Byggnadsvård-Kakelugnar

Nu är det focus på att bevara byggnader, inredning, exteriör samt möbler och inte minst kakelugnar. Vad få vet är att något säkert och sakta håller på att äta upp vårt arv av kakelugnar. Vad är detta något? Det är vår moderna tids kakelugnsmakare och deras brist på att kunna sätta upp kakelugnar utan kramlor. Det är få idag som kan erbjuda er som har kakelugnar från 1700:talet och 1800:talet att få den uppsatt utan kramlor och ge fullgoda garantier som 10 år vid normal eldning. Inte lämnar ni in er bil på en biltvätt som förstör lacken? Varför då lämna över er kakelugn till någon som kramlar den och så sakta men säkert börjar krammelsprickor synas för att sedan spräcka kakel helt. Det måste kännas bedrövligt att kalla sig kakelugnsmakare men inte kunna yrkets självklara centrala utövande att sätta en ugn utan kramlor som håller. Jag är en kirurg men jag kan inte operera er utan ni får dö helt enkelt. Precis så kan vi illustrera situationen med dom flesta kakelugnsmakare idag.

Insikt kan rädda våra kakelugnar!  
Ju mer information som sprids om kramlingens konsekvenser, desto bättre rustade blir kakelugnsägare att välja mellan god och bevarande byggnadsvård än att utsätta sina kakelugnar för onödig och skadlig påverkan. Nu så exponerar man byggfuskare och avslöjar dem i TV. Du kan främja god och bevarande byggnadsvård genom att avslöja vår tids kakelugnsförstörare, när ni står inför en som kallar sig för kakelugnsmakare, så fråga om kompetensen innefattar okramlade kakelugnar med fullgod garanti? Genom att vi ställer dem mot väggen så inser dom att vi har rätt att kräva en sådan skicklighet av någon som kallar sig kakelugnsmakare, kallar någon sig kirurg, så har vi rätt att kräva att han kan rädda liv genom en operation. Kan man skära upp en människa så bör man kunna sy igen den också. Likaså kan vi kräva av en kakelugnsmakare att han räddar och bevarar vår kakelugn för framtiden på bästa sätt. Vad är då ert uppdrag gott folk? Vägra kramlade kakelugnar, säg nej till kakelugnsförstörarna.


Det har inkommit en del kommentarer om vårt sätt att förhålla oss till kramling av kakelugnar. Man har frågat varför vi är så negativa och inte kan acceptera kramling? Vi anser att det är mer fördelaktigare att sätta upp kakelugnar utan kramlor för då finns inget som skadar själva kakelgodset, men då få man se till att sätta ugnen också så den håller och inte börjar uppträda med stora fogavstånd och kakel ur läge vilket kramlarna fruktar och vill motverka. Den andra viktiga saken är att ge kunden full frihet att få välja vilken metod denne önskar få sin kakelugn uppsatt med, så information om konstruktionens svaga och starka sidor måste fram, att bara säga att den ena metoden är bäst ger inte kunden full frihet, det är inte vi som beslutar hur ugnen skall sättas upp utan den som äger ugnen. Om nu all information kommer kunden till del och denne gör sitt beslut så om det blir en ugn kramlad eller okramlad lägger vi oss inte i, utan vi önskar att båda parter tar sitt ansvar för det som utförs. Kramlar hantverkaren så tar han ansvar för om det blir skador i framtiden och kunden har också förstått och vet vad kramling innebär och godkänner då gällande konstruktion genom eget val. Vill någon bevara sin kakelugn och ha den okramlad så bör kakelugnsmakaren vara så kompetent att kunna erbjuda detta och ta sitt ansvar för konstruktionen, vi kan gott säga att detta kräver mer av ugnsmakaren och hans skicklighet att leverera just detta. Så, är vi så negativa emot kramling? Vi är negativa emot dom skador kramlingen åstadkommer och inser att vårt arv av kakelugnar sakta men säkert håller på att förstöras, eftersom vi inte idag har någon kakeltillverkning som kan ersätta skadade kakel så bör vi lägga om vårt sätt att sätta upp kakelugnar om vi skall bevara dem för framtiden. Vi som arbetar med denna form av uppsättningsmetodik och har goda resultat och inskikt borde igentligen öppna vårt kunskapsförråd för andra också så denna teknik kan spridas och läras ut, men varför är vi så restriktiva att lämna ut vår kunskap och metodik? Kollegor som man pratat med och som behärskar kramlingsfri uppsättning håller med om att detta borde alla kunna, men det är inte så lätt att lämna ifrån sig det som gör oss så starka och mer kvalificerade bara sådär för den goda sakens skull. Vi önskar gärna lämna över vad vi kan och behärskar till värdiga förvaltare och detta bör ske på ett kontrollerat sätt och under en lärlingstid. Det är ytterst få som kan förstå och räkna ut hur krafterna arbetar inuti en kakelugn och hur de rör sig genom skiften, just denna förmåga är så grundläggande att det tar tid med en mäster att lära sig detta och behöver ständigt repeteras för att inpräntas i sinnet.
Byggnadsvård på bästa sätt är också att bevara kunskap och metodik som räddar kakelugnar, ni som läser detta kan föra saken vidare att berätta för andra och möter ni situationer där det diskuteras, så nämn att det finns faktiskt flera sätt att kunna sätta upp en kakelugn och vad detta innebär, genom att vi för kunskapen vidare så ökar kraven på att hantverkare bör inneha den kompetens som yrket igentligen betyder och andas om. Speciellt ni som arbetar inom museal verksamhet och strävar att bevara kulturarv för framtiden, ni har all anledning att vara insatta i ämnet och hålla er ajour med vad som just nu råder inom byggnadsvårdarbetet just med tanke på kakelugnar. Om ni läst detta så tackar vi er och hoppas att detta kan leda till en förbättrad form av bevarande av våra kakelugnar.