Begagnat material-Tegel


Kan man använda gammalt tegel som tidigare suttit i en kakelugn eller i något annat murverk? Svaret är enkelt -nej och absolut nej, vi skall ge er skäl till varför så är fallet.
Tegel som utsätts för värme och sot blir med tiden utmattat pga av de rörelser det utvecklar vid temperaturskillnader, samt att den molekulära strukturen förändras när hetta utsätter teglet för spänningar, därför vittrar och spricker äldre tegel sönder speciellt i ett murverk som utgör en eldstad, teglet bokstavligt blir bräckligare med tiden det används.

Att använda gammalt tegel i ett nyuppförande av en eldstad strider mot sunt förnuft och BOVERKETS föreskrifter. "Ska vara av material med tillräcklig hållfasthet och tillräcklig motstånd mot temperaturvariationer, klimatpåverkan, korrosiva rökgaser samt mot slag och användning av sotningsredskap och dylikt". BBR18 kap 5:434.
Om det är någon hantverkare som påstår att han spar er pengar genom att använda gammalt tegel genom att mura en ny eldstad eller skorsten åt er, så är det en okunnig idiot, ja, jag säger idiot. För om man inte har den kompetens som krävs att följa Boverkets enkla regler så ska man inte jobba i denna bransch, och ni som är kunder har ett ansvar att vara insatta i ämnet, ni kan inte vara naiva och tro gott, för det är att be om att bli lurad. Jag vill rikta allvarlig kritik till många som försöker sälja begagnat tegel via blocket och byggnadsvårdsfirmor, vilseled inte era kunder att tro att gammalt tegel kan användas hursomhelst. Det enda område som begagnat tegel kan användas är väggar eller golv i äldre hus som restaureras eller om man vill ha en yta på vägg eller golv som består av gammalt tegel. Gammalt tegel i en skorsten, aldrig. Nu till nästa punkt, men om teglet bara har suttit i en vägg eller ser bra ut, kanske bara har lite mossa på ytan, vad skall man då tänka på då?

Tegel får en bra vidhäftning när ett murbruksmaterial får bita fast i den porösa ytan och brinna fast, men om murbruk och föroreningar har fyllt porerna i teglet så blir den nya vidhäftningen inte alls lika stark som med nytt tegel. Mycket av det tegel som blivit utsatt för utomhusklimatet har fyllts med alger och luftföroreningar, man märker detta speciellt om man skall putsa en gammal vägg eller skorsten med gammalt tegel att bruket inte vill fastna för porerna i teglet suger inte och bruket vill bara glida bort för det absorberar inte vattnet för porerna är redan fyllda med annat.
Behöver vi predika mera för att man skall förstå att nytt tegel skall alltid användas när skorstenar och eldstäder skall muras. Som sagt kanske ett golv eller en vägg kan muras med gammalt tegel.

Främst så skall man garantera att materialet har den motståndskraft emot höga temperaturer och brandgaser i eldstäder och skorstenar, och det kan man bara göra med nytt tegel. Har ni blivit pådyvlad gammalt tegel  just pga det skulle bli billigare så är ni lurad, så enkelt är det, kan ni göra något åt saken? Beror på vad som skrevs i det avtal eller i den offert ni skrev på. Ganska säkert som amen i kyrkan är att ingen hantverkare i efterhand tar ansvar för gammalt material som man använt i en skorsten eller eldstad, man gick ju med på det som kund. Så ta lärdom så slipper ni onödigt bekymmer och kostnader. En annan sak är att om äldre och begagnat material som tegel använts så har försäkringsbolag ingen anledning att betala någon ersättning om en brand eller materialet på kort tid fallerar. Det händer ibland att vi får avgöra en sakfråga om huruvida vad slags material har använts i ett murverk som blivit fråga för ett försäkringsärende, kan vi konstatera att gammalt tegel använts så blir husägaren utan möjlighet att få ersättning från försäkringsbolaget, vi hoppas ni förstår varför det är så viktigt att vara insatt i vad som skall utföras från minsta sak till större i ert hus, ju mer ni vet, desto bättre kan ni vårda huset rätt.