Puts

Puts, ett ytskikt bestående av ett bindemedel (murcement) sand och vatten. Används både ut - och invändigt för att ge ytskikt på murverk som är både underhållsfria( en viss tid) och estetiska. Puts kan även förekomma på trähus som en vacker exteriör avslutning.
Här har också tillverkarna en uppsjö av olika material att använda sig av. Vi skall ta upp hur man själv gör sitt eget putsbruk som kan användas i stort sett för alla inomhusarbeten. Slutligen så ger vi några råd för putsning utvändigt.
Det bindemedel som ger bra putsbruk är murcement A, sedan så tillsätts vatten och sand, vill man ha ett starkt putsbruk så är blandningen 1:3 , men ha då i åtanke att viss fukt krävs efteråt när putsen brinner, annars kan tork- och krympsprickor bli något att bearbeta. Normalt sett så används putssand som finns att hämta i sandtäkter hos vissa företag. Är sanden oren och mycket småsten följer med så hörs det på murarens svordomar. Vår egen erfarenhet om vi jämför färdig puts på säck mot egen tillverkad är att den egna ger oss mer tid att bearbeta ytan och vi kan välja bra sand. Den färdiga har tyvärr lite för grov sand och det rullar lätt under rivbrädan. Man får vara väldigt snabb att riva ytan med färdigputs, båda är lika bra i hållfasthet.
Vad gör man om vi ska putsa utvändigt?
Är det en grund eller en vägg som är utsatt? Då rekommenderar vi cementputs som vi gör på finputssand och standardcement, då är vi säkra att ytan ej frostsprängs. Denna är emellertid svårare att arbeta med, en lekman kan bli frustrerad och kasta verktygen åt sidan och ge upp. Cementputsen vill gärna stabba sig och bli svår att stryka ut, man måste hela tiden hålla den luftig genom att vispa den. Annars lär det bli svårt. Är det ytor som har bra täckning från ovan så kan murcement användas.
Målning?
Var noga med denna bit och använd ej för täta färger. Skaffa er klar visshet om vilken färg som kan användas och begär gärna produktinformation och garantier för att just färgen är lämplig för murverk och puts.
Vi hade ett exempel där vi hjälpte en äldre dam som fått en skorsten omputsad och återigen så frös den sönder.
Här hade man använt alldeles för tät färg så fukten och kondensen från rökgaserna kunde inte hitta ut och frös bakom färgen så teglet frös sönder i bitar. Hantverkaren påtalades och gick raka vägen till färghandlaren som hade gett honom färgen och sagt att detta är den rätta färgen. Nu så tog färghandlaren på sig ansvaret och ordnade att man putsade om skorstenen och använde en annan lämplig färg. Så gardera er så långt ni kan, det kan löna sig.