Bakugn i gammal stil med kalkbruksfogar.
Vad är det som bestämmer vad det blir? Ofta är det den önskan man som husägare har eller föreställning om det drömkök som man önskar ha i sitt hus. Andra faktorer är vilken storlek som medges för ugnen och vilka förutsättningar finns för att kunna förverkliga eldstaden. Sedan kommer den ekonomiska biten, vad har vi råd att göra? En annan faktor är vem som ni rådfrågar och vilka råd får ni? Är dom igenomtänkta och är personen ni frågar verkligen kunnig inom sitt område?
Ibland så är den befintliga murstocken så dålig att det är enklare att ta ner hela rasket och mura nytt, det blir billigare och kommer hålla många generationer. Så var det i detta fall men med önskemål om att det yttre skulle ha ett lantligt utseende och gammalt tegel med kalkbruksfogar. Hur lägger man upp projektet med de önskemålen? Gammalt stortegel som är rent från bruk är ingen lätt sak att hitta så är kund och utförare överens så börjar jakten på gammalt stortegel, en hel del kunde frigöras från den gamla murstocken men mycket var sprött och utarmat. Ett parti köptes från en byggnadsvårdsbutik och en del hade jag sparat själv, så vi hade 400 st tegel, skulle detta möjligtvis räcka? Att ha haft 500-600 st så hade man varit riktigt säker, men eftersom bakugnsdelen skulle bestå av nytt stortegel så var det 150 tegel mindre att använda, så skall vi börja med vår byggnation och se hur allt blev till?

Här stod tidigare en murstock med bakugn, en vedspis och en annan vedspis i rummet mot vänster, det var en öppning tidigare fylld med tegel men den har gjorts större för en utbyggnad skall ske bakom väggen av isolering, en platta av betong är gjuten där murstocken stod förut, det är nu min arbetsplats. Några skisser har gjorts men de förmedlade en önskan husfolket hade och vissa saker kunde inte bara göras och då fick man förklara varför, så till slut så kommer man fram till vad som är rimligt och vad som kan utföras. Spiskåpa kunde det bli framför bakugn och vedspis inte bredvid bakugn och bakom bakugn, hur många eldstäder ville man ha? Till sist blev det bestämt, en öppen spis, en kamin till rummet bredvid, en vedspis framför bakugn, en bakugn, en kamin på baksidan, ventilation i spiskåpan, 6 kanaler i skorstenen skall det bli. Ja, då börjar vi murandet.

Hur vet man hur det skall muras? Hur skall jag förklara, jag ser färdigt resultat i mitt inre och låter min hjärna gå på autopilot, man begrundar och tänker igenom moment några dagar innan man utför dem, och under tiden så kan andra detaljer behöva eftertanke.
Nu är det två vedförråd som håller på att utformas, en under vedspisen och den andra på sidan av bakugnens sockel. Jag murar med det gamla teglet och bruket är ett kalk-cement bruk med sand, jag gröper ur fogen så plats finns att foga med kalkbruk i ett senare läge.

Naturligtvis så skall vedförråden ha ett tegelvalv, inget får vara för lätt, valvform görs i cellplast och tunna brädor bildar ett tak på cellplastens 2 stöd.

Nu har vi kommit upp en liten bit och jag fogade i kalkbruk för att husfolket skulle få bedöma om detta är vad de önskade sig?
Ja, det är precis så här vi ville ha det, det var ju skönt att veta det, så nu kan vi fortsätta mura på, men kanske du undrar, hur många timmar kommer detta murverk ta och skorstenen med det? 200 timmar har jag kalkylerat och 50 timmar hantlangning. Ja, vi får se till sist var vi hamnade tidsmässigt när vi kommer i mål.

Då har vi platsen för var vedspisen skall stå, men var är det för fyllning du använder dig av inuti murverket? Jo, vanligt 19 hålstegel och leca block, att mura med tegel är tidskrävande om det handlar om volym, och det går alldeles utmärkt med lecablock, men nu har vi kommit till ett problem, vi behöver en rökkanal till vedspisen och inget kan gå igenom bakugnsdelen som kommer på den nivån som penseln är på vid vattenflaskan. Jag drar kanalen i en lutande trumma av rostfri plåt, vi ser på nästa bild.

Får man göra så här kanske någon frågar sig? Ja, du får göra en sådan här kanal i en rostfri plåttrumma eller ett rör, det viktigaste är funktion och att den är tät, sedan att sotaren kan från en renslucka sota kanalen ner mot vedspisen, vill man ha en vedspis framför bakugnen så måste den bakanslutning man gör gå under bakugnens botten, ni ser ett annat rör så vi tittar vad som händer i rummet till vänster om vedspisen.

Där har en vägg med en nisch börjat ta form, i nischen skall en liten kamin med ben stå, vi behöver en kanal till kaminen och den leds av ett rör i sidled mot den plats där skorstenen skall muras rakt upp, jag kommer att få dra 5 andra kanaler i lutning mot skorstensdelen, den bilden har man i sitt inre och följer den. Också här ett valv ovan eldstaden, man slipper inte undan.

Jag har börjat samla kanaler i vänster bakre hörn på murverket där skorstenen skall muras upp, ett instasrör från kaminen en bit och trumman är inmurad och i slutet på den kommer en öppning att finnas för en sotlucka. Vad är nästa steg?

Vi gjuter en betongsats och jämnar till, vi hittade tegel från tiden 1794, kan du se teglet som ligger till höger om vedspisplatsen?
När börjar du med bakugnsbotten?

Först lite murning till vänster och börja fundera var skorstenens hörn kommer att vara på vänstra sidan.

Jag vill ha ett lager med tegel (7,5 cm) ovanpå gjutningen jag gjorde eftersom betong tar skada av hettan från en eld, ovanpå tegellagret så skall en gjutjärnsplåt 5 cm tjock ligga som låg tidigare i den gamla bakugnen, så att ha lite buffert under gjutjärnsplåten är bara klokt och bra för värme magasin. Det ser ut som det växer en hel del i rummet rakt bakåt på denna bild.

Man kan verkligen se att det är gamla tegel jag använder, men tänk på detta nu, att använda dem synligen som det yttre på ett murverk eller en vägg är okej, men inte gammalt använt tegel i en murad rökkanal, det är att våldföra sig på fackmannamässigt murande, i rökkanaler används nytt obrukat tegel punkt slut. Men varför ställer du tegel så konstigt i väggen? Jo, det står årtal på dem, och husfolket önskade ha dem på det sättet. I ett senare skede så rensar jag teglen med lite saltsyra och så slipar vi bort smuts med en trissa och behandlar slutligen med stensåpa och så fogar jag väggen.

Här är gjutjärnsplåten eller blocket rättare sagt, över 300 kg tungt, hur skall vi få upp det på plats? Med någon lyftapparat. Vi drog fram det till hålet i väggen som hade isolering och en traktor truck fick lyfta upp den på murverket helt enkelt, bra med stort hål i väggen.

Jag gjorde en koll på hur valvet skall se ut, man ritar ut bredden och ser hur många tegel det går åt, men hur vet du hur man gör den böjda formen på valvet? Jo, man har en bakugnslucka att utgå från, där får du en given höjd på hur högt valvet skall vara i mitten, sedan så vet man av erfarenhet att anfanget alltså fästet där första och sista teglet står lutande mot vederlagets vägg, den brukar hamna på 17-19 cm höjd och ofta är mitten på 28-30 cm. Det är lite fusk eftersom man har gjort ett antal bakugnar, är det något jag vet så är det hur stora fogarna skall vara mellan teglen, som det är på bilden och absolut inte större, är dom större så blir det problem, jag ska ta upp det när vi kommer till murningen av valvet.

Jo, det var en pärs att få lerbruk under gjutjärnsplåten och gunga in den i nivå, men nu är den där. Vederlagen eller omslutningsväggen till bakugnen börjar ta sin form och den är alltid 2 tegel bred, bara i fronten en sten. Vi kommer inte ha någon lyslucka utan vi har en tilluftslucka på höger sidan av gjutjärn, man kan skönja den lite under murarhammaren. När man kommit så här långt så känns det kul, men vi har lite annat som hänt med en del av skorstensdelen.

Vi skall ju ha två spjäll till vedspis och kamin, detta är de 2 kanaler som är längst till vänster på skorstenen, de andra kommer på tur när bakugnen är klar. För sotarens skull så måste man ta en bild på hur man löste brandskyddet mellan rökkanal och timmervägg.

Sotaren godkänner teglet är 20-25 cm och brandmatta 5 cm från rökkanalen, har man inga sådana här bilder så blir utlåtandet ej besiktningsbart, man andra ord eldningsförbud tills man löst problemet. Varför inte göra rätt från början? Är inte det smart?

Bakugnen muras med lerbruk, inget annat. Den som murar med slev och lerbruk har aldrig lärt sig materialet, jag använder bara händerna, svamp och vatten, för att få rätt tjocklek på fogen så ger man kärleksfullt hjälp med murarhammaren, bruk som kommer ut svampar man av. Vi börjar närma oss valvet, första teglet i anfanget är på plats, jag väljer att lägga den andra när valvet på plats.

Nu ska vi se, vi har 3 stöd under taket av brädor som vilar på cellplast sidor skurna efter valvets form, glöm inte räkna bort brädornas tjocklek annars blir det fel höjd, men varför plast på brädorna, erfarenhet har lärt en att det går så mycket bättre att få bort brädorna om de inte torkar fast med lerbruket mot valvteglet. Nu är vi redo för att mura valvet.

Det är inte bara att köra på, två rökhål måste planeras i bakkant där röken från bakugnen skall komma upp och gå i två kanaler på valvtaket, de teglen måste fasas i underkant så röken lätt kan gå förbi, hur stora gör man? Beror på bakugnens storlek och rökkanalens area, dessa blir 15x10 cm då ggr två. När man murar varje tegel på plats så är det viktigt att bruk inte smiter förbi under, och här måste murarhammaren dunka på rätt kraftigt så rätt storlek på fogen bildas.

Då är valvet murat och anfanget klart, nu så börjar själva utjämnandet av valvtakets golv, en brandmatta sätts i kanten så valvet kan resa sig obehindrat och första teglet i ytterkant har en större tjocklek och sedan blir den mindre ju närmare mitten man kommer.
Två utsläpp för röken kan man också se i valvet.

Så var det dags för bakugnsluckan att monteras på sin plats, den har stift som håller den i sidled men den är rätt tung när man öppnar den själva luckan, så vi chansar inte utan har ståltråd som håller den övre delen fast, jag har planerat att trådarna går mellan teglen i valvet ovan luckan, man har rutin på detta.

Ungsluckan är klar och även fronten, nu så jämnar vi ut golvet på de övre kanalerna ovanpå valvet. Det är enklare att ha en plan ytan när kanalerna görs på valvet, men att jag använder en remsa brandisolering ovanpå valvet är också av erfarenhet, trycket blir inte så massivt när valvet vill resa sig och det gör att teglen i valvet fortsätter att behålla sin plats en längre tid, nu så ska vi nämna varför tjocka fogar är förödande mellan teglen i valvet, jo, ju tjockare brukfogen är ju mindre vidhäftar den vid teglet, sådan tegel brukar ganska snabbt börja sjunka ur sin plats och va glad man skulle bli om man tittar in i bakugnen och ser att tegel rasat ner.

Nu är kanalerna murade på valvet klara och så har de också fått sotluckor, tyvärr så glömde vi ta en bild på detta moment eftersom man var så ivrig att få färdigt den övre delen. Nu kan man börja se att det liknar en bakugn.

För att förklara hur man gör kanalerna på valvet så murar man två rader med liggande tegel på flasken i ytterkant, i mitten blir det som ett V, och kanalerna möts i framkant där en öppning skapas så en kanal leder all rök uppåt. Taket på kanalerna är liggande stortegel och ett lager platt tegelmaterial ovanpå i omlott och täcks med lerbruk.

Nu har ett stort steg skett, brandisolering lades på i två lager och ett tak gjöts i armerad betong som också går ut och bildar en spiselkrans som det skall muras en tegelkåpa på. Det här är lite för avanserat för en lekman utan kräver en konstruktör och vissa saker måste kunna röra sig under denna gjutning. Jag har börjat mura rökkammaren till öppna spisen som är uppe till höger i bild.

Kåpan skall ha två delar, en rökkammare för öppna spisen och en ventilationskammare ovan vedspis och bakugnslucka. Det är mycket fasning av tegel som du ser, man vill kraga iväga teglet och få en lutning som lätt kan putsas.

Kåpan är klar och bredvid syns kanalen till bakugnen, ett insatsrör är inmurat i kåpan och skall ledas bort till skorstensdelen. Rökkammaren till öppna spisen skall klättra på höjden och få ett spjäll och sedan övergå i en kanal in i skorstenen. Brandisolering mot timmer i bortre del så skydd finns mellan skorstensstock och timmervägg.

Nu börjar man se att det liknar en skorsten, bakugnskanalen fick hjälp av en rektangulär stos som murades in bakom tegel, den syns högst upp till höger, kanalen bredvid till vänster är för kamin i nya utbyggnaden, mitten höger är ventilation kåpa, mitten vänster är vedspis och längst ner vänster kamin på ben, kanal längst höger är öppna spisens där syns nu ett spjäll c:a 40-50 cm från själva kanalen, hur gör man här? Vi hoppar fram något steg.

Den rökkammaren övergick i en mer kvadratisk kanal ovan spjället och kom in i skorstensdelen. Nu så återstår det en del murande av skorstenen under tak.

Skorstenen kunde inte muras mer nu under tak utan vi måste upp på taket, själva kåpan skulle växa lite till på höjden så den matchade höjde  timmerbjälkarna till vänster om murverket. Nu återstår en del putsning.

Då var putsningen klar och det mesta teglet på murverket är rengjort och redo för att fogas, men först murning ovan tak.

Vi är inne i början av november och snö hänger i luften, vi ska upp en bra bit över nock så jag har lite hjälp med hantlangning från mark och kan jobba på i god takt.

Färdigmurat och nu hem och fixa plåtbeslagen.

Alltid härligt att få göra ett avslut på ett större projekt. Vad är kvar invändigt, jo fogning av hela murverket och vedspis montering och plåtar till öppen spis.

Ja, fogningen är gjord så nu ska byggfirman som gör utbyggnaden göra sitt och till våren 2020 lär det bli besiktning och så blev det, några anmärkningar? Allt godkänt men husfolket kommer få lära sig hur eldstäderna fungerar, det går inte att elda i alla samtidigt, för då tar luften slut i alla rum utan man får välja, 5 eldstäder att välja mellan det är lyx kan jag säga, men va kul att göra pizzor i bakugnen, nu kan ni se luftluckan till bakugnen på höger sida, när man eldar i den så öppnar man den luckan och så sköter elden sig själv. Hur många timmar tog nu allt detta? Jag tittade i min dagbok att det gick åt 330 timmar inkl hantlangning, 80 timmar mer än det jag hade räknat med från början, men det var moment som tillkom som vi inte hade riktigt räknat med från början. Är det något som kan inspirera dig att förverkliga dina drömmar?