Murbruk
Ett bindemedel för att sammanfoga material som tegel, betongblock och andra element i ett murverk. Idag så finns det en uppsjö av olika fabrikat att välja mellan. Det vanligaste är att man köper murbruk som det också står på säcken. Tillverkarna har info på varje säck vad det är lämpligt till och hur man använder det. Vi ska istället ta upp hur man själv gör murbruk med hjälp av murcement och sand. Vilken blandning som är avsedd för vad. Hur gör man cementbruk och när skall detta användas? Hur gör man kalkbruk själv och vad är skillnaden på vanligt kalkbruk(luftkalkbruk) och hydrauliskt kalkbruk?

Låt oss börja med den sista frågan. Skillnaden på de två kalkbruken består i vilket kalk som använts i bruket. Man använder släckt kalk och tillsätter vatten och blandar med sand, den hydrauliska kalken har ett par ämnen som bidrar till den högre hållfastheten, kisel, aluminiumoxid eller järnoxid, medan den som karbonatiserar med luften har ett renare kalk. Kalkbruket används uteslutande i reparationer av äldre hus och murverk där redan bef. kalkbruk finns. Visst kan en och annan entusiast bygga nytt med hjälp av kalkbruk. Problematiken kring kalkbruk är att den inverkar mycket negativt på våra luftvägar och lungor. När kalken far runt i luften så andas vi in den och den fastnar på väggarna i våra luftvägar, där blir den en lutprodukt, starkt basisk och fräter på slemhinnor och vävnad, med följden att vi ådrar oss ärrvävnad och vår förmåga att inta syre minskar gradvis. Ett gott råd är att försöka blanda bruk utomhus där luften och vind kan hjälpa till att hålla undan dammet från bruket.

Eget tillverkat murbruk med hjälp av murcement.
Här används ett cement kallat "murcement A", man blandar detta med sand och vatten blir ett billigt murbruk. Det indelas i 3 olika klasser beroende på hur mycket sand som utgörs av satsen. Detta är alltid specificerat på säckarna, men vanligast är en blandning på 1:3(1 cement plus 3 sand). Detta ger ett bra murbruk och är bra att arbeta med. Detta lämpar sig för nästan all murning ovan grund.
När det gäller murning av grundelement så krävs ofta en högre nivå av hållfasthet och frostbeständighet. Mången hantverkare kan instämma att murcement A håller inte måtten på speciellt utsatta murverk som stödmurar och grunder, där fukt och vatten utsätter bruket för frostsprängning.
Vi som arbetar med grunder och stödmurar, använder oss av cementbruk för att mura med och även att putsa med. Det enklaste cementbruket som man kan göra är att ta vanlig standard cement och blanda med vatten och sand. Det kräver sin man för det är inte så enkelt att arbeta med. En del har i lite murcement för att göra det smidigare, men läser man tillverkarens råd så bör man inte använda murcement för att göra en betongberedning vilket cement och sand igentligen är.

Här är en hörna för en utegrill gjord i leca och murad med cementbruk och även putsad, än idag efter 5 år så har inget av putsen varken spruckit eller lossnat. Den har varit täckt med is och vatten på hösten och vintern, men klarat sig. Vi visste att allt annat än cementbruk skulle fallera. Så när man slammar eller putsar en grund så använder vi cementputs eller bruk, vi har inget att invända emot att mura med murcement 1:3. Varför murcement är billigare är att en säck motsvarar mer än 5 säckar färdigt bruk. Murcement kostar c:a 80-85 kr säcken och färdigt bruk c:a 55-60 kr.
För några år sedan så jobbade vi ett gäng i Kvicksund och på varje lunch så passerade vi ett gäng murare som tydligen bestod av utländsk arbetskraft, vi såg på säckarna att man hade murcement och murade stödmurar i leca och putsade dem med samma bruk. Vi sade att det blir nog en fin överraskning när vintern är över och jobbet måste göras om. Dom gjorde ett jättefint arbete och putsen såg så fin ut. Men dessa gossar har inte den erfarenhet vi har och har tillgång till. Mycket riktigt när vi åkte på lunch på våren när snön försvann så kunde vi se att det mesta av putsen hade spruckit och att även murblock frostsprängts bort från sin plats. Det blev en läxa dessa killar lärde sig, många timmar utan betalning och en irriterad kund att blidka. Ni ser att mycket hänger på materiallära och kunskap, samt att införskaffa kunskap om man inte har det. Hur ser grillen ut nu efter 5-6 år och nötande av fukt och isande vinter?

En sak som man måste förstå är att efter vintern så behöver målningen ses om, alla moderna färger idag är för täta. Även färger som rekommenderas för mur och putsväggar fryser sönder och flagar, den ända färg som håller är kalkfärg men behöver bättras på våren. har putsen spruckit av isbildning någonstans? Nej, och det mesta beror på vad man använt och i vilket sätt man satt det. Ta t ex en stödmur som har konstant tryck av vatten från insidan, hur gör man en sådan utan att misslyckas? Denna mur är c:a 10 år gammal.

Den vilar först på en betongbalk, sedan är den gjord av lecablock som murats med utstick i marken som jordmassorna håller i och facken som trycker på är mindre, sedan så är baksidan slammad med putsbruk och en platonmatta håller vatten borta och låter vattnet komma ut nere vid balkkanten, utsidan är putsad av cementbruk och har hållit fast 10 år av isbildning försökt göra sitt bästa för att knäcka putsen. Det är en sak att få putsa om stödmuren varje än jämfört med att måla om den, eller?
Vågar du att mura nu på eget bevåg? Med lite hjälp och rätt vägledning så kan du komma igång med projektet du önskar göra hemma.  Kom ihåg att hur duktig man ändå är, så är man osäker så är det aldrig fel att fråga om hjälp när man skall göra något, det är ett bevis på en ödmjuk inställning.