Vad är sakkunnigt och vad är gissningar?
Vi skall ge er en inblick i hur ett försäkringsbolag bemött en husägares förtvivlade försök att få rätt i sin sak att få ersättning för en kakelugn som blivit skadad till följd av en jordbävning i dec 2008 i Sverige. Vilket bolaget är kan vi inte yppa eller var detta hände, för då får vi bolagets advokater efter oss. Men vi vill ge er ändå en inblick i hur dessa bolag hanterar sådana här skadeärenden och på vilken nivå deras sakkunnighet ligger på, kan det löna sig att ändå kontakta en expert på kakelugnsskador och kan denne tillföra något till ärendets gång?
Låt oss först titta på kakelugnen och se vad som hänt sedan jordskalvet hände?

Nästa bild med röd linje visar hur kakelugnen fått en klar större fog som gått isär från kronan ner i foten, detta indikerar att det inre lagret av svick och lerbruk gått isär och kaklen endera stannat en bit ifrån eller spruckit helt.

Naturligtvis så är det ingen som är så kunnig på försäkringsbolaget att de kan sakligt förklara vad som hänt med kakelugnen, vad man gör är att man kontaktar kakelugnsmakare som får se bilder och så väljer man de som säger att sprickan uppstått pga eldning alltså inte en sättning som vore logiskt eftersom huset skakade. Att marken sjönk vid huset och under kan ses av nästa bild.

Då har vi slagit fast att skalvet åstadkom sättningar med husgrunden och kakelugnen står på en betongplatta som vilar på detta makadammlager. Låt oss nu se hur argumenten sett ut från försäkringsbolaget:

Vad det ingen kakelugnsmakare som hade en avikande uppfattning? Sprickor som den som vi visat tidigare kallas för en sättningsspricka eller en trappstege. Först skall nämnas att kakelugnen är kramlad med järntrådskramlor som motverkar att kakel går ifrån varandra, hade eldning varit problemet så spricker kaklen först ovan eldstaden och krammelsprickor syns som begynnande på kakel om eldning är orsaken. Att inte detta har nämnts har helt klart att göra med att besiktningspersonen är jävig och valt att lämna detta för det är ingen fördel till försäkringsbolaget.
En opartisk besiktningsman hade övervägt båda alternativen och gett saklig förklaring hur olika yttringar uppträder och vilken karaktär de har och orsak.
Vi skall visa en detalj som visar att en sättning skett som fått kakel att spricka där annars de aldrig gör det om eldning är orsaken.

Här kan man se hur fotkaklet spruckit helt, belastningen har blivit så stor att kaklet helt rämnat. Krafterna har fått utrymme att trycka ner kaklet eftersom något har sjunkit, logiskt så när en del rider på fast underlag och andra delar inte så pressas kaklet ner och kramlorna håller det i sidan, så någonstans blir det ett brott om tyngden eller rörelsen är stor. Detta är den avgörande ledtråden att ugnen utsatts för en sättning till följd av att marken som ugnen står på sjunkit i samband med jordskalvet.
Den stora genomgående spricka ugnen har på framsidan kan också uppstå om ugnen är murad dikt an mot en murklack och inte kan resa sig fritt uppåt vid värmerörelse, då uppstår också denna sättning eller kalvningskada, men då detta inte är aktuellt i detta fall eftersom man kan se att ugnen är ej murad mot någon murklack ovan så återstår en sättning i grunden som fått kakelugnen att utveckla en spricka som både syns på utsidan och är genomgående i konstruktionen. Om nu vid nedtagning man hittar annat som inte syns i dagsläget så får man ta dessa fakta med i en ny bedömning, det har visat sig att vid andra tillfällen så har undermåligt arbete inuti ugnen varit orsaken. Det man kommer att söka efter vid omsättning är fysiska bevis på en sättning under foten. För att definitivt få klartecken att kakelugnen utsatts för en sättning behövs bilder på antingen luftficka under kakelugnen eller en spricka i fundamentet, och detta kompletterar man sedan med efter omsättningen. Kakelugnen är otät och är en brandfara, därför obrukbar i dagsläget.
Varför har besiktningsmannen missat detta avgörande klart synliga bevis på en sättning? Först så besitter denna person inte den djupa insikt man behöver om kakelugnar och deras funktion samt konstruktion, sedan kan man klart skönja en jävighet till fördel till försäkringsbolaget, då man borde ha övervägt kriterierna om huruvida en sättning kunnat vara möjlig och hur den tar sig i uttryck på en kakelugn och detta som båda förklaringarna ovan visat.
Det är ju inte lätt för en husägare att bevisa vad som skett och sedan att lämpa över bevisbördan är också ett sätt att utöva myndighetsförtryckmot den lille människan.
Hur hade du känt det när dom första orden från försäkringsbolaget såg ut så här?:

Man säger den är gammal, men hur gammal är den och när sattes den om senast? En renovering gjordes i huset och ugnen sattes om 1998-1999. Vilken skillnad på försäkringsbolagets beskrivning av kakelugnens skick, den är gammal, den har haft sprickor tidigare, och den var i behovet av en renovering, och detta har sk experter uttalat sig om. "Den hade behövt en reparation redan innan skalvet inträffade",  Nu gäller det att vara opartisk och vara saklig. Kakelugnen är c:a 10-12 år efter omsättningen och hade ärligt sagt minst en 5-10 år till att kunna användas utan problem. En sotningsräkning från juli 2007 visar att kakelugnen fortfarande är utan anmärkning och godkänd, 1 år före jordskalvet. Hur har ni uppfattat alla argument som framförts?
Har sakkunnig förklaring framkommit som får er att förstå varför kakelugnen fått skador och vad är orsaken? 
Avslutningsvis så önskar vi bara visa hur stor sprickan är i kronan och ge er en förklaring varför den blir så stor.

När man får denna dignitet av storlek på fogen så har något hänt inuti kakelugnen, den har släppt eller rämnat i sin konstruktion, det som skulle hålla ihop det från insidan har förlorat sin förmåga och detta sker när större krafter påverkar konstruktionen. Man vill få intrycket att kakelugnen vill dela på sig på framsidan. Rörelsen har blivit så stor att kramlorna i andra skiftet nedan frisen hållit emot och så slutligen så sprack kaklet. Detta är en saklig orsak att vänstra sidan vill dra utåt och högra likaså, till slut blir det för mycket för kaklet och det knäcks av dragkraften. Att sidorna velat vandra ut skall visas av sista bilden.

Detta är ett synlig bevis för att sidorna har vandrat ut från sin plats. Ofta så utövar den inre konstruktionen av kanaler kiltryck om den får en sättning eller sjunker. Hade nu alla dessa skador eller yttringar varit synliga på kakelugnen 2007 när sotning skedde senast så hade kakelugnen fått eldningsförbud omedelbart.
I april 2011 så beslöt försäkringsbolaget att ge ersättning för kakelugnens skador. Om nu allt löper på som det ska så bör vi hitta bevis fysiska sådana att en sättning skett i fotdelen. Eller så lär vi hitta andra fakta som ger en annan bild av vad som skett. Om försäkringsbolaget är måna om saklighet så lär de begära en utvärdering och gärna bildbevis så de vet att den skada de gett bifall till var ett rätt beslut eller så har andra fakta kanske dykt upp som kan ändra ansvarsbilden och även huruvida ersättning skall utgå eller inte. 
Hur gick det då i Skåne?

På vägen ner så skulle vi stanna till utanför Alingsås, en familj behövde lite råd hur de skulle gå vidare med sin skorstensstock, lite kaffe och bulle så var vi på väg ner igen.
Vi kom ner sent och gps:n lurade in mig på en skogsväg där jag fick vända allt för hand, koppla loss ett släp på 1,5 ton och flytta det så jag kunde vända bilen i ösregn och mörker, man kan hålla sig för skratt. Nåväl, vi kom fram och fick en smörgås i oss och fick välbehövd vila. Nästa dag så byggde vi plasttält och lade board på gångvägar, sedan började nedtagning av kakelugnen, allt gick bra trots kramlor i ugnen, men när vi kom ner till foten så insåg vi att den var murad med ett annat bruk och kc-likt, så det gick inte att lyfta en millimeter om vi inte ville knäcka fotkaklen. Man förvånas av nivån på hantverket, detta var gjort 1999 och hade man haft lust att putsa väggen bakom kakelugnen?

Nej, kunde man slippa så var det avgjort. Vi provtryckte kanalen och märkte någon form av läckage, så inga kompromisser, kanalen skall dras med keramiskt bruk. Det ni ser på väggen är stosen mellan kakelugn och murstock, den var så stark att om nu kakelugnen rest på sig så lär stosen ha hållit emot så krafterna skickats nedåt mot fotpartiet, det vi konstaterat är att ingen rörelsemån funnits för ugnen att kunna röra sig uppåt frittsamt att vissa tegel sticker ut som också inneburit att ugnen haft hinder att röra sig fritt uppåt. Men åter till kakelugnsfoten, vad gör man om någon tok murat med kalkbruk eller cementbaserat bruk och vill få bort kaklen hela? Det är bara vatten som kan hjälpa till, vi lät det ligga i blött under natten och fortsatte på morgonen dagen därpå.

Man får börja inne vid väggen längst in och avlägsna bruket ur fogarna och sedan lyfta försiktigt så släpper ofta stenen. Så gjorde vi och fick bort alla kakel, sedan så gjorde vi en besiktning genom att gå igenom fundamentet och avgöra hur det skulle förstärkas eftersom ett skalv tidigare fått kakelugnen att kalva. Nu undrar man om vi hittade bevis för en sättning eller inte i foten? Det vänstra hörnkaklet var inte fyllt med lerbruk utan hade en rejäl luftficka och den kraft som pressat ner överliggande kakelskift knäckte till slut kaklet. Inga sprickor hittades att underlaget sjunkit utan allt var homogent, det finns en betongplatta armerad under hela husdelen och är intakt. Vi gav två möjliga orsaker till skadan, antingen en sättning under ugnen eller att ugnen hindrats att resa sig och fått ugnen att kalva och foten att knäckas. Så nu är det upp till husägaren att vara ärlig och meddela försäkringsbolaget att nya fakta behöver tas med i bedömningen.

Vi gick igenom och konstaterade att plattan är välbehållen och armerad, vi göt ett nytt lager med betong och armering så vi fick en förstärkt platta under kakelugnen.

Ni ser att väggen bakom kakelugnen fortfarande saknar hyfsad puts, men inte länge till.

Det är så mycket enklare att följa väggen med bakmuren nu när allt är så slätt. Keramiskt bruk för skorstenskanalen, vi behövde 2 dgr i anspråk och fick säkert dra minst 7 ggr innan vi var nöjda.

100 kg bruk skulle appliceras, först ser det förskräckligt ut, men sedan så tar det sig.

Det var en ovanligt stor kanal, 15x30 cm och man hade inte lyckats mura skorstenen i lod på ovan-våningen heller. Kanalen ändrade också storlek flera gånger inuti skorstenen också, man tänker 1999 och borde vi inte ha bättre hantverkskänsla när vi är så erfarna?  Det jag slogs av var hur många betonghattar som satts på alla skorstenar,ingen plåt för vattenavrinning, utan allt vatten matas ner i skorstenen nedan betonghatten som ofta består av tegel som ej är frostbeständigt. Det är klart att det är enklare att gjuta en platt kaka ovan skorstenen och slippa allt plåtarbete, men det är den sämsta lösningen om man är rädd om sin skorsten uppe på taket. Det skall bli intressant att visa er en hel del bilder från Skåne om just dessa skorstenar.
I första vändan så fixade vi nedtagning, fundament,skorstenskanal och en satt kakelugnsfot.

Nästa vända så skall vi fortsätta med uppsättningen, men redan vid detta skift så har man insett att det är mycket arbete kvar att bearbeta alla skift och kakel som återstår, vi skall rätta upp skift som lutar och ta bort fula kanter som förra makaren åsamkat kakelugnen genom att använda vinkleslip och jämna till alla skift så kaklen inte sticker upp hur som helst. Jag funderade en hel del hur man lyckats göra ett spår från glasyrsidan in i rumpen, det är ju helt galet, men så tänker man till att det är endast möjligt att göra det utifrån glasyrsidan och det gör man genom att stå framför kakelugnen och slipa ner glasyrkanten. Kakelugnen var kramlad och det hade knäckt över 8 kakel itu, husägaren hade ringt upp kakelugnsmakaren och frågat om kakelugnen men blivit bemött på ett otrevligt sätt, "om kakelugnen är kramlad,då är det jag som satt upp den" fick han till svar.
Vi ska visa er en lagning som får er att inse vilken nivå av hantverk man ansett vara godkänt. Vi hittade ett kakel på sidan och kunde konstatera att kramlorna haft sönder det helt och hållet. Men lite detektivarbete igen så kommer vi till ytterliggare en slusats till.

Vi upptäckte en kramla på sidan och undrade varför sitter den där? Och så vände vi på kaklet.
Där satt också en kramla, totalt 3 kramlor på detta kakel, kakelugnsmakaren hade satt tillbaka detta trasiga kakel med dålig limning och hoppades att kramlorna skulle hålla ihop resten. Var det så svårt att byta ut kaklet med något annat kakel? 1999 , det var säkert ingen brist på att hitta reservdelar från andra flata ugnar vid den tiden.
För att avsluta saken så är ugnen nu i lod i alla skift och har snygga fogar och är okritad som den skall vara i minst1-2 månader, det är nu som hantverket skall synas på hur man lyckats med alla fogar och skift. Husägaren ville så gärna hjälpa till med att fixa skavanker på kaklen men jag sade att det gör vi när vi fogar ugnen, redan dagen efter vi satte kronan så blev de ställen där man målat vit färg redan gula, för lervattnet vill ut och kommer vare sig det är färg eller annat i vägen.
Jag undrar bara hur skall man kunna föra över all erfarenhet och kunskap till yngre förmågor, yrket är ett av dom tyngsta inom byggbranschen, och den som tror vi tjänar stora pengar kommer att inse om han skall ligga på vår nivå att det är många timmar man inte får betalt för. Ja , det var lite predikan igen, men hur blev det nu då?

Gubben ser lite trött ut efter 8 dagar i Skåne, och en lång resa hem på minst 50 mil väntar, man är en aning stressad, man hinner inte mer än komma hem och kunderna tjatar på en att kom hit och besök oss, hade oturen att kliva in i ett hem där folk var sjuka, japp halsfluss och hela skiten ner i lungorna, sjuksyster sade att minst 10 dgr måste gå innan kulmen är nådd. Ni förstår att man har inte mobilen på gärna när man knappt kan prata och nyser och hostar oavbrutet hela tiden.
Varför var vi tvungna att åka ner? Jo, det finns inga sk kakelugnsmakare som kan sätta kakelugnar utan sina fördömda kramlor här nere, man blir istället förnärmad när man tar upp ämnet till diskussion, vad kan jag säga om hantverket i Skåne? Tack för att jag bor i Bergslagen och tack min mäster Leif Larsson att du lärde mig yrket på ett hedervärt sätt.