Kakelugnsfogar


Vad är kriteriet för godkända fogar på en kakelugn? Det måste vara det som syns och kan ses av befintliga kakelugnar som inte rörts sedan de sattes upp för ett sekel sedan. Hantverksugnar som finns från 1700:talet fram till 1850 har en något mer flexibel fog med lite lerbruk mellan kaklen just pga att kaklen hade stora variationer sinsemellan. Låt oss studera lite olika exempel så lär vi snabbt förstå vad som är fackmässigt utförande och det som skiljer sig från nyss nämnda norm.
Hantverksugnar:

Här är ugnen fogad med krita och ett bindemedel(?). Här hade många kakel så olika karaktär som konkava som konvexa, alla kakel sattes med en lerbruksfog på 1-2 mm. Kakelugnen var tillverkad i början 1800:talet lokalt. Baksidan var mycket grund och tunn i godset. Vi tar en studie innan fogning för att se hur den såg ut.

Här kan man skönja att fogarna med lerbruk, detta kratsar man ur strax efter uppsättningen så man inte behöver göra det när lerbruket är torrt och hårt, sedan så får ugnen torka och sist fogar man. Här valde vi att byta ut ett för trasigt kakel och kommer att tona ned det grå färg så det flyter ihop med de andra. Den här formen av fogstorlek skall inte tillämpas på maskintillverkade kakelugnar.
Innan vi går vidare så visar vi en annan hantverksugn där fogen är färgad.

Herr linslus är med också, med färgad fog så flyter allt ihop och ger en mer jämn skepnad av ugnens yttre. Använder man träkilar när man sätter dessa kakel? Jag brukar inte göra det utan lerbruket stabbar sig ganska snabbt och man går vidare till nästa kakel. Här väntar jag med fyllningen tills svickningen fått torka till nästa dag. Fyller man kaklen med tegel så vill dom krypa från sin plats eftersom anhållsytan är mycket liten på hantverksugnar. Ska vi fortsätta med nästa kategori? Maskintillverkade kakelugnar, varför man kallar dom maskintillverkade är för att processen att framställa dem var så välordnad och olika enheter färdigställde ugnens olika delar efter produktionsbandet.
Maskintillverkade kakelugnar:
Vi börjar med att se på olika exempel med fogkvalité och utförande.

Denna ugn hade kakel som var välformade i sina skift. En närmare bild visar fogar.

Den liggande fogen kan vara något grövre än den stående, här är dom dikt an mot varandra. Detta är det som utmärker maskintillverkade kakelugnar genom hela sina period, fogar så minimala som möjligt. En kakelugn skall knappast behöva fogas om den är bra uppsatt, kriteriet är enkelt, fogar där ett rakblad knappt kommer in med sin spets. Här är en ugn som skulle tas ned och flyttas, skicket på fogarna berättar om en duktig sättare tidigare.

Tyvärr så har jag inga bilder på dem som sätter träkilar mellan kaklen, men gå in på youtube och skriv kakelugn så ploppar lite information upp som jag aldrig skulle vilja va i närheten av.
De som använder lerfogar på maskintillverkade ugnar har inget i vår bransch att göra, de sänker ribban och kvalitén på utförandet i botten, och vad tänker kunden som får sin kakelugn uppsatt på så klantigt sätt, var finns yrkesstoltheten? Nåväl, de flesta har aldrig fått lära sig detta på rätt sätt utan försöker via genvägar göra sig pengar. Nu vet ni mer om fogar och jag tror att känner man till detta så kan man avstyra fler och fler klantjockar att förstöra kakelugnar med sina knapphändiga färdigheter.