Användning av kakelugn!
Förr så var syftet med kakelugnen att ge värme i bostaden där man levde och bodde. Mycket har förändrats kring kakelugnen de senaste 3 århundradena. Det skulle dröja innan vanligt folk kunde ha råd med en riktig kakelugn, under 1700:talet så ökade införlivandet av kakelugnar i fastigheter som ägdes av dom bättre bemedlade. Vanligt folk och fattiga fick nöja sig med enkla former av eldstäder, med tiden kom rörspisen eller fattigmansugnen att vara ett alternativ som vanligt folk ofta hade. Ett hushåll bestod oftast av 1 eller två rum där många samsades om att få sova. Ett ex. i Riddarhyttan där under 1800 talet då bodde över 16 personer i ett enda rum och sov på golvet , sedan hade man en vedspis som man eldade i för att få värme. Med tiden så kom kakelugnen att bli en självklar inventarie i hus som byggdes för arbetare och så kom kakelugnen att spridas i hela landet. Då kom kakelugnen bli den pjäs som värmde upp rummet där den stod, och man hade ofta kakelugnar i både sovrum och vardagsrum. Man använde dem där man befann sig, och en intressant aspekt i detta om man tittar tillbaka på Cronstedts skrivelse så argumenterade han att man skulle elda i kakelugnarna om det var någon aktivitet som skulle ske i rummet, annars var det onödigt att slösa ved.
Vår nutid - viktiga skillnader
Man kan säga att den största skillnaden är vårt krav på vilken standard av värme vi nu anser vara rimlig. Idag så kräver vi eller förväntar oss att ha minst 18-22 grader varmt i alla rum i den bostad vi nu bor. Och en stor missuppfattning är att en enstaka kakelugn skall klara av detta. Det händer tid efter annan att man träffar husägare som är i farten att renovera och bilda sitt drömhus. I huset finns en enda kakelugn och ofta eluppvärmda element. Deras tanke är att använda en redan sliten kakelugn som ofta är i behov av en omsättning i stor omfattning och endast använda elvärmen då det är riktigt kallt. För att göra det lätt för er så kan vi säga att denna lösning på uppvärmning är mycket dyrare än vad man tror. Man bör istället satsa pengar på först och främst ett ekonomiskt och miljövänligt uppvärmingssystem. Bergvärme eller jord/vattenvärme med sitt system är idag bland dom bättre systemen, har man sedan vedspis och kakelugn utöver detta som komplement så har man ett bra uppvärmingssystem. Vedeldning kan vara en räddning i fall det uppstår strömavbrott. Kom ihåg att kraven på bättre miljö numera är ett större krav inom tätbebyggelse, så om någon önskar använda sin kakelugn med eldning varje dag så kan det bli inskränkningar som eldningsföreläggande, man får elda på vissa tidpunkter i veckan. Redan då har ju idén fallerat med kakelugnen som huvudsaklig värmekälla. I och med att vår standard förändrades så började man klämma ut mer och mer ur våra kakelugnar, man hade en period då man eldade med koks. Denna period av mer intensivt användande skördade många offer, många tusentals kakelugnar har förstörts och försvunnit. Om vi skall kunna bevara våra kakelugnar så måste man logiskt också använda dem på ett bevarande sätt.
Skall man använda den dagligen så elda helst en enda brasa per dag och nyttja värmen så länge kakelugnen håller den, var nöjd med den mängd ved som rekommenderas och vad den genererar i värme. Är ni inte nöjd så börjar ni elda 2 ggr per dag och sliter ner ugnen i snabbare takt, är kakelugnen dessutom klamrad så är skador oundvikliga på spruckna kakel. En oklamrad kakelugn har en mer komplex inre struktur och kan inte eldas mer en gång per dag, den måste använda resten av tiden för att svalna och återgå till sitt urläge. Vad är kontentan när det gäller användande? Kakelugnen skall ses som ett komplement till dagens sätt att värma upp bostäder. Men jag vill i alla fall ha den som huvudsaklig värmekälla, ingen kommer att hindra dig, men du har fått något att fundera på när du skall fullfölja dina planer. Mer praktiskt, hur eldar man i en ugn då, vi har lite tips som du kan ha glädje av och som vi anser är mycket beprövade, se under eldning:
Sammanfattning: Kakelugnen och dess konstruktion medger bara en eldning per dygn och vill människan bestämma och elda mer så kortar man ner livslängden på ugnen snabbt. Kakelugnen är ett komplement till uppvärmingen i rummet där den står, den kan inte värma ett helt hus och ännu värre 2 våningar.