Vad händer 2021 ?
Ja, ett år av pandemi och folks oförmåga att respektera råd som getts för att hindra smitta att spridas. Det var med blandade känslor man jobbade under 2020, den bittra sanningen var att räkningarna kom obehindrat men inkomsterna var tröga och tog sin tid att få ordning på. Så hur är läget nu inför 2021 ? Det ser ut att bli en del jobb men inte i vanlig omfattning, vintern kom ju plötsligt och även snön. Vi smyg startade ett projekt där en gammal murstock skulle ändras och naturligtvis så ville man ha en spiskåpa, vedspis och en hällplats med ugn under. Ska vi se på förutsättningarna?

Där vedspis är nu, där skall en induktionshäll vara och en inbyggnads ugn under den. Där en tegel mur står idag så vill man ha bort den och där skall plats för vedspis göras. Vid första anblicken så verkar det som mycket vilar på den där tegelväggen. När jag fått granska miljön lite nogrannare så visar det sig att en bakugn funnits till vänster om tegelmuren där också en hyllsektion just nu står.
Bakom plåtkåpan så ser man resterna av en murad kåpa som stått framför bakugnen men förmodligen kollapsat, från början så skulle det inte bli så mycket murning trodde vi, men när man är samvetsgrann så lämnar man inget åt slumpen. Det visade sig att skorstensstocken på andra våningen bara hade upplag på 40 % på murstocken på nedre plan, en del hängde i luften just där kåpan rasat bort. Ett beslut fick tas, vi måste ha ett säkert stöd för hela skorstensstocken och man kunde se sprickor på andra våningen där en del börjat glida nedåt. Från beräknat 80 tegel så skulle jag behöva 400 tegel till innan allt var klart. Nu började en försiktig demontering av tegel muren.

Allt är murat med lerbruk så det lossnar av sig själv, inge vidare förband i murningen här, tegel är ställda lite hur som helst på varandra. Det skulle ändå bli närmare 500 liter skräp och bruk som skulle forslas bort.

Här kan man se delar av murkåpan  som var framför bakugnen, den hade säkert stag och stöd som gav skorstensstocken upplag på andra våningen, sen så plockar man bort kåpan och gör om i kök.
Jag såg att en kökspanna tidigare funnits där också, vi har en skorstensfirma som finns i ******* och har varit kända för sina klåparjobb. Jag frågade husägaren för jag upptäckte att man kopplat ihop vedspis och en kamin i rummet bakom köket till ett insatsrör. Blev man förvånad när det var den här firman som gjort jobbet? Mitt nya dilemma var att få fram en lösning för vedspis som dom ville ha och ventilation till en köksfläkt, som ni ser så är det en ganska stor kanal som gått från bakugn och kåpa, mitt förslag blev att vi löser rökkanal till vedspis och ventilation genom att dra två insatsrör i denna kanal och få en eldstad och en ventilation i säker form.

Vi hade också en jätte stor sten där som varit botten på bakugn, jag löste det hela genom att den fick bli botten på vårt murverk till vänster, men jag behövde jämna till botten med en gjutsats av finbetong. Jag ville visa er hur dåligt befintlig vedspis var monterad.

Stosen bakom vedspisen hängde löst och inget bruk runt den så man undrar verkligen att märker inte sotaren eller den som var där och höll på med eldstäderna hur läget igentligen är? Är dom helt oengagerade ? Jag lät det här sitta kvar för att visa husägaren hur illa det har varit. Jobbet som gjordes med kamin och vedspis kan aldrig ha blivit besiktigat, det måste ha läckt hur mycket som helst och mycket riktigt så hade sotaren inga uppgifter om vad som fanns i huset. Det finns faktiskt husägare som struntar i att blanda in sotaren för de vill inte betala sotning och anmälan, så när andra köper huset så får de i sin tur reda upp allt som är fel.

På denna bild så kan man se det gamla valvet i bakugnen, två tegel som är i vänstra nedre kant som verkar stå högkant och lutar lite är just tegel i valvet, så hela utrymmet som var där till vänster om muren där hade bakugnen stått, som allt annat så hade väl den gjort sitt och man ändrade i köket och satte in en vedspis, nu skall vi göra om igen och det ska bli mycket bättre än vad ni kan tro.

När man plockar ner en gammal murstock så kan man välja, damma eller vattna. Jag valde vattna och lät vatten blöta ner allt, det dammar mycket mindre och är behagligt att jobba. Lerbruket suger upp vatten direkt och det går smidigt än att smutsa ner hela bottenplan.

Jag ville gardera mig med en stötta där jag höll på att plocka bort en bärande del av murverket. Det största problemet var att skapa plats åt vedspisen, det som hände var att ytterligare en del av murverket som höll skorstensstocken kvar skulle bort en stund innan jag kunde skapa ett nytt stöd för den. Vi städade efter färdig rivning och gjöt en golvsats.

Vi börjar mura lite blygsamt, först platsen för inbyggnadsugnen och spishällen, jag murade igen den gamla kanalen som man gjort till kaminen på andra sidan. En sak som man inte får glömma är det elektriska, spis och ugn behöver ström och vi vill inte ha något utanpåliggande, så man behöver kolla var någonstans lämpligast de dosor skall sitta som ledningar skall gå till.

En del gammalt tegel kan jag använda, i den konstruktion som skall hålla skorstensstocken så behöver jag en tegel vägg som går ända upp och möter den gamla kåpans tegel, där röda vattpasset är så där är just den väggen som skall muras upp, men jag har flera skäl varför jag vill ha en vägg där utanpå den gamla murstocken.

Nu så kan man se platsen för vedspisen, jag har gjutit en tunn bakre vägg därför har jag stöd av gammalt tegel, sedan kan du se att eldosor är murade på plats i andra båset, två flexrör kommer upp, jag ringde min elkille och frågade om det räckte med 1,5 mm trådar fast fem i varje rör, jodå det skulle funka om de har varsin säkring. Längst till vänster i nedre kant på bilden syns ett vitt rör.
Det är tilluft till den nya vedspisen, den tar vi från ett annat utrymme och jag vill ha en ren framkant utan några hål. Hur kommer vi ansluta vedspisen? Jo, genom ett rökrör på ovansidan av vedspisen och det har en sotlucka det röret, jag håller på med att fundera och tänka ut hur jag vill få ner insatsröret och skapa ett möte med rökröret från vedspisen.

Man hade också önskemål om något vedförråd, det gick inte ha något under vedspisen så det fick bli till vänster om den samtidigt som murverket omger den gamla bakugnens bakdel, stöttan har fått hoppa fram någon meter så jag kan mura fritt här.

Jag gjorde ett tak på vedförrådet för jag vill ett annat förråd ovanför, jag har redan tänkt ut hur röret från vedspisen skall möta insatsröret, det är en fyrkantig glugg där mötet kommer att ske.

Ja, att vara ensam uppe på taket och få ner två rör i samma kanal skulle kunna tyckas vara lätt, men gå upp själv och gör det så kommer verkligheten att visa annat, det ena röret ville bara ner så först fixera det högst upp sedan lotsa ner det andra. Jag valde samma rör till köksventilation, kan tyckas vara dyrt men så mycket skiljer det inte i pris per meter, bättre ha 2 rör av samma klass i samma kanal med isolering. Jag visste att jag behövde skapa en murad del runt röret till vedspisen hela vägen upp till andra våningen, ventilationen tar jag ut via tegelväggen som jag murar.

Insatsröret till vedspisen är inmurat som det var i en tegel kanal, ventilationen måste komma ut så högt upp som möjligt för inbyggnadsfläkten tar mycket plats och det skall finnas rör där uppe och en T-koppling, ni ser en fog som inte är fylld, där skall plattjärnet till spiskåpan gå in, den lösning jag jagat är ett upplag med en järnvägsräls som ligger i botten under skorstensdelen som hänger i luften, den skall omgjutas med betong så ett betongfundament skapas med rälsen i botten, detta i sin tur kommer att bära upp den bit av skorstenen som saknar stöd.

Dessutom behöver jag kraga ut murverket så rälsen får plats och även en gjutform som jag gör av plåt, men hur får du dit betongen i formen där uppe i taket? Ja, inte härifrån utan jag öppnar upp skorstenen på andra våningen strax ovanför där den spruckit och häller in betongen så den landar på rälsen och runt den och fyller upp allt dit upp till hålet som jag öppnat. När sedan betongen brunnit så bildar den ett massivt stöd för skorstenen och så kan den inte längre sjunka för stödet finns där.

Det finns murning att göra i bakkant och snygga till baksidan så den kan bli ett förråd där de kan ha syltburkar annat på alla hyllor jag skapar.

Innan jag stoppar dit rälsen och gjutformen så skyddar jag rören med brandisolering mot betongen.
Det skulle inte vara lämpligt att ha betong runt rören så en värmebrygga skapas, eftersom en träbjälke ligger emot kåpteglen, genom att tänka igenom allt då blir också sotaren nöjd för han vill kontrollera brandsäkerheten, och då behövs sådana här bilder visas hur allt är utfört.

Nu kan vi se järnvägsrälsen som är ganska kraftig, den är en meter lång, nu skall denna sida muras med tegel så betongen stannar där inne i formen.

Ett par skruvar i formen mot taket så hålls betongen på plats. Det var inte mycket mer plats för röret till köksfläkten, elrören skall gå inuti spiskåpan ut till vänster. Då murar vi färdigt i köket och öppnar upp ett hål på andra våningen.

Då var sista teglen murade för detta murverk, javisst blev det ett andra förråd ovanpå vedförrådet.

Jag öppnade upp hål så man kunde hälla ner betong och när allt var uppfyllt så gick jag ner för att dubbelkolla att den flutit ut i hela formen så murade vi igen hålet på övervåningen.

Allt igenmurat och putsat, och hela våningen städad och svabbad. Städning ingår alltid som en del av utförandet och har man problem med detta och tycker att man är för fin att städa efter sig, då tycker jag att man kan packa ihop och pyssla med annat än att grisa ner människors hem.
Nu börjar en annan fas, nu skall allt putsas och bekläs med puts. Det är många vinklar och ytor som skall få puts, där kakel skall sitta så jämnade jag till så man inte bygger ut för mycket.

Jag fick plattjärnet svetsat i Kolsva på en smidesfirma, min svets är för klen för 10 mm gods. Även här så skapas en gjutform för spiselkransen. Jag gjorde en valvöppning på ena förrådet så det blir lite rundhet och liv i murverket. Plattjärnet satt perfekt och kommer jag ha stålstolpar som stöd för kåpan? Nix, det blir inga stolpar undertill utan ni ska få se varför.

Jag använder stålreglar och ser till att de hänger i bra skruvar i taket och att taket är säkert och kan ta tyngden. Men ytterligare ett plattjärn som tar hörnets tyngd och är förankrat i taket är en bra säkerhet.

Hemma så har jag förberett gjutformen med en motgjutbild, den skapar jag med hjälp av gypsum och cement, jag använder en listbit som jag formar denna motbild med. Man skall nog undvika att gjuta direkt mot denna bild för betongen kan brinna fast ordentligt, så när jag gjuter så lägger jag gladpack som skiljer motbilden från betongen.

Här är gjutformen på plats, med sina stöd, du kan se gladpacken hänga ut från formen. Köksfläkten sitter monterad, rören är kopplade, det finns inte många millimeter kvar att använda, jag ville ha isolering första biten inåt mot inre delen eftersom jag måste upp med skruvar för de plåtar som skall vara undertill runt köksfläten. Denna enhet skall ha en självdrags möjlighet, en tallriksventil ovan vedspis skall göra att man kan laga mat och ha ventilation trots strömavbrott. Det där extra plattjärnet som är till vänster om hörnets stålregel är det som håller mesta av tyngden från taket.
Vad väger spiskåpan totalt? Cirka 80 kg eller något mer, ganska stor skillnad mot en murad som väger flera hundra kilo. Hur gick det med gjutningen?

Så här såg det ut när gjutningen var klar, en 10 mm armeringstång och en 8 mm stång går igenom hela spiselkransen.

Jag har finputsat ytan på spiselkransen med ett cementbruk, de flesta andra ytor är också putsade.
Jag har gjutit upp väggar till rätt nivå för där hällen skall vara, så ska en gjutjärnsskiva tillverkas där hällen skall ligga, denna skiva ska möta vedspisen och all synlig yta kommer att vara gjutjärn. Kåpan har fått mineritskivor som skall nätas och putsas med ett gipsbruk. Kan ni börja se färdigt resultat i detta läge, nu är vi inte långt därifrån, vedspis skall plockas in och den har redan färdiga plattjärn att glida på in i läge.

Fläkten är monterad, jag har 2 st plåtar som skall monteras, en bakom med en tallriksventil och den andra till höger, sedan så målar vi plattjärnet med svart färg. Väggar skall kläs med kakel i gammal stil.

Så här ser det ut när man kommer in genom dörren, det kommer bli ett helt annat kök och spiselkransen är på 1,65 m höjd så det kommer vara bekvämt att laga mat vid hällen. Men bäst av allt, vi fixade skorstenen så den inte kan sjunka och allt kommer fungera ypperligt, brandsäkert.
Ni har sett att jag jobbat i ett plasttält med väggar och skydd på golv, man hör alltför ofta hur illa hantverkare uppför sig, ni vet talessättet, " Allt som ni vill att andra skall göra mot er, det ska ni också göra mot dem". Detta kallas gyllene regeln, hämtat från Bibeln, ja det finns mycket nyttigt som förädlar oss människor i form av principer. Det är ju ingen som vill att andra ska komma hem till dem och smutsa ner hemmet, så varför inte visa att man är annorlunda och håll andras hem rent precis som du önskar att andra uppföra sig hemma hos dig.

Behöver man vara elektriker för att sätta ett uttag på väggen? Nej, mindre montage är man berättigad att göra, sedan att koppla ihop alla tåtar med en central överlåter vi till elektrikern. Jag var tvungen att lösa el till fläkten inuti kåpan innan jag putsar den. Så nu är det gjort.
 
En annan sak är ljudisolering och brandskydd, eftersom vedspis är 75 cm under kåpan så vill jag ha en bra buffert för alla elkablar som finns inuti kåpan, men stenullsisoleringen tar också bort mycket vibrationer och dämpar ljudet från fläkten.

Som du ser så är det isolerat överallt, det var inte mycket utrymme för alla rör att finnas men det gick. Om strömmen går så finns en självdragsmöjlighet så man kan laga mat på vedspisen och få ut matos via ventialtionen. Vem tänker ut sådant? Jo, en praktiskt förutseende person.

Kåpan av minerit är nätat med ett putsnät, vad för slags puts använder jag mig av? Jo, ett som är smidigt och härdar snabbt. Gypsum med 10 % cement plus vatten, man har c:a 10 minuter att dra på bruket innan det börjar stelna. 2 omgångar brukar jag för att få 1cm tjockt lager.

Då var kåpan putsad och klar, nu väntar en liten sats cementbruk på spiselkransens övre del så en plan yta erhålles och husmor vill nog ha ett och annat nära tillhands vid matlagning.

Jo, täckplåtarna är fastskruvade med en liten bleckplåtskruv som inte syns knappt, plattjärnet skall få svart metallfärg och jag vill också grunda spiselkransen med vit putsfärg. Det måste bli snyggt med gränsen mellan vitt och svart.

Jag är ensam i dessa pandemitider och fick snällt hämta vedspisen med pirra och dra den från ladan till huset c:a 60 m, bara 110 kg och sedan hamnade den framför sin plats, alla hemma ojade sig hur skall du kunna lyfta upp den och vem skall hjälpa dig? Sanningen är att ingen kan hjälpa mig om man inte vill utsätta sig för smittrisk. Men en som har huvudet fullt med lösningar finner nog en sådan som passar. Först lite fix med vedspisen.

Den skall ha anslutningen på ovansidan så vi måste plugga den bakre, det görs med pannkitt och en täckplåt.

Man smetar pannkitt på plåten så den kommer vara tät när den sedan skruvas fast, med en svamp så torkar man bort överflödigt pannkitt och ser till att det blir snyggt dessutom.

Nu vet jag att det är tätt och kan vara lugn när den sedan hamnar på plats. Någon kanske tycker att måste du visa så många bilder och detaljer för varje projekt? Jo, jag vill det för någon annan som vill lära sig att vara noggrann uppskattar det, det händer flera ggr att folk hör av sig och skriver att va bra att det är så många bilder, för om man ser en sak så från en vinkel så hjälper en annan bild att få en helhetsbild, så det behövs mindre text för att beskriva ett moment.

Sedan var det stosen som skall sitta på ovansidan, pannkitt och skruva fast den, torka bort och jämna till springan som är mellan stos och gods.

Den här rackaren har en tilluftsventil undertill som skall hamna över ett hål som har ett rör så spisen får sin luft fast från ett annat utrymme. Brandisolering i lagom tjocklek och en najtråd som håller den på plats, nu till det roliga, hur lyfter man den på plats själv?

Man börjar så här, en bock som är 50 cm hög och en murartrall som ligger på den och vilar på golvet, den lutar automatiskt, vedspisen går att baxa upp med en skiva som den ligger på, men jag behövde ett spännband som hindrade den att glida tillbaka, vad händer nu då?

Man tar en murarbalja upp och ner, en planka på tvärs och så lyften man murartrallen, det är inte så tungt utan går ganska enkelt, sedan är allt på rätt nivå. Vad enkelt det såg ut att vara? Ja, det behöver inte vara så märkvärdigt, alla hade nämligen fokuserat sig på att man behövde vara 2 personer som skulle lyfta den på plats.

Ni ser vad lätt det är att sedan bara skjuta in den på sin plats, lite koll med kameran att tilluften verkligen hamnar rakt över hålet så går vi vidare.

Plattjärnet målades dagen före och nu så grundade jag spiselkransen, jag ville också testköra fläkten och kolla att inget eko eller vibrationer hörs, jag känner mig riktigt nöjd och det kommer husägaren också att bli.

Den övergång som följde med är inte bra, rökröret kommer väldigt nära väggen och det blir inte lätt att ha kakel på väggen bakom vedspisen, utan vi tog ett beslut att beställa ett gammaldags kaminrör från en plåtslagarfirma i Linköping som gör handfalsade kaminrör med sotlucka också, de är väldigt snygga måste jag tillägga och ett sådant kostar c:a 2500 kr. Vi kommer också beställa en gjutjärns plåt som skall ligga bredvid och i den skall spishällen monteras, under blir en inbyggnads ugn, elen är förberedd och dragen för båda. Det är lätt att glömma sådant om bara muraren gör sitt och sen efter en tid kommer man på, oj vi behöver kräm till spisen, och i många fall så får de dra utanpåliggande el som inte är snyggt.

Så här såg det ut på baksidan om köket där jag jobbat en tid, här skall en annan kamin bytas mot denna som suttit där en tid. Tidigare så har en annan firma monterat ett ovalt insatsrör som både gamla vedspisen och denna kamin var hopkopplade till, inte riktigt rätt gjort för varje eldstad skall ha sin egen rökkanal, jag undrade vad skall jag hitta efter den där firman, dom är superkända för klantiga installationer. Det skulle visa sig att så var det här också, men ännu värre, att huset står kvar är ett mirakel, hade det blivit skorstenseld så hade huset brunnit och jag kommer visa varför.

Jag började lite smått och fick sluta med ett stort hål i murstocken, insatsröret var så högt upp att det låg i takhöjd eller bjälklagsnivå, och där fanns en rökkammare som var 50x50x40 cm. Något så helt vansinnigt, man hade bara 7 cm tegel till den golvbjälke som ligger bredvid murstocken i taket.
När de satte in kaminen så hackade de ur ett spår i murstocksväggen så de kunde ha kaminen där, men det betydde att kanalen var bara 5-10 cm djup, det tråkiga är att merparten av alla firmor som installerar kaminer hade bara snyggat till väggen utvändigt och satt nya kaminen i samma kanal som den gamla, de hade tagit för givet att man fixat allt när det sitter ett insatsrör uppe i skorsten till denna kamin, men det var mycket värre än jag hade anat så allt åkte ner, för de var bara staplat på varandra och generalfog rakt igenom.

Jag satte in kameran och tog en bild uppåt i kanalen som gick från kaminen, magkänslan direkt var att här är det mycket som är galet, dom har ju aldrig lyckats sota den här kanalen. Varför såg inte den där killen från fiffelfirman det här problemet? Jo, han var inte ens intresserad, bara av pengarna, eftersom sotaren inte hade någon uppgift om några eldstäder så är detta vad som hände.
Man sa att jag sätter in ett rör så kan du använda både vedspis och kamin, du behöver inte anmäla detta för sotaren utan kör på och sota själv, så slipper du betala sotaren massa pengar, javisst, han kunde göra sitt fusk och visste att det skulle aldrig bli godkänt med så bristfälliga kanaler och två eldstäder på samma kanal. Sen kommer jobbiga jag in i bilden och allt uppdagas.

Långt däruppe c:a 2 m från där insatsröret skulle vara mot kaminen hittade jag det, det har aldrig sett en sotarviska, förstå om all sot och tjära tagit eld, det hade räckt med ett par extra eldningar under kalla säsongen. Jag fick riva ut en hel del, när allt var utrivet så kunde jag göra en plan på hur vi får en brandsäker och tät kanal till nya kaminen.

Jag fick dammsuga allt sot från alla väggar och så ser vi inmurningsstosen(se röd ring) som sitter i botten på det ovala insatsröret, det hänger i luften och så har man släppt ner små tegelbitar som skulle hamna i kanten och låsa det, så gör man aldrig utan en inmurningsstos skall vara inmurad i tegelfogar, jag lurar ut en lösning där jag bygger en kanal som kommer att fortsätta ner till ett annat rör som skall muras in. Att de valde att ha kvar rökkammaren är typiskt för lättare motståndets väg, det är jättesvårt att få bort den kalla luften ur en sådan bubbla och husfolket bekräftade att det var hur svårt som helst att få drag i eldstäderna, men det skall det bli ändring på.

Jag bestämde var skall rökröret in från kaminen skulle vara, murade en öppning, eftersom hela murverket är baksidan av en gammal bakugn och allt i stort är löst så kan jag inte göra en murad kanal för den kräver area, utan jag använder ett cortenrör 150 mm och låter det gå den instabila delen, botten är fast i kc-bruk och röret kommer vara isolerat med vermekulit med en murad vägg omkring.

Jag har redan en murad vägg som möter inmurningsstosen på längden och sedan till höger ett tegel som utgör höger sida på den kanal jag vill skapa.

Jag tror att nu börjar du se hur jag hade tänkt, nu har vi tre sidor som möter inmurningsstosen, med murbruk så det blir tätt och säkert, men svåraste biten är kvar, lär och se hur man gör.

För att kunna mura den sista väggen så behöver man något som håller tillbaka bruket, jo man gör en cylinderpropp av skummgummi som man sedan kan dra ner genom röret och få ut den, kvar blir en fin kanalvägg som kommer vara fin och tät.

Jag tog en bild hur det skall se ut med en inmurningsstos, ni kan se den sida som är kvar att det sitter tegelbitar utan bruk mellan sig, en del har jag petat bort, när allt är igenmurat så har murbruk också tätat denna sida samt tegel. Visst är det omständigt att vara seriös men det är det enda rätta.

Nu är väggen igenmurad och den skall putsas efter helgen, ja för nu är det helg och man får ta igen sig efter en veckas tillfredsställande jobb. Det finns puts till vänster som är tapetserad och jag kommer skära en rak vertikal linje så putsfältet blir lika stort på båda sidor av kaminen, det kommer behövas en dekorlist till höger för att dölja skarven till trävägg och det får bli lika mot den tapetserade putsen på vänster sida, på så vis får vi en enhetlig vägg bakom kaminen. Vad tyckte ni, om ni har följt bilderna? Det var väl bara lite tegel att flytta på och mura för vedspis och häll samt kamin, och hänga upp en spiskåpa, lätt som en plätt? Eller var verkligheten en helt annan?

Jag brukar nästan alltid använda mig av murcement A och sand, sedan så blandar man det med vatten och får sitt eget bruk, sanden är i putssand storlek. Väggen var rejält ojämn med tegel som stack ut och båda sidoväggar lutar åt varsitt håll, så det blir att medla och göra en jämn puts på väggen och platta ut knölar. Det torkar ganska fort när det är tunnt så jag vill nog spackla efteråt med ett mycket tunnt cementbruk.

Väggen spacklades och sedan så svampade jag ytan så det får lite putsstruktur.

Vi ska ha en bakanslutning på kamin, enligt bruksanvisning så stod det att slå hårt på den runda fyllningen på kaminens baksida, jag menar att jag slog hårt, rejält hårt och knappt räckte det, men sen såg jag att det gav med sig, och allt blev små tårtbitar och öppningen var fri.

I köket så skall en gjutform för gjutjärnsskivan sågas till, vi kollade mått och avstånd, så bestämde jag vilket läge hällen skall få, vi vill att gjutjärnet får samma bredd på alla sidor så det ser lika ut runt hällen. Sen om hällen blir några cm bort från ugnen stör inte lika mycket.

Hemma i verkstaden så sågade vi till den och la till en fläns kant som skall likna den som vedspisen har, jag målade den svart eftersom vi skall prova den och lägga i hällen för att avgöra om detta är den slutliga formen vi skall skicka till gjuteriet.

Jag provade gjutjärnsformen och hällen sitter bra i den och den blev godkänd av husfolket, så den skall antingen skickas ner till Mölltorp eller så får man göra en resa på 40 mil. Bara tiden och reskostnaden överstiger vad gjutjärnsskivan kommer att kosta, var skall man dra gränsen? Skicka mdf- formen med post 300-400 kr eller åka ner själv? Nu börjar man få en förståelse hur arrangemanget i köket kommer att bli, kommer du ihåg hur förutsättningarna var från början?

Tycker du att det blev bättre eller sämre? Vilket alternativ skulle du vilja välja? Nu väntar en installation av kamin på baksidan av murverket och lite finlir med väggen som har tapet kvar på putsen, en ny plåt på golvet under kamin och en golvlist. Sedan så väntar vi på kaminrör till vedspis och gjutjärnsplåten, och det sista blir sedan kakling av vägg och målning.

På baksidan så tog jag bort den gamla tapeten och den hade tidningar från 1926, en stor artikel handlade om Amundsen och hans expedition med luftskeppet Norge, det verkar som man förlorat kontakten med dem och befarade att de omkommit och visade alla som var med expedtitionen med bild. Putsen hade spruckit sönder och lossnade av sig själv speciellt där trä fanns bakom den, trogen som vanligt, bort med allt dåligt och på med ny puts.

Jag fick dra på en fin ytputs över det som jag lagat så det flöt ihop med det andra som också var omputsat. Ja, stosröret är också ditmurat för kaminen, vad tror ni, är det på rätt höjd eller får jag göra om jobbet?

Jag behövde två plåtremsor på golvet av 1 mm tjock plåt som tål mycket stryk, jag tog loss kaminen från pallen som den kom på och baxade 140 kg på skivbitar som jag hade på golvet, när den var på plåten så kunde jag fösa den mot röret, och röret var på rätt höjd. Men en miss hade man gjort när man levererade kaminen.

Bakanslutningens yttre mått var 17,5 cm och hålet i skyddsplåten var 15,5 cm, om den skulle sitta där bak och fritt från bakre röret så fick jag skära bort plåt som är 1,5 mm tjockt. Jag hade ju tagit hem plåten och gjorde detta i verkstaden, väl på plats så satt den som smäck. Nu återstår bara att vänta på en plåt som skall klippas till och bearbetas med en yttre fals och hamna under kaminen, sedan så tätar vi bakanslutningen med pannkitt. Jo, husfolket behöver måla väggen med lämplig färg innan kaminen slutligen sitter där. I köket så väntar vi på kaminröret och skickar gjutform till gjuteriet. Så någon gång i början av maj blir allt klart och skall besiktigas.

Gjutformen i mdf skall skickas med post, jag gjorde ett stabilt paket så den skall klara misshandeln på postgången, det var ganska prisvärt 140 kr. Hade jag åkt med bilen minst 5 timmar och 40 mil.
Men det slipper vi inte när gjutjärnet skall hämtas. Men nu över till något annat, ännu en spiskåpa som skall göras, det är vänner till mig som bett om hjälp så jag har 3 jobb innan storjobbet på 4 månader börjar den 18 april, jag fick lov att jobba lite mellan med en bakugn i Hällefors med början i juni.

Jag hade gått bruk av en gjutform 2017 i förra jobbet med spiskåpan, det är inget fel på gjutformen och matrisen gick också att använda, jag behövde bara vända på gaveln åt andra hållet. Jag spar en hel del tid på detta och även material. Jag var där i torsdags och satte igen ett hål i murstocken och gjorde instickshål för plattjärnet som jag håller på att färdigställa.

Plattjärnet är svetsat och har alla hål färdigborrade, en bakre plåt som skall fungera som vägg för gjutningen, vi knäcker till armeringsjärn som skall ligga i betong balken som skall utgöra spiselkransen, hålen på undersidan är försänkta så inga skruv eller bultskallar skall synas.

Förra gjutbilden gick att använda, men hur är det moralen då kanske någon undrar, kommer du ta betalt av kunden ändå för alla moment som skulle ha gjorts men som jag nu har besparats genom denna rationalisering? De flesta skulle nog se det som en fin bonus att få betalt för tid som i vanliga fall skulle ha använts i att färdigställa gjutformen, och de skulle nog inte yppa att man fixat allt på 2-3 timmar men tar betalt för 20 timmar. Jag kan inte göra det, för jag är ansvarig inför den allsmäktige Guden och han kräver att hans tillbedjare har en ärlig och ren moralvåg, jag kan bara ta betalt för den tid jag i verkligheten använt och varför inte berätta att jag sparade in mycket tid på att använda en använd gjutform, vad vinner respekt, en ärlig handling eller ett girigt beteende?

Det brukar gå åt en säck gypsum och en säck cement för gjutformen och sedan putsningen på mineritkåpan, det kommer bli snyggt även i det här köket med en spiskåpa i gammal stil, tidigare så hade de ett schabrak till kåpa över spis, det såg inte trevligt ut och nu när de renoverar köket så kommer det här att bli perfekt. Ska försöka hjälpa en familj med en kamin och rökkanal åtgärd i Västerås efter den här kåpan, jo, det skall kaklas och läggas klinker i köket också, så man blir nog där minst vecka eller mer. Hur såg förutsättningarna ut för denna kåpa i köket?

Husfolket har renoverat rum efter rum och nu så är köket det sista, man har skjutit på hur lösningen skulle se ut med fläkt och taket ovan panna och spis. Vi känner varandra sedan en tid och vi pratade om olika alternativ och jag fick visa bilder från förra spiskåpan jag gjorde, de beslöt att så får det bli. Jag har först ett hål att fixa i taket där ett stigarrör går upp i en rökkanal i skorsten och man har tillfälligt tätat med isolering. Samtidigt så gör vi instick för plattjärnet som utgör botten på spiselkransen.

Hålet i taket är fyllt med bruk och jag har plåt undertill så den inte kan sjunka utan även om den lossnar lite från teglet så hålls den kvar. Plattjärnet blev bra som jag ville ha det, det verkade som båda instickshålen hade samma höjd, en trästötta håller plattjärnet på rätt höjd medan jag monterar alla stålreglar på plats.

En gång när jag gjorde en sådan här kåpa där också killar från större byggfirma jobbade så drev dom med mig och frågade om jag byggde ett rymdskepp? Jag blev vittne till hur dom fuskade precis överallt och skrev extra timmar på allt, jag fick flera ggr säga till när jag såg undermåligt utförda moment, till slut så sa killarna stöddigt att" tror du att du är någon slags kontrollant? ".
Vad dom inte visste var att husfolket bett mig rapportera alla tvivelaktigheter som skedde i huset.
Byggfirman försökte bedra husfolket med förfalskade tidrapporter men tack vare min roll så fick de storstryk på fingrarna, när jag skulle lämna bygget så frågade jag huvudansvarig för projektet om det fanns detaljer som behövde ombesörjas? Farsan var med mig och så säger den här personen, "Joppe, du är den enda som kan åka härifrån med stolthet i kroppen", och så vänder han sig mot min far och säger, "du kan vara stolt över din son, det finns få av hans kaliber som hantverkare". Vad tror ni far min svarade? "Det är ju mina gener". Det blev för känsligt för gubben att säga till grabben att jag är stolt över dig min son, typiskt finskt manér, men jag förstår gubben, vi med finskt påbrå har lite svårt att visa känslor. Det här var en liten historia från tio år sedan.

Nu har gjutformen med motbilden kommit på plats, ett extra starkt stag av plattjärn är också monterat för att ta hörnets tyngd, det gick åt nästan 2 säck betong(50 kg), så spiselkransen väger cirka 70-80 kg med plattjärnet, hål för el finns på höger sida, husfolket vill ha ljus ovanför pannan så de ser vad de gör när de fyller pannan med ved. Skulle det funka om man hade träreglar istället för stålreglar? Tveksamt hur man skall få plattjärnet fast och dom är ju brännbara, meningen är att allt där inne i kåpan skall vara obrännbart så mycket det går, elkablar är ju svåra att ändra, men skulle en brand uppstå i fläkt så skall det finnas så pass mycket skydd att eld kan släckas under en längre tid, taket måste få ett lager brandskydd av 50 mm stenull eller markskiva.

Då var det gjutet och armerat med 2 st 8 mm järn på två nivåer, jag har lite isolering i bakkant för några tvärgående balkar behövs infästas och svårt att få fast dem i bakre plåten om betong ligger emot, nu går det bra att skruva eller nita fast dem. Det blir alltid kul att se hur resultatet blir efter man tagit ner gjutformen, jag kommer nog ta ner den dagen efter i fall jag behöver fixa lite på spiselkransen, det är lite lättare när betongen är lite mjuk än att den är ett par dagar och stenhård.
Sedan så spacklas ytan med ett cementbruk som penslas så en putsyta erhålls. Nå, hur blev gjutningen?

Jodå, den blev som förväntat bra och formen också, nu är det tredje spiselkransen som gjutits i samma form, så det är rätt bra användande av tidigare gjutform. Väggen är ganska grov i ytan och behöver jämnas till.

Vad skall man använda om man vill jämna till en yta? I det här fallet så var underlaget puts med färg, något som sitter och är lätt att arbeta med är fästmassa för kakel och klinker, det kommer sitta som berg och är lätt att bearbeta och måla på, spiselkransen har också fått en slätputsad ytan så betongen är borta. El kabel är ordnad så vi får in ström till köksfläkten.

Plattjärnet är målat med svart färg för metall, fläkten är monterad och ansluten till rör som går in i murstock, skyddsplåtar på plats så det är lätt att städa och göra rent. På ovan sidan så finns brand isolering i ett lager 50 mm som fungerar ljudisolerande också.
 
Kåpan har fått sina skivor och det är trossbotten skivor 5 mm tjocka av minerit, dom duger alldeles utmärkt och är lätta i jämförelse med minerit 11 mm tjock. Men om något händer inuti kåpan, hur skall man komma åt saker då? Fläkten går att ta ner, även täckplåtarna, spisen går att dra bort så att komma åt blir visserligen krångligt men genomförbart. Man har haft rätt så fult framför spis och panna, men det kanske vi kan ändra på?

Husfolket hittade klinker från Frankrike och kvalitén är bra, man måste ha en bra vattensåg för att såga plattorna, dom är 9 mm tjocka men så hårt material. Nu fick man själv inspiration till att förnya sitt badrum, priset för detta klinker är 3500 kr för två kvadrat. Dyrt men snyggt. Nu kommande måndag 19 april så putsar jag kåpan och så tar mina arbeten slut här för den här gången. Jo, det var lite kökskakel som skulle fixas också.

Vi använde samma minerit skiva som till kåpan(80 kr styck) här ovan köksbänk, vi primade och även satte tätskikt där diskbänk är så om man skvätter ordentligt så kan inte något vatten tränga igenom, en vanlig missuppfattning är att folk tror kakel är vattentäta, det är dom inte utan släpper igenom vatten, det enda som är tätt är sten som granit. På andra stället innan så märkte vi att mycket regn gärna ville rinna vidare i insatsrören till fläkten, så ett skydd behövde göras.

Det tar mig en timma att göra en sådan här huv med fästen och gångjärn, den skall monteras på befintlig skorstensplåt som har stående fals i varje hörn, så det gör det enkelt att få den på plats.

Tidigare så satt en ful ballerina och snurrade på taket, jag hörde ett märkligt ljud när jag murade i köket och kunde till sist klura ut att det kom från skorstenen där ballerinan gnisslade när den snurrade. Vi väntar på ett kaminrör och jag har 2 plåtar som skall ligga på golvet och lite kakling på väggar ovan vedspis och häll, sen väntar vi på gjutjärnsplattan som hällen skall ligga i. Det var skönt att få på sommarhjulen för det låter mindre och känns betydligt lättare på vägarna att åka.

Då var jag klar här med mina arbeten i köket, spiskåpan har fått sin puts och jag målade också spiselkransen eftersom det är lite petigt att vita kanten blir bra mot svarta plattjärnet som syns i underkant på spisekransen. Men jag lämnar en burk med putsfärg så husfolket kan måla kåpan och andra ytor. Det är som husägaren sa, nu börjar vi få ett kök som ser ut som ett kök. Hur lång tid tog allt? Dagboken sade 38 timmar med alla arbeten och det är väldigt bra, kåpan tog ungefär halva tiden och det är kortaste tid hitills, men en hel förarbete och förberedelser banade iväg för ett rationaliserat utförande. Vad är på tur? Jo, en hel sommar i Laxne och bakugn i Hällefors, nästa stopp en glidgjutning och kamin installation i Västerås. Jo, jag ska rusta ett torp nere i Grytgöl efter Västerås, det ska bli kul för det är mitt uti i en skog. Då tar vi med oss biltema grillen och fixar lunchen.

Ja, då var det dags med Grytgöl jobbet, tanken var att lappa ett golv som var skadat av röta och skade insekter, vi sågade upp 3 meter gånger 1 meter och fick riva ut allt i bjälklaget, vi gjorde nya plintar i betong och tegel, men så var det ett ställe där ändan på en bräda var så dålig att byt ut den och ordna att golvet är stadigt, det jag upptäckte var inte roligt, mögel och röta, jag misstänkte hussvamp för jag hittade sådant vitt som bara kommer av den svampen. Jag tänkte över saken över helgen och jag sa till min arbetsgivare att det här bjälklaget är en tidsinställd bomb av mögel, om du skall hyra ut detta torp så tänkt dig för vad mögel kan orsaka! Det här är en skärpt kille, så kul och givande att jobba åt, titta på nästa bild så förstår ni beslutet han tog.

Min farhåga besannades, det var hussvamp i bjälklaget, tidigare så har man lagt timmer på marken som bärlinor, och ovanpå dem sedan så gjort ett träbjälklag, den gamla trossbotten hade ju ruttnat och låg på marken, hö och sågspån har blivit en grogrund för mögel och hussvamp, golvbjälkarna var mjuka, rejält mjuka, husägaren tog beslutet att vi gör ett helt nytt bjälklag, vi har lite sylljobb, ett hörn som skall sågas bort och bytas, vi har ändå murat igen hål som grävlingen haft som entré.
Det var befriande att få komma hem och duscha efter den här dagen, jag vet att det är en del som undrar, måste du hålla på med sådana här smutsjobb när du kan finmura kakelugnar? Jag har jobbat åt min kund sedan 2014 och han vill att jag kommer så då kommer jag även om det är ett mindre statusjobb än kanske vad jag normalt brukar göra.

Nästa steg slipper jag, för min arbetsgivare har grabbar som skall tömma allt i en container, det ska vara rent när jag kommer nästa gång och då skall nytt grus eller makadam kärras in och så skall vi ha en markduk under självklart, när allt är jämnt och paddat så skall vi lägga ut plattor och göra bärlinor av betongblock, ovanpå dem blir ett nytt träbjälklag med isolering. Om vi hade snål lappat golvet så hade mögel och svamp fortsatt sin spridning och människor som vistades i huset kunde ha blivit sjuka av miljön, jag fick ju göra iordning kubbhuset som ligger några kilometer från detta ställe. Bra med husfolk som lyssnar på råd och inte låter sig avskräckas.