Är er byggställning laglig?


Denna sak förbises ofta och man tar för givet att byggaren är utbildad och har certifikat. Många fastighetsägare bygger sina egna ställningar av träreglar och försöker utföra reparationsarbete på huset. Men vad gäller igentligen när man använder byggnadsställning vid huset?
Första steget är att om ställningen över 1.25 m hög så krävs utbildad personal som bygger och använder ställningen. Allt detta kan läsas på på denna länk som leder till aktuell publikation
länk: http://www.av.se/lagochratt/afs/afs1990_12.aspx

De flesta olyckor sker i samband med arbete på en ställning och tar man lätt på denna sak så kan man som fastighetsägare hamna i en mycket svår och allvarlig situation. Vi skall bara kort nämna vad som görs i olika steg när man etablerar en ställning vid ett arbete som kräver att man skall upp på höjden.
Först försäkra er att byggaren har utbildning genom att han visar ett kort eller dokument att han har behörighet att uppföra en ställning. Vad slags ställning skall användas och finns det dokumentation om den och dess konstruktion och hur mycket man får lasta per sektion?
Sedan skall det viktigaste finnas på plats, ett samordningsintyg som visar vem som uppfört ställningen och vem som är ansvarig, där framgår andra uppgifter som hur länge ställningen skall stå där och vilken lastklass den har.

Detta slarvas det med oerhört mycket, skulle en inspektion av kommun eller yrkesinspektionen ske så kan detta leda till efterräkningar som kostar både byggare och husägare pengar.
En annan sak som ofta inte finns så utförligt beskriven är hur man gör vid t ex skorstensarbeten där man behöver en väg från ställningen upp till skorstenen och arbetsyta runt den.
Det viktigaste är att man har en säker och ledad gångväg upp till skorstenen där en arbetsplattform med fallskydd finns.

Sedan bilden togs så har gångväg kompletterats med lejd på höger sida också på gångväg upp till takplattform. Har ser man att tillträde sker via säkrad stege.

Vi tror att ni som läser och pysslar med ert eget hus får en och annan tankeställare, visst är det mycket pappersarbete och helt klart så tar det tid och pengar att bygga en säker och laglig ställning. En stor av kostnaden utgörs av ställningsbyggande, men man arbetar så tryggt och alla går säkra medan arbetet utförs. Om ni skall anlita en byggare eller hantverkare, så kolla att ansvarsförsäkring finns och att personalen är utbildad och behörig, om de är så talar det om en seriös verksamhet som bedrivs. Kontentan var alltså om du skall upp över 1,25 m över mark så krävs utbildning enligt AFS 1990:12.
Utbrett fusk och ringaktning
Attityden är värst, när frågan kommer upp så fnyser man och så blir man idiotförklarad för att man försöker leva upp efter lagen och göra saker på ett laglit sätt. Av 10 st fastighetsägare så svarar 9 stycken att "inte behövs väl det någon utbildning och dokument" för att resa en ställning.
Byggare som arbetar som man träffat på och önskar utnyttja min ställning, där saknar merparten utbildningsbevis för att få arbeta på ställning. Jag har bestämt mig att skall min ställning användas av någon annan så får de helt enkelt gå en kurs först och sedan uppvisa bevis att de får arbeta på byggställning, men som läget är just nu så är det så kommer många olyckor att fortsätta att ske.
Varför kan vi inte vara ärliga och göra saker på ett lagligt sätt? En kurs och den kostnad som innebär behörighet att arbeta upp till 9 m höjd kostar 2800-3000 kr per person att genomföra. Detta är nog det största hindret varför man drar sig, hellre snål än att följa lagen. Detta bekräftar bara att byggbranschen är full av idioter och banditer, de som gör utför sitt hantverk rätt och väl är mycket få, hoppas ni hittar dom, en nål i höstacken.
Anmäl olaglig ställning!
Om alla följde lagen så skulle arbetsolyckor komma ner på ett minimum, och att anmäla en ställning till kommunen är inte att tjalla eller att jävlas med folk, utan att vi värnar om säkerheten så den följs av fastighetsägare och byggbraschen. Varför skall man vara rädd för att bli kontrollerad som ansvarig uppställare av en byggställning? En anmälan görs enkelt genom ett telefonsamtal till kommunens miljö och - byggnadsnämnd eller gå in på www.av.se och gör en anmälan per telefon eller epost. De flesta tycker man överdriver när man propsar på att en byggställning skall vara laglig och de som jobbar på den utbildade, när väl något händer, vem tar ansvar för ställningen och om en olycka inträffar? I Uppsala så stoppades ett arbete på en ställning i juni 2010 och företaget fick en bot på 50000 kr. Kanske att följa lagen och ha utbildad personal hade blivit billigare avsevärt. Vi kan antingen göra saker rätt eller fel, valet är vårt eget.