kommer inte bli lätt då dessa är envisa och hemlighetsfulla yrkesmän, jag tror att om ni har rätt inställning och är ödmjuka så kan det finnas möjlighet för er att man ställer upp för er, jag vet hur viktigt det är med personkemi, utan den hade min mäster aldrig tagit sig an mig och vi blivit så goda vänner. Så mycket hänger alltså på vilken slags människa ni är och vad slags egenskaper ni ådalägger.

Nu om utbudet är så magert där ni bor och hjälpen så långt borta, vad kan ni göra då? Endera är att bjuda in någon som kan och ordna med logi och hjälpa till som hantlangare, det tror jag brukar gå vägen ofta om inte hantverkaren är så blyg och har enorm hemlängtan varje dag. En person i södra Sverige hade fört på tal att man borde ha kakelugnen okramlad och önskade få garantier, hantverkaren fnyste och sade att alla kramlar annars håller inte ugnen och det är bara idioter som murar utan kramlor. Så vi "idioter" som sätter utan kramlor kanske får sätta oss ner och ge avkall på vår skicklighet och börja förstöra kakelugnar istället med kramlor för att inte vara utanför gänget. Nåja, visst blir det en och annan som blir förbannad när man petar på deras yrkesstolthet och det uppenbarar sig att den är lite mager. Hittar man ingen som är så erfaren som ni önskat så kanske ni får nöja er med vad som erbjuds, försök att gardera er med försäkran om vissa åtaganden vi nämnt här ovan.
Varför ger ni så olika besked när ni arbetar i samma bransch?
Att det förekommer betyder att det finns olika nivåer av kunskap och dess tillämpning. Det är här er urskiljningsförmåga och sunda förnuft spelar en stor roll. Hur kan man avgöra om vad som är det mera sanna hantverket än det som nödvändigtvis behövs utföras för funktion? Vi ger en illustration, ponera att ni önskar få er bil svetsad pga rostskada, svetsaren kan bara svetsa med elsvets som gör att man kan bara få plåten fast med ett par ställen och han sedan spacklar över allt och så är det lagat, han nämner inget att han bara kan elsvetsa utan tänker att det är inte ert bekymmer. En annan erbjuder er alla former av svetsmetodik och kan svetsa med migsvets för just tunnplåt, ni vet att plåten är helt svetsad runt omkring och man spacklar och lackar bilen. Vem har erbjudit och utfört det sanna hantverket? Ett annat ex. är vilket material man ämnar använda, när en kund frågade flera ugnsmakare om de använde eldfast tegel, så blev det olika svar. En sade att teglet rörde sig olika, så därför behövdes inte eldfast tegel. Sanningen är att det är inte teglet som orsakar rörelsen utan lerbruket, så om den döda massan mellan lerbruket är eldfast tegel eller vanligt murtegel påverkar inte rörelsen. Så det agumentet är inte grundat på sakkunnighet. Ett annat svar var att det är dyrt och det behövs inte utan det duger med murteglet lika bra. Sanningen här är att det är dyrare, det är 4 ggr dyrare. Skillnaden är att eldfasta teglet spricker inte som murteglet gör ganska fort i eldstaden, så det man får för det dyrare alternativet är en eldstad som håller avsevärt längre än den med murteglet, det är upp till kunden att avgöra vilket tegel som är att föredra grundat på kunskap om båda teglens egenskaper. Att det då finns så olika tillvägagångssätt och utföranden bör inte förvåna oss, det är helt klart att det råder en stor variation på skicklighet och bredd av kunskap i vår bransch, ni kan med hjälp av frågor på specifika områden ganska lätt avgöra en hantverkares nivå av skicklighet och kunskap, sedan så har ni det sunda förnuftet och logiken som ytterliggare hjälper er. Vi hoppas ni kan hitta en kvalificerad kakelugnsmakare på detta sätt. Och glöm aldrig och vi tjatar, se till att alltid ha skrivna avtal och vilket ansvar som gäller, be om en detaljerad offert inte minst på material, visst kan det verka tjatigt mot hantverkaren men dagen då en fnurra uppstår, då önskade ni att allt var på pränt.
Vi uppskattar alla som läser detta och hoppas vi bidragit med något som kan hjälpa er.