Nysatt kakelugn och problem?


Allt verkar spännande att äntligen börja få använda vår nyomsatta kakelugn.Men under dom första eldningarna börjar ni lägga märke till saker som att ugnen får ovanligt stora fogar när den är varm och vissa ställen där har en klar åtskillnad uppstått mellan kakel som inte fanns förut.
Ni söker på nätet och frågar er om detta är normalt eller så har ni ringt ugnsmakaren som redan deklarerat att om något hänt så har det skett pga er eldning.
Vilka steg skall ny tas för att allt skall gå rätt till?
Ni har all rätt att rådfråga andra utifrån om något onormalt skett med er kakelugn. Sedan skall ni se efter vilket skrivet avtal ni har och vilka garantier som gäller, och har ni fått skriftliga anvisningar om hur ni skall elda. Denna bit slarvas det med oerhört, ofta får man vaga instruktioner om hur ugnen skall torka och sedan hur man skall elda. Om ni har följt ugnsmakarens råd muntligt så har ni inget att oroa er för. Ni skall kalla dit ugnsmakaren som skall ge er en logisk och förnuftig förklaring, även så en lekman förstår om vad som kunnat ske och vad han ämnar att göra åt saken.

Det är i detta läge man kan säga i vilken riktning detta ärende tar, endera tar ugnsmakaren sitt ansvar och kommer och åtgärdar problemet, sedan är det dags för en ny tid av torkning, ugnsmakaren får stå för ny provtryckning. Man skall alltså i detta läge inte betala en enda krona för ni har inte ännu fått er utlovade produkt. Börjar hantverkaren krångla och mena att det är ni som varit oaktsam så kommer det helt enkelt att bli en tvist. Ni skall enligt §17 i konsumentköplagen författa en skriven reklamation i rimlig tid efter det att ni har haft detta avgörande möte med hantverkaren. I detta läge är det klokt att involvera den lokala konsumentvägledaren som många gånger kan ge goda råd. Om ni tagit bilder under arbetets gång så kan de visa sig vara av stort värde, även bilder på skadan som finns på ugnen. Om hantverkaren är motvillig i detta läge så är det av stor vikt att man får en oberoende sakkunnig som gör en första bedömning av problemet och författar ett utlåtande. Ni skall helst använda er av en känd och erfaren kakelugnsmakare som tidigare varit sakkunnig i liknande ärenden och vederbörande som skriver detta är tillgänglig för eder tjänst.
Nu så mal kvarnarna i ARN och man kommer senare fram till ett beslut, man råder hantverkaren att ta sitt ansvar och åtgärda problemet eller så utgår skadestånd så någon annan får åtgärda problemet. I detta fall så kan ugnsmakaren vägra och då får man gå till den rättsliga instansen och stämma ugnsmakaren på ett skadestånd.
Hur blir det i det läget ugnsmakaren åtgärdade skadan? Jo, man får helt enkelt vänta och se hur ugnen igen fungerar. Löste sig problemet, ja då är det bra, men om skadan igen dyker upp så får ni avgöra om ugnsmakaren skall få en ny chans eller om ni vill anlita någon annan.
Vad skall man titta efter första tiden och vilka åtgärder bör man vidta för att vara på säkra sidan?  

Först skall ni se till att ni har skriftliga anvisningar om hur ni skall förfara er från det ugnen är färdigställd och till dess att det är eldningsdags. Lita inte på muntliga instruktioner som lätt kan glömmas, ni bör inte ta lätt på denna sak, för när väl problemet uppstår så är konflikt inte långt borta. Hur kan då något uppvisa sig är onormalt med en nyomsatt kakelugn? Vi fick en bild från en ängslig kakelugnsägare och han bifogar denna bild.

Detta är förståeligt för vem som helst att så här är inte normalt, en fog i skiftet som sitter under spjällbotten där röken vänder, fogen går ihop sedan ugnen kallnar men rörelsen är för stor för att vara normal( en normal rörelse bör vara ½ mm till högst 1 mm , men i detta fall handlar det 3-5 mm). Detta leder till att ugnen kommer att fortsätta röra sig ojämnt och till slut blir den otät. Vad detta beror på kan inbegripa flera faktorer, fukt kvar i lerbruket och en ojämn svickning inuti ugnen som sammantaget leder till denna stora rörelse.Tack vare att man tar bilder på arbetet under dess utförande så kan dessa hjälpa till nästan avgörande att lösa vad orsaken kan ha varit till problemet. I detta fall så kunde man se att det var stora fogar mellan teglen i bakmuren, 1,5-2 cm fog och det är alldeles för stort när man använder lerbruk, när dessa fogar rör sig så ger de en stor rörelse som just kan orsaka en för stor fog på den yttre delen av kakelugnen, även rådet om torkningen verkar ha varit felaktig, man blev rådd att elda småstickor av vedpinnar för att driva ur fukten ur lerbruket på 2 månader, denna metod belägger ytan med sot och försvårar torkningen och att påskynda torkningen leder till ojämn vattenavgång, så vid tillfället då kakelugnen eldades hade lerbruket fortfarande för hög halt av fukt kvar. Nu är hantverkaren kallad till ett möte och vi hoppas att det hela löser sig med att hantverkaren tar ner ugnen till skiftet under och sätter om ugnen, skall husägaren betala något för detta? Inte enligt konsumentköplagen, han har rätt att få en produkt som han blev utlovad, en kakelugn som fungerar och visar normal rörelse, vi får se hur följetongen fortsätter. Så här fortsatte följetongen, i okt 2010 kontaktade man oss och frågade om detta var oroande eller inte, vi rådde till att ta dit hantverkaren och visa vad som hänt, det har gått över 5 månader och hantverkaren har medvetet hållit sig undan, han anar ju att ugnen måste tas ner och muras om, för det har hänt mer med ugnen sedan bilden togs med skjutmåttet. Vi rådde ägaren att skriva ett brev och skriftligen påtala att kakelugnen har fått onormala rörelser och blivit ful. Håller hantverkaren sig undan ytterliggare och vägrar att ta ansvar då får man reklamera kakelugnen och dra hantverkaren inför rätta.
En annan sak som kan ske är att kakel inte går tillbaka till sin plats.

Här är det kaklen ovan eldstaden som inte gått tillbaka och de kommer att fortsätta röra sig ifrån sin plats tills otäthet är ett faktum. Vad kan orsaken vara? Ofta kan kiltryck innifrån ugnen orsaka detta och är ugnen inte riktigt torr i lerbruket så blir följden detta. En annan faktor som spelat en stor roll är eldning 2 gånger per dag, man kan säga att det är den vanligaste orsaken till att detta händer och utvecklas under ett par år. I detta fall om man gett anvisningar om att elda 2 ggr per dag eller medgivit detta så är hantverkaren ansvarig för skadan, den vanligaste reaktionen som en hantverkare ger är att ni eldat för hårt , alltså bäddat för konflikt. Att åtgärda detta problem är lika med en omsättning och då vet ni att det är en stor sak för båda parter. Det klokaste är att hantverkaren inser sitt ansvar och ni gör en överenskommelse att ni använder ugnen tills den är otät och så får ni en kraftigt reducerad nyomsättning längre fram som kompensation för att ugnen utvecklade en ful fog som ledde till att ugnen senare behövde sättas om.
Ett annat fenomen är skift ur läge. Detta sker uteslutande med kramlade ugnar.

Eftersom kramlor håller fast kaklen i ett skift så utvecklar de en ökad och förskjuten rörelse som får sitt utlopp där kaklen möter bakmuren av tegel. Orsaken är ofta eldning för nära inpå förra brasan, eldning 2 ggr per dag kan ge upphov till detta, när kakelugnen är på väg tillbaka i avsvalningsprocessen så får den ändra riktning igen och då kan rörelsen igen ge skiftet en knuff som den inte orkar helt att dra tillbaka, följden är snart otäthet och ugnen ser inte snygg ut när detta sker, rörelsen lär öka i sin grad av avvikelse i med att man använder den. Återigen, har ni fått medgivande att elda 2 ggr per dag så vilar ansvaret på hantverkaren, och lösningen är att återigen montera ner ugnen och rätta till skiftet, hantverkaren kan åberopa att ni eldat för hårt så allt beror på vad som är skrivet i anvisningar för användande, och finns inget så är det bäddat för olika åsikter om vem som är ansvarig.
Hur är det om detta sker efter 5-10 år?
Eftersom tiden gått ett tag så kommer normalt användarslitage in i bilden, nu beror mycket på hantverkarens goda vilja och karaktär. En ugn som används dagligen får med tiden större fogar och utvecklar rörelse som sedan leder till en otät ugn. Vissa ugnar kan det gå snabbare för än andra, varför det? Det kan bero på  ojämn svickning inuti ugnen och ojämn blanding i lerbruket av lera och sand, detta skapar mindre vidhäftning på vissa platser där krafterna tar ut sin rörelse. Det är svårt att driva ett ärende mot en hantverkare då man använt ugnen så lång tid, det finns inga klara bevisade fakta hur länge en ugn skall stå sig och något standadiserat system som utgör en grundmall. Det kan vara bra att ha diskuterat denna fråga med ugnsmakaren och få ett besked i fall detta skulle uppstå, hur går vi vidare då.
Varför finns det olika råd om hur man eldar?
Många kockar ger många olika soppor! Från början så var rekommendationen i Cronstedt råd om besparing av ved att elda en gång per dag var fullt tillräckligt för att få den värme som man ansåg var  en god standard då. Med tiden så har vårt krav på bekvämlighet ökat och likaså att klämma ut så mycket värme det behövs ur kakelugnen också. Detta medförde att man utnyttjade kakelugnarna med eldning 2 ggr per dag morgon och kväll, för att ugnarna inte skulle kalva och bli otäta alltför snabbt så kom kramlingen att bli ett inslag som infördes i uppsättningsmetodiken. Hade någon kakelugnsmakare sagt att rådet är att elda en gång per dag så hade man inte tagit det på allvar utan behovet på bekvämlighet var det som styrde användningen av kakelugnarna. Idag när vi har en så god erfarenhet och vet hur kakelugnen uppträder med lerbruket, så vet vi att en ugn som eldas en gång per dag håller en avsevärd tid längre än den som används 2 ggr per dag. Numera så tänker vi mer på hur vi skall kunna bevara våra kakelugnar för framtiden och önskar också ge dem en konstruktion där de inte utsätts för krammelskador. Den okramlade kakelugnen är mer komplex inuti i sin konstruktion och behöver tid får att återgå till sitt urläge, då är en eldning per dag den anvisning man åläggs. Att då dessa råd fortlever att finnas till beror på den information som sprids och förs vidare, ni skall helt enkelt följa de råd som er uppsättare ger, om ni gör det så bör allt fungera,och om det uppstår en fnurra så beror detta då inte på er om ni följt anvisningarna.
Tveka inte söka hjälp!
Hamnar ni i någon av dom situationer vi beskrivit så sök hjälp och information, bästa hjälpen är ofta att skriva ner ditt problem på en sökmotor på nätet och så vad du får fram, några har lyckats hitta hjälp och fått den vägledning de behöver för att gå vidare. Hoppas vi bidragit med något som kan hjälpa er.