Vad händer när man vill ha sin kakelugn okramlad?
Varje ägare till en kakelugn har rätt att få veta sanningen. Sanningen är att ni kan välja sätta upp kakelugnen på bästa och skonsammaste sättet så ni bevarar er kakelugn för framtiden och dess värde består. Nu i dessa tider så värnar man om våra historiska skatter och man lägger ner stor möda och pengar på att bevara dem för eftervärlden.


Skall inte kakelugnen också bevaras på bästa tänkbara sätt? Vilken kakelugnsägare accepterar att dennes kakelugn sakta och säkert kommer att utveckla defekter pga krammelskador. Tänk dig nu om en museichef läser detta och inser att han låtit sätta upp en dyrbar 1700:tals klenod och det finns ingenting liknande, den som satte upp den varken informerade om att han skulle använda kramlor eller att de kan skada ugnen framledes. Tror ni museichefen sover bra när han plötsligt inser allvaret? Han svär nog mest på sig själv att han inte kollat upp detta tillräckligt och är förbannad på att han litade på hantverkaren att denne skulle använda sitt förstånd och sätta upp ugnen på det sättet som bevarar den för framtiden.


Vi måste berömma er som vågat ställa dessa kakelugnsmakare mot väggen och ställa dem frågan om deras skicklighet inkluderar att klara av en okramlad kakelugn som håller minst 10 år. Vi beklagar om någon vållat er obehag eller fått er att känna er dumma för ni ställt en besvärlig fråga som de inte kunnat hantera. Nu undrar vi, vad har dessa herrar och någon dam svarat vid frågan, är ni tillräckligt skickliga att ni kan sätta en ugn utan kramlor? Här är ett urval av svaren vi fått, varsågoda!
Vad får ni för intryck av dessa kommentarer? Verkar detta vara skickliga och omdömesgilla kakelugnsmakare? Varför är man inte intresserad av ert önskemål att få en kakelugn uppsatt på det sätt som för med sig bästa formen av bevarande? Det verkar som vi hittat deras akilleshäl, om sanningen är att man kan inte ge er den tjänst ni ber om så är det bara att säga det, tyvärr vi kan inte sätta kakelugnen utan kramlor och ge er 10 års garantivillkor. Jag tror det hade ändå räddat ert ansikte, man hade tänkt att det var en ärlig hantverkare i alla fall, synd att han inte kunde ge oss den tjänsten, han verkade vara hygglig. Istället så har man förlorat anseende, det enda man kommer ihåg är hur otrevligt svaret var, och det lär inte vara så lätt att reparera den fadäsen. Gott folk, ni som äger kakelugnar, kräv bästa tänkbara byggnadsvård för er egendom, nöj er inte med mindre. Kom ihåg att ingen hantverkare har rätt att åsamka er egendom skada genom att utföra arbete som senare kan leda till att er egendom blir skadad eller försämrad i värde.
§4 i konsumentköplagen säger: Näringsidkaren skall vidare med tillbörlig omsorg ta till vara konsumentens intressen och samråda med denne i den utsträckning som det behövs och är möjligt.
Kan man ärligt säga att man tar till vara konsumentens intressen genom att kramla en kakelugn som sedan är bestämd att få krammelsprickor som sätter ner ugnens värde och utseende? Ju, mer det sprids kunskap om denna företelse ju svårare har man att smita undan från sitt ansvar. Är ni i en situation och känner er osäkra, vad kommer att hända nu för vi vet att det sattes i kramlor när den sattes upp? Hör av er och berätta, så skall vi se hur vi kan hjälpa er. Har ni en kakelugn, var noga med vem ni väljer att lägga förtroendet hos! Det händer att någon upprörd ugnsmurare hör av sig och bjäbbar om att kunden blivit förvirrad av den information som vi publicerat om kramlor, frågan är vem som är förvirrad? Är det fel av kunden att få kännedom av vad kramling och inte kramlad ugn innebär? Vad som är ynkligt är att undanhålla kunskap från kunden om vad kramling innebär, det är inte att ta till vara kundens intressen enligt konsumentköplagen.  Dessa hantverkare lyser av ohederlighet på mils avstånd, gör rätt val med kunskap och insikt.