Rotavdraget- vad hände i verkligheten?
Först så var det gnäll från olika håll att mycket pengar rann ur skattkassan, men i själva verket så blev detta ett hårt slag för svartjobbarna. Miljoner kommer in till staten och folk vågar satsa och renovera sina fastigheter. Jag har personligen en väldigt negativ hållning gentemot politiker, men måste erkänna att detta rotavdrag har fört med sig så mycket gott för hantverkssidan av byggsektorn, har aldrig hört om så många som startat och kommit in i arbete pga detta. Tyvärr så måste jag böja mig och ge regeringen fullt godkänt i införandet av rot-avdraget, det är sällan en sådan åtgärd kunnat resultera i gott för alla parter. Min erfarenhet är att vanligt folk med sina fastigheter är dom största vinnarna, dom som är ofta väldigt rika och äger mycket kan ofta inte utnyttja rot-avdraget för de har så invecklade ägarförhållanden till sina fastigheter och hyr ofta av sig själva eller andra. Ni som äger en villa eller stuga, har nu en ypperlig möjlighet att kunna få hantverkshjälp till mycket förmånligt pris och se till nu att använda denna möjlighet som kan bibehålla värdet på er fastighet. Som exempel kan nämnas att en kakelugnsomsättning plus skorstensarbete kostar 45000 kr med material och moms, men med rotavdrag så betalar man 27000 kr. Det är länge sedan priserna var på den nivån, så visst gör man en rejäl vinst på att använda sig av rotavdraget, förutsättningen är ju helt klart att ni har tjänat pengar och betalat skatt under aktuellt år. Hoppas ni kan utnyttja chansen och rädda någon eldstad eller skorsten från att förfalla och åter nyttja den till er trevnad.
Negativa följder som ger konsekvenser!
Det dröjer inte länge förrän samvetslösa och giriga personer också har besudlat denna åtgärd som är meningen att vårt samhälle skall få fart på ekonomin. Det man gör är att man omvandlar materialkostnader till arbetstimmar ofta i samråd med kunden. Den andra saken är att använda sig av andras rätt till rotavdrag utan kundens vetskap. Man har också fuskat med typen av arbete, man säger sig ha utfört sådant som man får rot för men i själva verket så har det handlat om annat. Och slutligen så höjer man arbetskostnaden sakta så idag betalar man dubbelt mot vad man betalade innan rotavdraget infördes. Detta kommer helt logiskt att leda till kontroller av Skatteverket, man kommer att begära in offerter och fakturor för att se om efterkonstruktioner har gjorts. De som sköter sig och har stor nytta av detta kan bli dom stora förlorarna, om man anser att fusket är för stort så kanske man avskaffar rotavdraget. Då är vi tillbaka igen i nedåtspiralen, svartjobben kommer att återigen öka lavinartat och dom som orsakat all skit finns fortfarande kvar. Kontroller är välkomna och är nödvändiga för oss som önskar ha rotavdraget kvar, sätt näringsförbud och hindra personer och företag som fuskar att vara verksamma. Men framför allt ni som är kunder, kräv att ha ordentliga offerter och gör inga galna handlingar som är tvivelaktiga. Äras bör dom som sköter sig eller hur?
Javisst profeterade jag rätt, nu i mars 2015 så gäller nya regler för begäran av rot och rut. Nu skall antalet timmar redovisas, material särskilt, även resor och andra kostnader, sedan vill dom veta vilket slags arbete som gjorts, hade Skatteverket begärt in dessa uppgifter från början så hade det sett annorlunda ut, kan jag garantera.