Lite juridik kring skorstenar

Vad menar vi med denna form av påstående? Vi ska klargöra några aspekter av vad som gäller på olika delar av skorstensreparationer och vem som bär ansvaret. Låt oss belysa detta genom några vanliga förekommande situationer som kan vara till hjälp för er.


Mindre reparationer och murning av skorstenar:
Denna form av entreprenad är vanlig därför att många fastighetsägare är snåla och vill komma undan billigare, samt att hantverkaren låter mer kundvänlig när han vill spara pengar åt kunden genom att göra en mindre reparation. Detta är inget fel, men efter ett tag så dyker ett problem upp. Om man t ex murade om skorstenen med det gamla teglet ett par skift och nu har det frusit sönder och bitar ligger på taket. Om det inte finns en klar skriven avgränsning om vem som har ansvar för teglet som sattes tillbaka så är hantverkaren juridiskt ansvarig. Det hela är så enkelt att om man anser att det duger att mura tillbaka så har man ansvar för det material man murat tillbaka. Vi kan garantera att många hantverkare känner inte till detta, utan säger till kunden att vi använder det gamla teglet så blir det billigare och skorstenen ser ut som förut. När sedan kunden säger att teglet frös ju sönder, svarar hantverkaren att ni godkände ju att vi använde det gamla teglet. Men, här är det juridiska som skiljer sig, har man som entreprenör använt ett material så har man ansvar för dess kvalité också, om man inte skrivit sig en avgränsning i ansvaret. Så hantverkare och kunder tar lärdom.

Konstruktioner som kan leda till stora problem!
Någon gång så dyker en situation upp som flera aktörer ej uppmärksammat. Ibland så kan en murkonstruktion ändrats eller uppförts av någon som ej varit sakkunnig. Ett ex är då man fyllt igen ett hål där en kakelugn stått och murat så en rökkanal som finns bakom den mängd tegel som nu fyller hålet i nischen.

 


Det som hände var att denna konstruktion till slut fick en spricka i sin svaga punkt eftersom detta murade verk var ej i förband med murstocken bakom. Nu kanske ni undrar varför blev detta godkänt tidigare och inte påkallade någon eftertanke? Jo, det har att göra med vem som betraktar den aktuella murstocken , inte alla sotare har den djupa kunskap som man kanske många gånger önskade att de borde ha haft. Hade man varit en skadereglerare eller utredare på försäkringsbolaget så hade denna konstruktion fått bakläxa om en eldsvåda hade varit resultatet av dess defekt. Istället så hade fastighetsägaren fått ta striden med sotaren som godkänt murverket. Nåväl, låt oss gå vidare med läckan i murverket. Vilken problematik väntar nu om man skall täta denna läckande murstock? Jo, den hantverkare som åtar sig att täta kanalen med keramiskt bruk,han tätar visserligen läckan men inte konstruktionen som är felaktig. Rökkanalen kan fortfarande spricka sönder och ge samma läckage i framtiden som den gamla läckan, och det kommer att hända. I och med att hantverkaren tätar det befintliga murverket så godkänner denne att ansvaret nu vilar på hantverkaren. Det spelar ingen roll om kanalen nu blir godkänd av sotaren så är konstruktionen fortfarande felaktig, försäkringsbolaget behöver inte betala en krona i ersättning förutsatt att man upptäcker den felaktiga konstruktionen. I detta fall så är den enda rätta lösningen att plocka bort murverket från hålet som fyllts igen, täta rökkanalen i den del av skorstenen som är murad i förband, förlänga rökröret från kaminen upp till den gamla anslutningen som utgörs av den ursprungliga rökkanalen. Det finns många gamla pannkanaler som murats på detta sätt, från källaren och sedan hela vägen upp för att sedan kanske böja in i någon skorstenskanal. Ni undrar säkert igen, hur kan sådant som är så helt fel ändå bli godkänt? Det krävs en erfaren och sakkunnig person för att avgöra vad som är korrekt utfört enligt rådande bestämmelser. Att det då slinker igen felaktigheter är inte konstigt.

Boverkets regler säger enkelt att skorstenen skall ha erfoderlig hållfasthet och konstruktion, gamla regler nämner "förband". Bara ordet förband säger om ett murverk har någon konstruktion eller ej. Jag vet att många försäkringsbolag har betalt ut pengar när hus brunnit ned, orsaken ? Ofta en felaktigt uppförd konstruktion, men det är deras ansvar att vara pålästa och kunniga. Om ni läst detta och tror er ha något bekymmer så hör av er, då kanske vi kan hjälpa er att kanske undvika onödig problematik för framtiden. Hur gick det med det här problemet, vad gjorde husägaren? Det är klart att denne blev förvånad när detta påtalades i skrift per brev, vi lät honom också konsultera andra sakkunniga. Förmodlingen när vi inte hört något svar tillbaka så väljer många att sätta på skygglappar för ögonen, man vill inte höra på råd som kostar, utan vänder sig till dem som säger det man önskar höra. Vi vet att många reparationer ändå görs mot bättre vetande därför att plånboken är viktigare, men så länge problemet med konstruktionen kvarstår så kommer alltid sluträkningen, den kanske dröjer men den kommer i slutändan vare sig vi vill det eller ej.

Ett annat område är materialval på skorstenen:
Enligt Boverket 5:434 så skall material vara av "tillräcklig hållfasthet och tillräckligt motstånd mot temperaturvariationer, klimatpåverkan, korrosiva rökgaser samt mot slag och använding av sotningsredskap o.d.". Klimatpåverkan säger direkt att frostbeständigt tegel skall användas när man murar om en skorsten om inte särskilda kulturhistoriska aspekter är inblandade. Att mura dit gammalt tegel och ej frostbeständigt tegel är klart ej ett sakkunnigt utförande, men det är få hantverkare som upplyser sina kunder om vad som gäller. Att mura upp en skorsten som sedan fryser sönder igen pga gammalt tegel ger inga försäkringspengar, hur många fastighetsägare är insatta i problematiken? Få, är sanningen. Om nu skorstenen skall lagas och muras om så se då till att rätt material används, skulle skorstenen vara i gott skick längre ner så fråga försäkringsbolaget om ni får godkänt om ni murar därifrån med liknande frostbeständigt tegel? Det råder skillnader på bolagen så hör av er, rekommenderar de att ni från takbrytningen har frostbeständigt så kan det vara en tankeställare för er och plånboken.  

Goda råd vid husköp:
Man vet inte hur många gånger det hänt, någon har nyligen blivit ny husägare och plötsligt så upptäcker de att skorstenen inte ser så bra ut. Varför såg man inte detta vid visningen? Jo, för huvudet och tankarna är fulla av den romantiska känslan av att nu skall vi få vårt drömhus. Rådet är att om ni önskar få kvalificerad hjälp med eldstäder och skorstenen så vänder man sig vanligen till skorstensfejarmästaren för råd. Det går bra att också be om ett oberoende sakkunnighetsyttrande från någon väl erfaren kakelugnsmakare/murare. Ju mer erfaren person ni konsulterar ju bättre insikt lär ni få om det ni frågar om. Gör detta innan ni lägger handpenningen så det inte blir som det hände i Åkersberga vid kusten. En god vän till en kakelugnsmakare ville köpa ett hus och bad om råd, efter besöket så satte de sig i bilen. Kakelugnsmakaren sade till sin vän, vill du höra ett sanningens ord? Det är bara en idiot som köper detta skithus, allt var så under kritik. Helt förfärad stirrar vännen på kakelugnsmakaren och säger, jag har redan lagt handpenningen. Detta husköp blev den dyraste lärdomen i den mannens liv, vilken soppa som sedan skulle redas upp. Något att ta till er som vill bli nya husägare.

Hur värderar försäkringsbolag murade skorstenar?
Det är nog ganska skiftande, men låt oss ta ett exempel som kan belysa proceduren. En skorsten rasade under en storm pga att antennen utövade ett kraftigt tryck genom att den böjdes i vinden och bröt sönder den övre delen av skorstenen. Vi kunde se av teglet att det var efterkrigstegel R16 eller 10 tums tegel som blev brukligt efter 2:a världskriget. Så man utgick ifrån att skorstenen var 50 år gammalt minst, man gav 25 års fri värdeminskning, varefter där varje år skorstenen minskade 2% i värde. Så en 50 årig skorsten hade hälften kvar av sitt värde, i detta fall så fick fastighetsägaren hjälp med 50 % med reparationskostnaden. Det klokaste är att ni tar kontakt med ert bolag och frågar vad som gäller i fall något händer? Skulle ni vilja laga skorstenen, vilken status får skorstenen efter lagningen och kan man få någon lättnad i premien om man satsar på att laga skorstenen med kvalitet? Det enda sättet att få reda på något är att fråga.

Dokument som ökar värdet, samt vanligt fusk med skorstenslagningar!
Det är klokt att spara en offert som kanske givits vid en skorstensrenovering, där skall förteckning finnas över vilket material som använts. Skulle det visa sig att man tagit betalt för frostbeständigt tegel men använt annat som sedan frysit sönder och fula skavanker är synliga på skorstenen så är saken klar, ni skall ha ersättning för skador och felaktigt material. Detta är oerhört vanligt när det gäller keramiskt bruk och dess användning. Många använder vanligt färdigt putsbruk som de sedan blandar upp med cement, den får en otrolig stark stomme och det är prisskillnad kan vi säga, det är 20 gånger billigare än det keramiska bruket. Det sätt man arbetar på är att först dra med denna billiga blandning och slutligen använda det keramiska bruket ytterst, på detta sätt så tjänar man pengar fort och stort. Men är detta rätt? Det är det om man kommit överens att så här skall vi göra och betala därefter. Det är ofta brukligt att efter en tätning , lämnar ett garantibrev på materialet som använts av entreprenören, där framgår när det gjordes och av vem(helst skall bilddokumentation finnas av rökkanlen som tätats). Man bör av offerten se hur mycket bruk som beräknades användas, och är hantverkaren seriös så tar han betalt för den verkliga åtgången. Materialfusket är mycket vanligt, man offererar och så går det inte åt så mycket som man offererat, hur många är villiga att påtala för kunden den verkliga åtgången av material, den vanligaste attityden är att detta är en bonus om man får extra på material som ej går åt. Ta ett försäkringsarbete, en skorsten rasar och den skall muras om, hantverkaren sätter upp en summa på material på 10000 kr och ingen specifikation. Har man obegränsat med pengar så kanske man ej bryr sig, men idag så är de flesta något mer angelägna att ha kontroll på sina kostnader, vi tror inte heller att försäkringsbolag hux flux accepterar vad som helst. Får ni en offert med vaga detaljer om material och arbetskostnad så dra öronen åt er och var på er vakt. Spara dokument i en huspärm där ni också kan ha andra handlingar som avtal med elbolag, försäkringar och andra papper. Allt på en och samma plats, lätt att hitta.