Felaktig information eller bristfällig!
Informationflödet är utan dess like idag tack vare internet och allt som kan finnas där. Visst är detta en tillgång för oss som söker snabbt svar på frågor. Men frågan är, är all information korrekt och sakkunnig om det ämne det den innehåller?  Det mesta verkar vara av sådan art att man kan lita informationen. Men det finns områden där man bör vara bra påläst för att urskilja vad som är sakkunnigt och vad som inte är relevant. Information som används och sedan leder till oönskat resultat kan vara indirekt ansvariga för ej sakkunniga utföranden t ex inom murverk och byggnation.
Tro inte allt som är skrivet, speciellt tidningar samt internet
Nyligen så kunde man läsa ett reportage om ett sekelskifts hus i en populär tidskrift. Där berättade man om 8 kakelugnar och hur de hade fixat dem, i reportaget så kunde man läsa att någon hade fogat dem med cement och detta hade man tagit bort och fogat med lerputs. Så är är sanningen, att man hade tidigare använt en cementbaserad kakelfog och nu så hade den bytts ut mot en mjuk kritfog som är praxis. Hade ugnen varit fogad med lerputs så hade de varit så skitiga att husägarna tappat andan. Är det så viktigt och allvarligt att denna lilla skillnad ska behöva nämnas ens? Är det inte bättre att man får fram den sakliga sanningen som får folk att utföra dessa moment på rätt sätt, jag skulle inte kunna hålla mig för skratt om man blev anmodad att göra ett besök och så säger husägaren att han bara följt det som stod i tidskriften och det blev ju inte så bra. Vi skall inte nämna vad tidskriften heter, folk kan ju börja köpa någon annan tidskrift istället och det vill vi ju inte vara med och orsaka.
Det florerar av galen info på nätet
Hemsidor skapade av kakelugnsägare samt entusiaster som har kurser på hur man skall lära sig mura rörspisar och kakelugnar. Det är inget fel att sprida kunskap, men det för med ett ansvar att kolla det man publicerar är sakkunnigt och korrekt. Tyvärr så kopierar man bara andras utgivna material, till slut så kommer någon att göra ett sådant misstag där människoliv hamnar i fara när det handlar om eldning och eldstäder. Värst tycker jag byggnadsvårdsföreningar och grupper är, det handlar nästan bara om att tjäna pengar på karusellen som inbegriper byggnadsvård och material. Sedan när man nyttjat branschen till slutet så hoppar man till nästa fluga. Ni förstår ju att jag måste vara försiktig med att inte nämna specifika personer eller grupper för att inte få en massa sura jurister efter mig.   

Naturligtvis så har man själv ett ansvar att ta reda på vad som är ett sakkunnigt utförande, vi ska belysa detta genom exemplet med putsning av en rörspis. Inom traditionell murning råder en självklar regel att inte blanda ihop olika bruksorter när man utför ett murverk. Murar man något med kalkbruk så putsar man också med kalkbruk för att murverket skall ha samma egenskaper överallt igenom.
Om nu rörspisen är uppsatt med lerbruk så vad putsar man den då med? Ni kan svaret, lerbruk, även för en lekman torde detta vara lätt att förstå, att använder man ett annat bruk med andra egenskaper så kan lerbrukets rörelser inte upptas av det andra bruket vilket leder till addetionsbrott(brott mellan olika material).
Vem är nu ansvarig om man hämtat informationen på nätet och man har läst att man kan putsa rörspisen med kalkbruk, sedan så gör man detta, vid eldning så spricker kalkputsen och blir bom och faller bort bitvis?
Den som är ytterst ansvarig är den som utför arbetet, det åligger denne att vara sakkunnigt insatt och kompetent att utföra och ta ansvar för arbetet som utförs. Men nu kanske vi undrar om man kan driva ärendet mot källan som gett den ej sakkunnigt korrekta informationen? Mycket föga troligt och enormt kostsamt och osäkert, det säkraste är att skaffa sig den sakkunniga och rätta informationen för det område där man behöver det. Felaktig och bristfällig information leder till dyra kostnader och onödiga tidskrävande tvister.
Visst är det svårt att urskilja om något är rätt eller fel?
När en sakkunnig person skummar igenom material på nätet så kan denne se direkt om något som är relevant eller inte, jag råkade gå igenom en hemsida som entusiaster satt ihop om kakelugnar och där fastnade jag för en detalj direkt. Det stod om man inte använt sin kakelugn på mer än 3 år så skulle den besiktigas igen för att få användas, men så säger inte regelverket, utan en sådan kakelugn som betraktas som en lokaleldstad som används som för trivseleldning skall brandskyddskontrolleras vart 8:e år. Detta kunde dessa ha letat upp via sotarnas riksorganisation som lett dem till deras lokale sotare och där finns information angående brandskyddskontroll. Om sådana här saker som inte är grundade på rätt information utan har delgetts av någon som har sin egen åsikt får utrymme att spridas, är det konstigt att saker kan bli fel? En kakelugn får stå oanvänd så länge husägaren önskar, och bruka den också enligt sin önskan, vart 8:e år så får man en bekräftelse på ugnens skick och finns inga anmärkningar så får man fortsätta med användandet, punkt slut. Skulle nu kakelugnen användas som primär värmekälla så låter man den inte stå i 3 år oanvänd, är inte det logiskt? En lokaleldstad som primär värmekälla brandskyddskontrolleras med en intervall på 2 år. Var försiktiga mot kunskap och information som sprids och där man inte vill framträda med sin identitet. Allt är inte guld som glittrar.

Om någon går ut med kunskap och information men inte vill visa vem man är med personuppgifter så är detta en vink att man inte tar ansvar för det man publicerar. En seriös källa visar vem man är och hur man fått sin kunskap, och så finns det adressuppgifter samt olika sätt att ta kontakt, inte bara en mailförbindelse.
Återigen, vi kan inte betona detta nog, ska ni åta er något se då till att ni är ordentligt insatta i ämnet och anlitar ni yrkesmän, få skriftligt på vad som skall utföras och på vilket sätt. Bollen är hos er!