Kakelugnsfogar


Vad är kriteriet för godkända fogar på en kakelugn? Det måste vara det som syns och kan ses av befintliga kakelugnar som inte rörts sedan de sattes upp för ett sekel sedan. Hantverksugnar som finns från 1700:talet fram till 1850 har en något mer flexibel fog med lite lerbruk mellan kaklen just pga att kaklen hade stora variationer sinsemellan. Låt oss studera lite olika exempel så lär vi snabbt förstå vad som är fackmässigt utförande och det som skiljer sig från nyss nämnda norm.
Hantverksugnar:

Här är ugnen fogad med krita och ett bindemedel(?). Här hade många kakel så olika karaktär som konkava som konvexa, alla kakel sattes med en lerbruksfog på 1-2 mm. Kakelugnen var tillverkad i början 1800:talet lokalt. Baksidan var mycket grund och tunn i godset. Vi tar en studie innan fogning för att se hur den såg ut.

Här kan man skönja att fogarna med lerbruk, detta kratsar man ur strax efter uppsättningen så man inte behöver göra det när lerbruket är torrt och hårt, sedan så får ugnen torka och sist fogar man. Här valde vi att byta ut ett för trasigt kakel och kommer att tona ned det grå färg så det flyter ihop med de andra. Den här formen av fogstorlek skall inte tillämpas på maskintillverkade kakelugnar.
Innan vi går vidare så visar vi en annan hantverksugn där fogen är färgad.

Herr linslus är med också, med färgad fog så flyter allt ihop och ger en mer jämn skepnad av ugnens yttre. Använder man träkilar när man sätter dessa kakel? Jag brukar inte göra det utan lerbruket stabbar sig ganska snabbt och man går vidare till nästa kakel. Här väntar jag med fyllningen tills svickningen fått torka till nästa dag. Fyller man kaklen med tegel så vill dom krypa från sin plats eftersom anhållsytan är mycket liten på hantverksugnar. Ska vi fortsätta med nästa kategori? Maskintillverkade kakelugnar, varför man kallar dom maskintillverkade är för att processen att framställa dem var så välordnad och olika enheter färdigställde ugnens olika delar efter produktionsbandet.
Maskintillverkade kakelugnar:
Vi börjar med att se på olika exempel med fogkvalité och utförande.

Denna ugn hade kakel som var välformade i sina skift. En närmare bild visar fogar.

Den liggande fogen kan vara något grövre än den stående, här är dom dikt an mot varandra. Detta är det som utmärker maskintillverkade kakelugnar genom hela sina period, fogar så minimala som möjligt. En kakelugn skall knappast behöva fogas om den är bra uppsatt, kriteriet är enkelt, fogar där ett rakblad knappt kommer in med sin spets. Här är en ugn som skulle tas ned och flyttas, skicket på fogarna berättar om en duktig sättare tidigare.
Vad skall man förvänta sig i ytfinnish eller kvalité  när det gäller maskintilllverkade kakelugnar?
Vi nämnde det tidigare att uppsättarna i regel gjorde ett mycket bra arbete när de satte upp ugnarna, så man behöver inte vara en Einstein för att sätta upp ugnen igen på ett lika snyggt sätt som den förra. Men nu skall vi in i träkils uppsättarnas värld. Nu ska vi se på en bild som är alltför vanlig i branschen.

Det finns utbildningar där man använder kakelugnar som sätts upp och tas ner igen, man vill inte slipa på kaklen utan låter dem vara, för att få kaklen i ett skift i rätt nivå så tillåter man en lerfog, det skulle även jag tillåta för att man lär sig ett flertal moment, men att lära sig slipa in kaklen på plats är en seriös yrkesmans uppgift. Att sedan göra så här till en kund med en maskintillverkad kakelugn är enligt min måttstock, undermåligt och klåparaktigt, en del har tyckt jag är en klagogubbe, det kan vara sant att man gnäller.
Men att leverera detta till en kund och sedan påstå att jag gjort mitt bästa är ett falsarium. Får jag gnälla lite till, ser ni lerbruket upptill ovanpå kanalerna, varför ser det så sandigt ut? Jo, för att lerbruksblandningen är för mager, alltså för mycket sand i förhållande till lermjöl. Vad kan då hända? Lerbruket har inte den greppförmågan det har när förhållandena mellan sand och lermjöl är rätt, efter ett par eldningar så visar sig konsekvensen, kaklen går isär men inte ihop igen när ugnen svalnar, fogen förblir öppen.
Kunden kommer säkert att undra om det här ska vara så här? Vad skall man svara? Sanningen, inget annat än sanningen.
Får jag fortsätta gnälla lite till?

Här är också någonting som jag reagerar på, man har valt att behålla den gamla fyllningen som är sotbelagd, pilen visar kaklet med sotluckan som är till vänster, att sätta upp ugnen med gamla fyllningen för med sig så många nya problem som lätt kan undvikas om man hade tagit ur fyllningen och lagt in ny rent lerbruk med nytt tegel, då får man den yta av vidhäftning man behöver, samt att byta ut alla stosar mot nya är också att föredra, eftersom de gamla ofta är sönderrostade, att byta dem när ugnen står uppe är mycket svårt. För dig som ämnar sätta upp en kakelugn, kommer du vara nöjd med en massa lerfogar som dolts av krita eller kakelfog? Eller skulle du uppskatta en ugn som har minimala fogar så täta de kan bli och följer varandra perfekt, man behöver knappt foga ugnen för den är så välsatt? Vad hände nu efter ett par eldningar med den här ugnen?

Oj, nu verkar det som profetens ord slagit in, det blev precis som vi sagt tidigare. Lerbruket var för magert och har inte den greppförmåga det behöver, när man har lerfogar så förvärras allt, sprickan börjar nere i foten, går via fotsimsbiten, fortsätter uppåt ovan luckramen. Så här ser det ut alltför ofta med de kakelugnar som sätts upp, finns det någon som tar ansvar för sitt slarv? Skulle inte tro det, i den själviska och slapphänta världen så vill alla slippa ta ansvar, den vanliga ursäkten blir nog, du har nog eldat för hårt. Kunde man ha undvikit detta? Absolut, genom att du är ordenligt påläst och ställer specifika synpunktsfrågor så kommer du hitta rätt kakelugnsmakare, använder du träkilar, slipar du kaklen så du får perfekta skift, använder du kramlor, hur gör du innerarbetet ? Förstår du varför jag gnäller? Det är för att ni som kakelugnsägare skall få kunskap om vad som leder till den perfekt uppsatta ugnen och hur ni hittar vägen dit. Slutsumman är, lerfogar använder man på hantverksugnar, maskintillverkade ugnar skall ha minsta möjliga fog, där är den rätta måttstocken.