Stortegel 2 tum
Haga tegelbruk slutade 2015 denna produktion
2020 upphörde också 250x120x50 att tillverkas


Denna sten används mest till de inre kanalernas vägg och fyllning i kaklen, samt spjällbottens tak. Priset varierar mellan 28-45 kr inkl moms ute i handeln. Måtten är 300x150x50 mm. Skulle man ej få tag i denna storlek så kan man använda den mindre storleken 250x120x50. Den kostar mellan 15-20kr inkl moms. Den är ganska bra att använda som fyllning i kaklen då man ej behöver hugga den utan kan använda något svick att låsa stenen i kaklet. Vidhäftningen på dom nya teglen är något sämre pga en tillverkningsprocedur. Tänk på detta.