Skorsten plåtbeklädd, bra eller inte?Precis som med allt annat så finns för- och nackdelar. Rätt utfört så kan det bli väldigt bra och snyggt med ett plåttak. Tyvärr så plåtklär många sina skorstenar när de börjar få skador på teglet som frostsprängs efter varje vinter, man tror sig skydda skorstenen mot ytterliggare skador. Men det är här det går fel. Många av de skorstenar som murades upp består ej av frostbeständigt tegel och om fukt och vatten sugs upp i teglet och sedan kylan kommer så frostsprängs teglet även om man klätt skorstenen med plåt. Hur kan det komma sig?

Jo, när vädret slår om och blir kallare så finns luft som är mindre kall mellan plåten och teglet, detta har en högre halt av fukt än den kallare luften utanför plåten, nu så kondenserar denna fukt sig som vatten på plåten och teglet med följden att teglet blir fuktigt av kondensen som uppstått.
När år av kyla får påverka en skorsten bakom plåten så kan det se ut så här!


Det man hittar bakom plåten är ofta sönderfruset tegel som ofta spänner ut som bulor mot plåten.
Här är en annan skorsten.

På denna bild skall ni få svaret för varför detta händer, ser ni hur tätt plåten sitter mot tegelskorstenen? Det finns ingen luftspalt mellan plåt och tegelskorsten, för att slippa kondens så behöver luften mellan skorsten och plåt ständigt vara i rörelse och detta skapas genom att man gör en luftspalt och att luft kan komma in underifrån och släppas ut i kronan på skorstenen. Om man gör sådana plåtbeklädda skorstenar samt har frostbeständigt material så får man väldigt bra hållbara skorstenar för en lång tid framöver.
Vad skall man tänka på? God luftning och klokt materialval. Försök undvika att gömma en redan dålig skorsten bakom plåt, du kan inget annat få en större bekymmer och tänk på hantverkaren som skall ställa allt tillrätta i framtiden, gör hans arbetsmiljö bättre genom kloka val.