Kanaldragning eller glidgjutning
Skall man välja lagningssätt mellan insatsrör eller glidgjutning så är glidgjutning det bästa valet, det håller längre och behåller kanalens areal, samt klarar en skorstensbrand mycket bättre. Insatsrör är alternativet där glidgjutning inte är möjlig, en bra princip att följa. Att hitta någon som kan jobbet är inte lätt, branschen är genomsyrad av klåpare och få har utbildning i detta gebit. Vanligaste bristen är att rökkanalens ytor inte är helt täckta av bruk.
Man tycker sotaren skulle tala om för fastighetsägaren hur det ser ut inuti kanalen.
Sotaren kan inte kräva att tjockleken på bruket har ett visst mått, utan hans kriterium är att kanalen är tät och brandsäker. Visst kan han ha en synpunkt på att bruket är tunnt på väggarna och skrovligt, men det är inget som inverkar på godkännandet. Däremot så förstår en lekman att en kanal med en god tjocklek på den keramiska massan håller avsevärt längre än den med tunt lager av bruk. Likaså kanalens yta, att den är så slät som möjligt. Om ytan är ruff och skrovlig så binder det tjära och sot i mycket större omfattning och det är mycket svårare att få bort det på konventionellt sätt. Så om du har ett hus och står inför en lagning av en kanal så bör du engagera dig en del för att försäkra dig att om man lagar din skorsten att det utförs på ett fackmannamässigt sätt. Här är några kanaler som har en yta som kunde ha förbättrats.

Man kan skönja tegel som inte är riktigt täckta och det finns skägg, dvs bruk som är kluttar som sjunker på väggen och bildar bulor. Denna kanal är på sin höjd dragen max 2 gånger efter varann.
Det finns dom som tillämpar dragning med ballong som fylls av tryckluft, nackdelen är att man kan inte dra flera ggr per dag, då det är knepigt att skicka ner ballongen och slangarna igen för dom drar ofta med sig det nyligen satta bruket på väggarna. Den traditionella sudden är att föredra. Nästa bild visar kanaler som drogs för en 10 års sedan.

Det är tyvärr vanligt att man inte anstränger sig för att få släta kanaler, men det tar mer tid i anspråk och förtjänsten blir mindre om man tar mer tid till att bearbeta kanalen mer. Något som sedan sker att om vatten och snö kommer in i de dragna kanalerna så kan det rinna lättare ner än vad det gör i gamla tegelkanaler, man måste se till att ha en botten i rökkanalen som kan ta upp kondens och regnvatten som kan komma ner.
Låt oss få visa med ett par bilder hur en kanal täcks med bruk och hur man får en slät kanal.
Hur ser det ut från början?

Först börjar vi med att sota ur kanalen med en rejäl sviska som river på väggarna, den orkar man inte dra upp för handkraft utan vi använder ett spel så vi vinschar upp den med en vajer, man kan höra hur stålborsten sprätter i kanalen när den dras uppåt. Nästa steg är att grunda kanalen och dra  bruk och fylla igen alla skarver och hål.

Bruket vill inte riktigt fastna på vissa ställen då det fortfarande är kvar sot och damm. Vi brukar få dra först 2 vändor med bruk genom kanalen för att grunda och fylla igen fogar och hål. När pipan är så här brukar vi vila en dag och kommer nästa dag. Då kör vi en rejäl vända och täcker allt igen. Tyvärr så lämnar många skorstensfirmor sina arbeten i detta läge om efter en provtryckning kanalen är tät, de anser att de har gjort sitt jobb om kanalen inte läcker, men glidgjutning innebär att täcka alla ytor med keramiskt bruk och skapa en stark stomme inuti rökkanalen så bruket håller ihop i många år.

Eftersom bruket från gårdagen brunnit och utgör ett bra underlag så fastnar det nya direkt och börjar brinna fast, ni kan se vajern som sitter i spelet. Nu har vi täckt väggarna med minst 1-2 cm bruk på tunnaste ställe, vi låter nu detta brinna så det uppnår en konsistens så när vi drar igen så jämnar vi till bruket istället för att dra det med oss. När det är gjort så väntar sista dragningen som vi kallar för glaseringen, bruket har fått en ganska satt konsistens och nu kommer det som slätar till ytan.

Sista dragningen sker med vatten och en speciell sudd, eftersom vi tillfört vatten så är det slutdraget, skulle man dra efter i detta läge så kan man riva loss stora sjok, och det är onödigt. Är detta något som en lekman kan utföra? Ärligt talat så gör det inte, hos oss så sitter det i blodet och vi vet hur sudden går i pipan och vet när bruk skall skickas ner, om vi som är yrkesmän tycker att detta är många gånger knepigt så lär det inte vara lättare för dem som aldrig gjort det tidigare. Kom ihåg att mycket beror på vem ni väljer som skall utföra arbetet, begär bildbevis hur kanalen blivit efter dragningen, inte känns det väl rätt att betala för en kanal som samlar sot och tjära och är svår dessutom att rengöra. Kom också ihåg att man kollar upp hur de använder det keramiska bruket och att det behövs en viss mängd per löpmeter för att få en god stomme i den dragna kanalen. Hur ser det ut då oftast när en firma har dragit kanalen? Vi gjorde 3 besiktningar 2011 och alla hade anmärkningar, när vi frågade husägaren om kanalen var renoverad så fick vi svaret, jodå, den är så bra, dom var så duktiga. Innan vi börjar mura upp någon eldstad så bedömmer vi kanalen som är experter, för det juridiska ansvaret vilar på oss om vi uppför en eldstad, då tar vi över ansvaret när vi fortsätter med arbetet om vi anser att kanalen duger. Därför så filmar vi kanalen och går igenom den med husägaren. Vi skall visa en kanal som fick åtgärdas av skorstensfirman i en stad i Närke. Kunden har rätt till en täckt kanal med keramiskt bruk, kan man se detta av följande bilder?

När det saknas bruk på sådana här platser så kan lätt omgivande bruk lossna när sotaren slår med sin kula och sviska när han sotar, och risken för läckage igen ökar när man börjar använda skorstenen mera fullt ut.

Här ser man ett otäckt hål, det är ju sådana här ställen som skall tätas.
 
Det handlade om 2 m av ställen där mycket bruk saknades, husägaren blev besviken och arg, han frågade om detta är vanligt? Det förekommer alldeles för ofta och man slarvar med att själva syna av kanalen efter gjort arbete. Det som är kännetecknande för skorstesfirmor är detta, kommer snabbt och snabbt jobbat och dålig städning efter sig. Är det något att vara stolt över?

Att sådant här händer betyder att många gånger så ändrar kanalen storlek, skorstensfirman kom tillbaka i 2 dagar och lyckades ändå inte fixa kanalen, visserligen så godkänner sotaren detta och skriver då "kanal godkänd med anmärkning av mindre betydelse".

Så här blev resultatet, det hänger ett skägg på 6-7 cm ut i rökkanalen vilket inte är bra, ovan detta så saknas fortfarande bruk på tegelväggen. Man försökte dra och dra, gång på gång, men bruket ville bara glida ner. Lösningen? Att använda flera dagar och bygga på området, javisst man får använda tid och det blir ingen förtjänst men man håller fanan högt genom ett gott slutresultat.
Sista ordet är ännu inte sagt i detta ärende( nu i år 2012 så har firman gått i konkurs, är det förvånande?), ni kanske tycker att varför säger inte sotaren till ?
En sotarmästare sade att det är inte deras roll att avgöra hur mycket bruk som är rimligt på väggarna, utan att det är tätt när dom provtrycker kanalen. Vill du ha något besiktigat för att kvalitetsbedömma så hör av dig så ordnar vi filmning och du får en film på usb-minne.
Om du nu inser att era rökkanaler ser inte alls ut som dom borde, då kanske du måste sota dem oftare än vad som är normalt, och framför allt, pyrelda inte, för det skapar tjära och har du väl fått det på ytan så kan en skorstensbrand vara en framtida fara att oroa sig för.
Absolut bästa metoden är att vara med och hjälpa till vid skorstensdragningen, i år 2012 så hade jag förmånen att få hjälp av husägare i Smedjebacken och Fellingsbro vid dragningen, det är så kul och se deras reaktion när vi kommer förbi olika steg i dragningen och även vid problem som när verktyget fastnade i pipan och vi fick ta upp hål på vinden. När sedan jobbet är klart och vi filmat kanalen med färdigt resultat så kan jag garantera att kunden känner stor tillfredställelse över hur dragningen blev. Filmen tjänar också som ett värdebevis när huset säljs, vårt kriterium för att åta oss dessa glidgjutningar är att man som kund är insatt och påläst, att man förstår att stor kvalitetsskillnad råder och att man önskar få en välbyggd stomme av det keramiska bruket. Många ringer och bara frågar om priset per löpmeter, jag frågar om husägaren vet något eller har lust att veta mer om huruvida arbetet går till, är intresset svagt så är uppskattningen likaså. Vi är inte speciellt dyrare då kunden betalar endast exakt materialåtgång och arbetstid, och många ggr så ligger vi på samma nivå som de flesta begär. Vårt mål är att vara bland dom främsta och ge bevis för det också.