Återigen så hör man av sig med bekymmer om stora fogar! Varför blir det sådana? Gör vi något fel?

Vi hade murat en skorsten och putsade den på vinden och skrev en mening i putsen för sotaren att begrunda: " När Fan eldar så ryker det av helvete". Sotarna kallar kakelugnsmakare för lergökar, och ibland så kan vi skoja lite med våra sotarvänner! 

Den gemensamma nämnaren är " fel eldning". Kakelugnarna är c:a mellan 3-5 år gamla och uppvisar redan som bilden visar stora fogar mellan kakel.


Vad har hänt? Det är den rörelse som uppstår vid värme som lett till att kakelugnen utvecklat denna stora fog. I detta fall så hade man eldat morgon och kväll under 5 års tid. Denna kakelugn är dessutom kramlad, så kramlan har inte förhindrat rörelsen. En annan kund som vi satt upp en kakelugn åt 2005 sade att han lånat ut sitt sommarhus åt en vän som eldade som en "Tok", morgon, lunch, och kväll, är det underligt att något hände? Vi upplyser och informerar, att eldar man mer en gång per dygn så förkortar man livslängden avsevärt och tillfogar ugnen skador som man kunnat undvika. Hade kakelugnen sett annorlunda ut om man eldat bara 1 gång per dygn? Absolut, men vad skall man göra åt dessa fula och stora fogar som nu misspryder ugnen? Och är det någon fara för läckage nu när dessa symptom börjat visa sig på ugnen?
Är ugnen kramlad och utförd som de flesta gör den så är risken för läckage hög, dags för en ny provtryckning för att se om så är fallet. Är däremot ugnen uppsatt av oss så har den en konstruktion som håller längre med den inre dubbla manteln, man kan fortsätta att använda ugnen tills den blir otät, dom fula fogarna bör man lämna och inte låta sig störas av dem. Vi frågade vår kund om han informerat om hur man eldar och gett anvisningar? Svaret blev lite vagt att man hade sagt att det behövs inte eldas så mycket för att den skall bli varm. Idag skall man förutsätta att ingen kan elda utan att få anvisning, få av oss är uppvuxna med hushållseldning i kakelugnar, så att gemene man kan elda i kakelugn är en saga, vi måste ha anvisningar och utbildning för att kunna sköta detta rätt och på det sätt som uppsättaren har föreskrivit för ugnen. Vi frågade om han kunde få ersättning av sin vän som förstört kakelugnen för husägaren? Han svarade, om han förde det på tal så skulle vänskapen ta slut ganska fort. Har ni liknande bekymmer så hör av er så får vi se hur vi kan hjälpa er, och ämnar ni hyra ut ert sommarhus, se till att anvisningar lämnas till nyttjare och ni får påskrivet att de är införstådda i ansvaret att elda i eldstäder. Bläddra i innehåll och se om ni kan lära er något nytt! Under skador  så kan ni hitta orsaken till dessa fogar och få en djupare insikt, ni kommer vårda er kakelugn på ett mer bevarande sätt ju mer kunskap ni vinner, och kunskap är inte tungt att bära.