Stortegel 3 tum eller 12 tumstegel

Måttet på teglet är 300x150x75 mm
Teglet är det mest vanliga förekommande som användes fram till 2:a världskrigets utbrott. Kakelugnens fot och bakmur utgörs av denna sten, samt rökkanalen ovan spjällbotten. Priset ute i handel varierar mellan 24-38 kr st inkl moms. Den hårdbrända för skorstensmurning ovan tak kostar 35-45 kr plus frakt.

Det hårdbrända storteglet är något mörkare i färgen, detta skall användas för utvändig skorstensmurning då detta är frostresistent. Idag så föreskriver Boverkets regler att frostbeständigt tegel skall användas i skorstenar ovan tak där klimatpåverkan utsätter teglet för isbildning.