Stortegel 3 tum eller 12 tumstegel
Vi ska först säga detta , nu under 2020 juni/juli så lades produktionen ner i Enköping Haga tegelbruk
Att hitta nytt stortegel i Sverige är lika med noll, Bältarbo gjorde ett men superdålig kvalité
Horns tegelbruk nära Skövde, de arbetar mer som en hobby, det som gäller är att använda vanlig 10 tums massiv murtegel
i bakmuren på kakelugnen.

Måttet på teglet är 300x150x75 mm
Teglet är det mest vanliga förekommande som användes fram till 2:a världskrigets utbrott. Kakelugnens fot och bakmur utgörs av denna sten, samt rökkanalen ovan spjällbotten. Priset ute i handel varierar mellan 24-38 kr st inkl moms. Den hårdbrända för skorstensmurning ovan tak kostar 35-45 kr plus frakt.

Det hårdbrända storteglet är något mörkare i färgen, detta skall användas för utvändig skorstensmurning då detta är frostresistent. Idag så föreskriver Boverkets regler att frostbeständigt tegel skall användas i skorstenar ovan tak där klimatpåverkan utsätter teglet för isbildning.