Bakugn eller vedugn?
Vad är det som bestämmer vad det blir? Ofta är det den önskan man som husägare har eller föreställning om det drömkök som man önskar ha i sitt hus. Andra faktorer är vilken storlek som medges för ugnen och vilka förutsättningar finns för att kunna förverkliga eldstaden. Sedan kommer den ekonomiska biten, vad har vi råd att göra? En annan faktor är vem som ni rådfrågar och vilka råd får ni? Är dom igenomtänkta och är personen ni frågar verkligen kunnig inom sitt område?
Att få kontakt med en kunnig och erfaren murare är ofta nyckeln till att lyckas med sin dröm om bakugn eller vedugn i hushållet.
Jag blev kontaktad av en familj ute i Stallarholmen i sept/okt 2013, då hade redan bygget med huset pågått sedan aug månad. Först var det för att höra om den murare dom rådfrågat hade kommit med ett taget överpris i luften. En genomgång gjordes av mig och priset var väl satt lite för högt, ingen redovisning om material, arbetstid och resor, allt bara taget ur luften, en bra varning för er som söker kunnigt folk, se till att alltid få så detaljerat som möjligt i en offert.
Det handlade om 2 murstockar, 2 öppna spisar och 2 spiskåpor, en vedspis och en kamin, samt förbereda för 2 kakelugnar. Det som ofta blir en överraskning är vilken storlek murstockar och eldstäder tar och kräver. Genast så upptäcker man att byggfirman redan låst saker och ting genom väggar och bärande balkar. Vi får tänka om, när man bygger för så många miljoner så vill man få bästa lösning av hur man nyttjar alla ytor och omvandlar detta till sådana eldstäder som husfolket drömt om och önskar sig. Ibland kan andra alternativ bli heta och ännu mer intressanta än ursprungsplanen. I detta fall där murstocken skulle bli så stor i köket fanns en chans att kunna införliva en vedugn eller en bakugn. Husfolket blev sålda på idén och kalkyler togs fram och var till belåtenhet.
Vi räknade och kom fram till att göra en traditionell bakugn med alla detaljer och ett modernt inslag med tilluft ordnat inuti ugnen. På bilden markeras platsen för bakugnen, bakom bakugnen skulle en öppen spis finnas som vette mot matplatsen i den del av köksutrymmet.

I detta läge så är det av vikt att få in tilluft i någon form till eldstäder. Här har byggaren tänkt till och färdiga rör med tilluft finns i betongplattan. Bakugnens riktiga del som består av ärilen alltså
eldhärdsplatsen  som börjar c:a 70-80 cm ovan betongplattan, så att använda lecablock för själva bottendelen är inte fel, annars skulle man få mura c:a 400-500 tegelstenar som har samma uppgift som lecan att ta upp all vikt av murstocken.

Här ser vi lecan murad så högt vi kan komma, sedan skall ett dubbelt lager av massivt tegel muras för att utgöra underdelen i ärilen, bakom bakugnen gör vi en öppen spis. På bilden kan ses rör till tilluften och den är dragen till bakugnen där luften skall släppas in inne i ugnen på vänster sida genom ett justerbart gjutjärnsspjäll.

Murandet fortsätter, några rörbitar till så vi får styrsel på tilluften.

Själva upplaget för öppna spisen är gjutet, nu kan vi börja mura den undre delen av ärilen.
Kan berätta att vi fick ta med oss vatten i dunk för inget vatten var framdraget, 75 liter varje dag i antal månader.

Vi har kommit några steg på vägen, vederlagen som kan beskrivas som den ring som utgör väggen av bakugnen. En bakugnslucka är ofta ett bra riktmärke på hur hög en ugn bör vara samt hur bred skall ugnen vara minst. Vår lucka som vi hittat och billig var den, var 44,5 cm bred och 24,5 cm hög. Vi lade eldfast sten i botten för att det skall vara lite lättare att städa ur ugnen, den massiva delen är minst 20 cm och det behövs för att utföra en jämn gräddning av bröd i ugnen.

Nu kan man se 2 skift som skall utgöra anfanget, alltså den del som möter valvets tegel som står på högkant och löpsidan. I detta fall så blir valvets tjocklek c:a 15 cm, så vi har bra massa både i golv och tak inuti ugnen, trots att den är liten. 50x95 cm så stor blir ugnen inuti. Ni kan också se spjället klart för tilluften.

En del gör valvformen i trä, men min erfarenhet har lärt mig att det kan bli knepigt att få ut formen och en del brytkraft kan orsaka brott i murningen. Gör det enkelt, när du vet formen efter bakugnsluckan så rita upp den och gör en mall, såga ur den ur en cellplastskiva så du får 3 stöd.
Använd brädor som jag gjort, några med bra längd så du får tag ordenligt och kan med lätthet dra ur den och demontera formen när valvet är klart och torkat några dagar.

Vi ser att själva valvet är klart, gör inte det misstaget att dra fram sten mot bakugnsluckan, utan fronten är en annan del med annat syfte. Ovanpå ugnstaket så har jag börjat forma kanalerna som skall leda röken ovanpå ugnstaket upp i en främre kanal. Hur gör vi fronten då?

Titta noga, det finns en kraftig lerfog som är genomgående mellan valvet och fronten, ibland så använder en del brandisolering som en slags länk mellan dessa två delar. Problemet är att isoleringen släpper och nöts bort allt eftersom ugnen eldas. Lerbruk är mer traditionellt. En liten kil saknas i valvet ovan luckan, dags att tillverka den och sätta den på plats, kanalerna på taket börjar ta också form. Kom ihåg att jag använder lerbruk i valvet och frontstycket samt ovan i kanalerna på taket, vederlagen är murad i kc-bruk.

Ni har säkert funderat på var kommer röken upp? Jo, i bakkant på ugnen så lämnar jag 2 hål där hålen är c:a 10x10 cm. Kan man runda lite kanter så är det bara bra, det hjälper röken lättare att hitta sin väg. Nu är båda kanalerna med väggar och skall få ett tak över sig.

Ni ser på ett ungefär hur jag placerat teglen så vi får en kanal att släppa röken uppåt. Nu skall hela paketet smörjas in med lerbruk så man har ett lager av minst 1-1,5 cm lerbruk runt övre delen, man låter lerbruket torka lite för att sedan pensla ytan så en len tät yta uppstår.

Allt är insmort med lerbruk och penslingen är kvar, rökkanalen är murad på ett par varv och spjället som skall reglera flödet är också på plats.

Rörelser är sånt ingen kan hindra eller förutse 100%, men man gör så gott det går att släppa ut dem där det går och fronten är putsad med lerbruk för att vara lätt att underhålla.När det händer att värmen får sprickor att uppstå så är det inte en katastrof, utan det är naturligt och man får ta itu med dem i ett senare läge och snygga upp ytan.

Runt övre delen så skapar vi en zon där ugnen kan röra sig, brandisolering finns runt hela övre delen och skall vara en buffert i fall ugnen används lite tyngre. Förr så hällde de sand och fyllde upp så sandfickan ovan ugnen kunde vara 2-5 dm tjock. Men att ha en sandficka som kan sjunka ihop kan skapa sättningar vilket man absolut inte vill ha. Vi använder hellre brandisolering.

Dubbla lager och det borde utgöra c:a över 15 cm ovan ugnstaket. Även på sidorna finns isolering, med andra ord så kan själva ugnen vidga sig och gå tillbaka utan att pressa på onödigt mycket på alla väggar. Även runt kanalen skapas en möjlighet till att kunna röra sig och inte pressa på andra delar i onödan.

Vi murade in ett rör som skall möta skorstenens kanal som skall stå ovanpå. Tanken är att det ni ser skall möta skorstenens kanal som mestadels kommer att vila på betonglocket som gjutits och täcker allt. Det största misstaget är att ställa en skorstens tyngd ovanpå en bakugn, då dröjer det inte länge innan sprickor blir snabbt fula.

Här har vi börjat forma skorstenens kanal, under teglet närmast röret så finns isolering, så hela paketet under kan faktiskt röra sig något uppåt utan att något sker. Genom att jag murar i stort och har teglet samlat så kommer inte mycket av tyngd att hamna på delen som är runt röret på ovansidan.  Nu börjar det bli lite kort om plats för allt som skall in i skorstenen som skall få måttet 79x79 cm.

En imkanal från kök skall få plats, ett rör från öppna spisen skall leda upp allt i en stor kanal, bakugnens kanal blir också stor c:a 20x25 cm. Murstocken skall också dras en 25 cm i sidled för att få sin rätta storlek. Efter som vi har en vägg till vänster om hela murverket så gäller 10 cm avstånd samt luftat utrymme med möjlighet för inspektion.

Nu är övre delen ovan bakugnen uppe genom bjälklaget, ni kan se imkanalen till vänster där spiroröret sitter, vi skall göra en spiskåpa som täcker bakugnen också gasspisen som skall stå till vänster om bakugnen. Hur ser det ut på övre plan?
 
varför har vi ett rör från öppna spisen? Jo, vi behövde dra kanalen lutande och detta att använda ett rör som stos är tacksamt, vi behövde minst 12 cm tegel massa ovan röret där det ligger nära träbalken, detta är bestämmelser som är fastslagna och måste följas, att vi sedan har brandisolering ytterligare tycker sotaren är okej och bra.

Vi har kommit långt här, köket skall installeras, kåpan är klar med en modern köksfläkt fast allt ser gammalt ut och murat. Bakugnen är proveldad och fungerade bäst av alla eldstäder som vi murat, öppna spisar har sitt eget liv att leva, med modern ventilation som skapar undertryck så är det lite inkörningsproblematik, ibland måste man stänga av fläktmodulen så luftförhållandet blir mera normalt.Vad hände på andra sidan bakugnen?

Vi utnyttjade utrymmet för att skapa en öppen spis med gammalmodig kåpa.