Eldfast 2 tum
Måtten är 250x120x50 mm och stenen används i eldstadskanalens 5 första skift, ofta upp till vändningen. Teglet är som den större dyrt, från 50-75 kr styck inkl moms. Det är en bra investering att sätta eldfast just där eldstaden har störst påverkan av hetta, om inte så slits vanligt murtegel ner fort pga den starka hettan. Detta lämpar sig inte som fyllning i kakel pga av dess täta densitet som motverkar vidhäftning.