Vad händer 2021 ?
Ja, ett år av pandemi och folks oförmåga att respektera råd som getts för att hindra smitta att spridas. Det var med blandade känslor man jobbade under 2020, den bittra sanningen var att räkningarna kom obehindrat men inkomsterna var tröga och tog sin tid att få ordning på. Så hur är läget nu inför 2021 ? Det ser ut att bli en del jobb men inte i vanlig omfattning, vintern kom ju plötsligt och även snön. Vi smyg startade ett projekt där en gammal murstock skulle ändras och naturligtvis så ville man ha en spiskåpa, vedspis och en hällplats med ugn under. Ska vi se på förutsättningarna?

Där vedspis är nu, där skall en induktionshäll vara och en inbyggnads ugn under den. Där en tegel mur står idag så vill man ha bort den och där skall plats för vedspis göras. Vid första anblicken så verkar det som mycket vilar på den där tegelväggen. När jag fått granska miljön lite nogrannare så visar det sig att en bakugn funnits till vänster om tegelmuren där också en hyllsektion just nu står.
Bakom plåtkåpan så ser man resterna av en murad kåpa som stått framför bakugnen men förmodligen kollapsat, från början så skulle det inte bli så mycket murning trodde vi, men när man är samvetsgrann så lämnar man inget åt slumpen. Det visade sig att skorstensstocken på andra våningen bara hade upplag på 40 % på murstocken på nedre plan, en del hängde i luften just där kåpan rasat bort. Ett beslut fick tas, vi måste ha ett säkert stöd för hela skorstensstocken och man kunde se sprickor på andra våningen där en del börjat glida nedåt. Från beräknat 80 tegel så skulle jag behöva 400 tegel till innan allt var klart. Nu började en försiktig demontering av tegel muren.

Allt är murat med lerbruk så det lossnar av sig själv, inge vidare förband i murningen här, tegel är ställda lite hur som helst på varandra. Det skulle ändå bli närmare 500 liter skräp och bruk som skulle forslas bort.

Här kan man se delar av murkåpan  som var framför bakugnen, den hade säkert stag och stöd som gav skorstensstocken upplag på andra våningen, sen så plockar man bort kåpan och gör om i kök.
Jag såg att en kökspanna tidigare funnits där också, vi har en skorstensfirma som finns i ******* och har varit kända för sina klåparjobb. Jag frågade husägaren för jag upptäckte att man kopplat ihop vedspis och en kamin i rummet bakom köket till ett insatsrör. Blev man förvånad när det var den här firman som gjort jobbet? Mitt nya dilemma var att få fram en lösning för vedspis som dom ville ha och ventilation till en köksfläkt, som ni ser så är det en ganska stor kanal som gått från bakugn och kåpa, mitt förslag blev att vi löser rökkanal till vedspis och ventilation genom att dra två insatsrör i denna kanal och få en eldstad och en ventilation i säker form.

Vi hade också en jätte stor sten där som varit botten på bakugn, jag löste det hela genom att den fick bli botten på vårt murverk till vänster, men jag behövde jämna till botten med en gjutsats av finbetong. Jag ville visa er hur dåligt befintlig vedspis var monterad.

Stosen bakom vedspisen hängde löst och inget bruk runt den så man undrar verkligen att märker inte sotaren eller den som var där och höll på med eldstäderna hur läget igentligen är? Är dom helt oengagerade ? Jag lät det här sitta kvar för att visa husägaren hur illa det har varit. Jobbet som gjordes med kamin och vedspis kan aldrig ha blivit besiktigat, det måste ha läckt hur mycket som helst och mycket riktigt så hade sotaren inga uppgifter om vad som fanns i huset. Det finns faktiskt husägare som struntar i att blanda in sotaren för de vill inte betala sotning och anmälan, så när andra köper huset så får de i sin tur reda upp allt som är fel.

På denna bild så kan man se det gamla valvet i bakugnen, två tegel som är i vänstra nedre kant som verkar stå högkant och lutar lite är just tegel i valvet, så hela utrymmet som var där till vänster om muren där hade bakugnen stått, som allt annat så hade väl den gjort sitt och man ändrade i köket och satte in en vedspis, nu skall vi göra om igen och det ska bli mycket bättre än vad ni kan tro.

När man plockar ner en gammal murstock så kan man välja, damma eller vattna. Jag valde vattna och lät vatten blöta ner allt, det dammar mycket mindre och är behagligt att jobba. Lerbruket suger upp vatten direkt och det går smidigt än att smutsa ner hela bottenplan.

Jag ville gardera mig med en stötta där jag höll på att plocka bort en bärande del av murverket. Det största problemet var att skapa plats åt vedspisen, det som hände var att ytterligare en del av murverket som höll skorstensstocken kvar skulle bort en stund innan jag kunde skapa ett nytt stöd för den. Vi städade efter färdig rivning och gjöt en golvsats.

Vi börjar mura lite blygsamt, först platsen för inbyggnadsugnen och spishällen, jag murade igen den gamla kanalen som man gjort till kaminen på andra sidan. En sak som man inte får glömma är det elektriska, spis och ugn behöver ström och vi vill inte ha något utanpåliggande, så man behöver kolla var någonstans lämpligast de dosor skall sitta som ledningar skall gå till.

En del gammalt tegel kan jag använda, i den konstruktion som skall hålla skorstensstocken så behöver jag en tegel vägg som går ända upp och möter den gamla kåpans tegel, där röda vattpasset är så där är just den väggen som skall muras upp, men jag har flera skäl varför jag vill ha en vägg där utanpå den gamla murstocken.

Nu så kan man se platsen för vedspisen, jag har gjutit en tunn bakre vägg därför har jag stöd av gammalt tegel, sedan kan du se att eldosor är murade på plats i andra båset, två flexrör kommer upp, jag ringde min elkille och frågade om det räckte med 1,5 mm trådar fast fem i varje rör, jodå det skulle funka om de har varsin säkring. Längst till vänster i nedre kant på bilden syns ett vitt rör.
Det är tilluft till den nya vedspisen, den tar vi från ett annat utrymme och jag vill ha en ren framkant utan några hål. Hur kommer vi ansluta vedspisen? Jo, genom ett rökrör på ovansidan av vedspisen och det har en sotlucka det röret, jag håller på med att fundera och tänka ut hur jag vill få ner insatsröret och skapa ett möte med rökröret från vedspisen.

Man hade också önskemål om något vedförråd, det gick inte ha något under vedspisen så det fick bli till vänster om den samtidigt som murverket omger den gamla bakugnens bakdel, stöttan har fått hoppa fram någon meter så jag kan mura fritt här.

Jag gjorde ett tak på vedförrådet för jag vill ett annat förråd ovanför, jag har redan tänkt ut hur röret från vedspisen skall möta insatsröret, det är en fyrkantig glugg där mötet kommer att ske.

Ja, att vara ensam uppe på taket och få ner två rör i samma kanal skulle kunna tyckas vara lätt, men gå upp själv och gör det så kommer verkligheten att visa annat, det ena röret ville bara ner så först fixera det högst upp sedan lotsa ner det andra. Jag valde samma rör till köksventilation, kan tyckas vara dyrt men så mycket skiljer det inte i pris per meter, bättre ha 2 rör av samma klass i samma kanal med isolering. Jag visste att jag behövde skapa en murad del runt röret till vedspisen hela vägen upp till andra våningen, ventilationen tar jag ut via tegelväggen som jag murar.

Insatsröret till vedspisen är inmurat som det var i en tegel kanal, ventilationen måste komma ut så högt upp som möjligt för inbyggnadsfläkten tar mycket plats och det skall finnas rör där uppe och en T-koppling, ni ser en fog som inte är fylld, där skall plattjärnet till spiskåpan gå in, den lösning jag jagat är ett upplag med en järnvägsräls som ligger i botten under skorstensdelen som hänger i luften, den skall omgjutas med betong så ett betongfundament skapas med rälsen i botten, detta i sin tur kommer att bära upp den bit av skorstenen som saknar stöd.

Dessutom behöver jag kraga ut murverket så rälsen får plats och även en gjutform som jag gör av plåt, men hur får du dit betongen i formen där uppe i taket? Ja, inte härifrån utan jag öppnar upp skorstenen på andra våningen strax ovanför där den spruckit och häller in betongen så den landar på rälsen och runt den och fyller upp allt dit upp till hålet som jag öppnat. När sedan betongen brunnit så bildar den ett massivt stöd för skorstenen och så kan den inte längre sjunka för stödet finns där.

Det finns murning att göra i bakkant och snygga till baksidan så den kan bli ett förråd där de kan ha syltburkar annat på alla hyllor jag skapar.

Innan jag stoppar dit rälsen och gjutformen så skyddar jag rören med brandisolering mot betongen.
Det skulle inte vara lämpligt att ha betong runt rören så en värmebrygga skapas, eftersom en träbjälke ligger emot kåpteglen, genom att tänka igenom allt då blir också sotaren nöjd för han vill kontrollera brandsäkerheten, och då behövs sådana här bilder visas hur allt är utfört.

Nu kan vi se järnvägsrälsen som är ganska kraftig, den är en meter lång, nu skall denna sida muras med tegel så betongen stannar där inne i formen.

Ett par skruvar i formen mot taket så hålls betongen på plats. Det var inte mycket mer plats för röret till köksfläkten, elrören skall gå inuti spiskåpan ut till vänster. Då murar vi färdigt i köket och öppnar upp ett hål på andra våningen.

Då var sista teglen murade för detta murverk, javisst blev det ett andra förråd ovanpå vedförrådet.

Jag öppnade upp hål så man kunde hälla ner betong och när allt var uppfyllt så gick jag ner för att dubbelkolla att den flutit ut i hela formen så murade vi igen hålet på övervåningen.

Allt igenmurat och putsat, och hela våningen städad och svabbad. Städning ingår alltid som en del av utförandet och har man problem med detta och tycker att man är för fin att städa efter sig, då tycker jag att man kan packa ihop och pyssla med annat än att grisa ner människors hem.
Nu börjar en annan fas, nu skall allt putsas och bekläs med puts. Det är många vinklar och ytor som skall få puts, där kakel skall sitta så jämnade jag till så man inte bygger ut för mycket.

Jag fick plattjärnet svetsat i Kolsva på en smidesfirma, min svets är för klen för 10 mm gods. Även här så skapas en gjutform för spiselkransen. Jag gjorde en valvöppning på ena förrådet så det blir lite rundhet och liv i murverket. Plattjärnet satt perfekt och kommer jag ha stålstolpar som stöd för kåpan? Nix, det blir inga stolpar undertill utan ni ska få se varför.

Jag använder stålreglar och ser till att de hänger i bra skruvar i taket och att taket är säkert och kan ta tyngden. Men ytterligare ett plattjärn som tar hörnets tyngd och är förankrat i taket är en bra säkerhet.

Hemma så har jag förberett gjutformen med en motgjutbild, den skapar jag med hjälp av gypsum och cement, jag använder en listbit som jag formar denna motbild med. Man skall nog undvika att gjuta direkt mot denna bild för betongen kan brinna fast ordentligt, så när jag gjuter så lägger jag gladpack som skiljer motbilden från betongen.

Här är gjutformen på plats, med sina stöd, du kan se gladpacken hänga ut från formen. Köksfläkten sitter monterad, rören är kopplade, det finns inte många millimeter kvar att använda, jag ville ha isolering första biten inåt mot inre delen eftersom jag måste upp med skruvar för de plåtar som skall vara undertill runt köksfläten. Denna enhet skall ha en självdrags möjlighet, en tallriksventil ovan vedspis skall göra att man kan laga mat och ha ventilation trots strömavbrott. Det där extra plattjärnet som är till vänster om hörnets stålregel är det som håller mesta av tyngden från taket.
Vad väger spiskåpan totalt? Cirka 80 kg eller något mer, ganska stor skillnad mot en murad som väger flera hundra kilo. Hur gick det med gjutningen?

Så här såg det ut när gjutningen var klar, en 10 mm armeringstång och en 8 mm stång går igenom hela spiselkransen.

Jag har finputsat ytan på spiselkransen med ett cementbruk, de flesta andra ytor är också putsade.
Jag har gjutit upp väggar till rätt nivå för där hällen skall vara, så ska en gjutjärnsskiva tillverkas där hällen skall ligga, denna skiva ska möta vedspisen och all synlig yta kommer att vara gjutjärn. Kåpan har fått mineritskivor som skall nätas och putsas med ett gipsbruk. Kan ni börja se färdigt resultat i detta läge, nu är vi inte långt därifrån, vedspis skall plockas in och den har redan färdiga plattjärn att glida på in i läge.

Fläkten är monterad, jag har 2 st plåtar som skall monteras, en bakom med en tallriksventil och den andra till höger, sedan så målar vi plattjärnet med svart färg. Väggar skall kläs med kakel i gammal stil.

Så här ser det ut när man kommer in genom dörren, det kommer bli ett helt annat kök och spiselkransen är på 1,65 m höjd så det kommer vara bekvämt att laga mat vid hällen. Men bäst av allt, vi fixade skorstenen så den inte kan sjunka och allt kommer fungera ypperligt, brandsäkert.
Ni har sett att jag jobbat i ett plasttält med väggar och skydd på golv, man hör alltför ofta hur illa hantverkare uppför sig, ni vet talessättet, " Allt som ni vill att andra skall göra mot er, det ska ni också göra mot dem". Detta kallas gyllene regeln, hämtat från Bibeln, ja det finns mycket nyttigt som förädlar oss människor i form av principer. Det är ju ingen som vill att andra ska komma hem till dem och smutsa ner hemmet, så varför inte visa att man är annorlunda och håll andras hem rent precis som du önskar att andra uppföra sig hemma hos dig.

Behöver man vara elektriker för att sätta ett uttag på väggen? Nej, mindre montage är man berättigad att göra, sedan att koppla ihop alla tåtar med en central överlåter vi till elektrikern. Jag var tvungen att lösa el till fläkten inuti kåpan innan jag putsar den. Så nu är det gjort.
 
En annan sak är ljudisolering och brandskydd, eftersom vedspis är 75 cm under kåpan så vill jag ha en bra buffert för alla elkablar som finns inuti kåpan, men stenullsisoleringen tar också bort mycket vibrationer och dämpar ljudet från fläkten.

Som du ser så är det isolerat överallt, det var inte mycket utrymme för alla rör att finnas men det gick. Om strömmen går så finns en självdragsmöjlighet så man kan laga mat på vedspisen och få ut matos via ventialtionen. Vem tänker ut sådant? Jo, en praktiskt förutseende person.

Kåpan av minerit är nätat med ett putsnät, vad för slags puts använder jag mig av? Jo, ett som är smidigt och härdar snabbt. Gypsum med 10 % cement plus vatten, man har c:a 10 minuter att dra på bruket innan det börjar stelna. 2 omgångar brukar jag för att få 1cm tjockt lager.

Då var kåpan putsad och klar, nu väntar en liten sats cementbruk på spiselkransens övre del så en plan yta erhålles och husmor vill nog ha ett och annat nära tillhands vid matlagning.

Jo, täckplåtarna är fastskruvade med en liten bleckplåtskruv som inte syns knappt, plattjärnet skall få svart metallfärg och jag vill också grunda spiselkransen med vit putsfärg. Det måste bli snyggt med gränsen mellan vitt och svart.

Jag är ensam i dessa pandemitider och fick snällt hämta vedspisen med pirra och dra den från ladan till huset c:a 60 m, bara 110 kg och sedan hamnade den framför sin plats, alla hemma ojade sig hur skall du kunna lyfta upp den och vem skall hjälpa dig? Sanningen är att ingen kan hjälpa mig om man inte vill utsätta sig för smittrisk. Men en som har huvudet fullt med lösningar finner nog en sådan som passar. Först lite fix med vedspisen.

Den skall ha anslutningen på ovansidan så vi måste plugga den bakre, det görs med pannkitt och en täckplåt.

Man smetar pannkitt på plåten så den kommer vara tät när den sedan skruvas fast, med en svamp så torkar man bort överflödigt pannkitt och ser till att det blir snyggt dessutom.

Nu vet jag att det är tätt och kan vara lugn när den sedan hamnar på plats. Någon kanske tycker att måste du visa så många bilder och detaljer för varje projekt? Jo, jag vill det för någon annan som vill lära sig att vara noggrann uppskattar det, det händer flera ggr att folk hör av sig och skriver att va bra att det är så många bilder, för om man ser en sak så från en vinkel så hjälper en annan bild att få en helhetsbild, så det behövs mindre text för att beskriva ett moment.

Sedan var det stosen som skall sitta på ovansidan, pannkitt och skruva fast den, torka bort och jämna till springan som är mellan stos och gods.

Den här rackaren har en tilluftsventil undertill som skall hamna över ett hål som har ett rör så spisen får sin luft fast från ett annat utrymme. Brandisolering i lagom tjocklek och en najtråd som håller den på plats, nu till det roliga, hur lyfter man den på plats själv?

Man börjar så här, en bock som är 50 cm hög och en murartrall som ligger på den och vilar på golvet, den lutar automatiskt, vedspisen går att baxa upp med en skiva som den ligger på, men jag behövde ett spännband som hindrade den att glida tillbaka, vad händer nu då?

Man tar en murarbalja upp och ner, en planka på tvärs och så lyften man murartrallen, det är inte så tungt utan går ganska enkelt, sedan är allt på rätt nivå. Vad enkelt det såg ut att vara? Ja, det behöver inte vara så märkvärdigt, alla hade nämligen fokuserat sig på att man behövde vara 2 personer som skulle lyfta den på plats.

Ni ser vad lätt det är att sedan bara skjuta in den på sin plats, lite koll med kameran att tilluften verkligen hamnar rakt över hålet så går vi vidare.

Plattjärnet målades dagen före och nu så grundade jag spiselkransen, jag ville också testköra fläkten och kolla att inget eko eller vibrationer hörs, jag känner mig riktigt nöjd och det kommer husägaren också att bli.

Den övergång som följde med är inte bra, rökröret kommer väldigt nära väggen och det blir inte lätt att ha kakel på väggen bakom vedspisen, utan vi tog ett beslut att beställa ett gammaldags kaminrör från en plåtslagarfirma i Linköping som gör handfalsade kaminrör med sotlucka också, de är väldigt snygga måste jag tillägga och ett sådant kostar c:a 2500 kr. Vi kommer också beställa en gjutjärns plåt som skall ligga bredvid och i den skall spishällen monteras, under blir en inbyggnads ugn, elen är förberedd och dragen för båda. Det är lätt att glömma sådant om bara muraren gör sitt och sen efter en tid kommer man på, oj vi behöver kräm till spisen, och i många fall så får de dra utanpåliggande el som inte är snyggt.

Så här såg det ut på baksidan om köket där jag jobbat en tid, här skall en annan kamin bytas mot denna som suttit där en tid. Tidigare så har en annan firma monterat ett ovalt insatsrör som både gamla vedspisen och denna kamin var hopkopplade till, inte riktigt rätt gjort för varje eldstad skall ha sin egen rökkanal, jag undrade vad skall jag hitta efter den där firman, dom är superkända för klantiga installationer. Det skulle visa sig att så var det här också, men ännu värre, att huset står kvar är ett mirakel, hade det blivit skorstenseld så hade huset brunnit och jag kommer visa varför.

Jag började lite smått och fick sluta med ett stort hål i murstocken, insatsröret var så högt upp att det låg i takhöjd eller bjälklagsnivå, och där fanns en rökkammare som var 50x50x40 cm. Något så helt vansinnigt, man hade bara 7 cm tegel till den golvbjälke som ligger bredvid murstocken i taket.
När de satte in kaminen så hackade de ur ett spår i murstocksväggen så de kunde ha kaminen där, men det betydde att kanalen var bara 5-10 cm djup, det tråkiga är att merparten av alla firmor som installerar kaminer hade bara snyggat till väggen utvändigt och satt nya kaminen i samma kanal som den gamla, de hade tagit för givet att man fixat allt när det sitter ett insatsrör uppe i skorsten till denna kamin, men det var mycket värre än jag hade anat så allt åkte ner, för de var bara staplat på varandra och generalfog rakt igenom.

Jag satte in kameran och tog en bild uppåt i kanalen som gick från kaminen, magkänslan direkt var att här är det mycket som är galet, dom har ju aldrig lyckats sota den här kanalen. Varför såg inte den där killen från fiffelfirman det här problemet? Jo, han var inte ens intresserad, bara av pengarna, eftersom sotaren inte hade någon uppgift om några eldstäder så är detta vad som hände.
Man sa att jag sätter in ett rör så kan du använda både vedspis och kamin, du behöver inte anmäla detta för sotaren utan kör på och sota själv, så slipper du betala sotaren massa pengar, javisst, han kunde göra sitt fusk och visste att det skulle aldrig bli godkänt med så bristfälliga kanaler och två eldstäder på samma kanal. Sen kommer jobbiga jag in i bilden och allt uppdagas.

Långt däruppe c:a 2 m från där insatsröret skulle vara mot kaminen hittade jag det, det har aldrig sett en sotarviska, förstå om all sot och tjära tagit eld, det hade räckt med ett par extra eldningar under kalla säsongen. Jag fick riva ut en hel del, när allt var utrivet så kunde jag göra en plan på hur vi får en brandsäker och tät kanal till nya kaminen.

Jag fick dammsuga allt sot från alla väggar och så ser vi inmurningsstosen(se röd ring) som sitter i botten på det ovala insatsröret, det hänger i luften och så har man släppt ner små tegelbitar som skulle hamna i kanten och låsa det, så gör man aldrig utan en inmurningsstos skall vara inmurad i tegelfogar, jag lurar ut en lösning där jag bygger en kanal som kommer att fortsätta ner till ett annat rör som skall muras in. Att de valde att ha kvar rökkammaren är typiskt för lättare motståndets väg, det är jättesvårt att få bort den kalla luften ur en sådan bubbla och husfolket bekräftade att det var hur svårt som helst att få drag i eldstäderna, men det skall det bli ändring på.

Jag bestämde var skall rökröret in från kaminen skulle vara, murade en öppning, eftersom hela murverket är baksidan av en gammal bakugn och allt i stort är löst så kan jag inte göra en murad kanal för den kräver area, utan jag använder ett cortenrör 150 mm och låter det gå den instabila delen, botten är fast i kc-bruk och röret kommer vara isolerat med vermekulit med en murad vägg omkring.

Jag har redan en murad vägg som möter inmurningsstosen på längden och sedan till höger ett tegel som utgör höger sida på den kanal jag vill skapa.

Jag tror att nu börjar du se hur jag hade tänkt, nu har vi tre sidor som möter inmurningsstosen, med murbruk så det blir tätt och säkert, men svåraste biten är kvar, lär och se hur man gör.

För att kunna mura den sista väggen så behöver man något som håller tillbaka bruket, jo man gör en cylinderpropp av skummgummi som man sedan kan dra ner genom röret och få ut den, kvar blir en fin kanalvägg som kommer vara fin och tät.

Jag tog en bild hur det skall se ut med en inmurningsstos, ni kan se den sida som är kvar att det sitter tegelbitar utan bruk mellan sig, en del har jag petat bort, när allt är igenmurat så har murbruk också tätat denna sida samt tegel. Visst är det omständigt att vara seriös men det är det enda rätta.

Nu är väggen igenmurad och den skall putsas efter helgen, ja för nu är det helg och man får ta igen sig efter en veckas tillfredsställande jobb. Det finns puts till vänster som är tapetserad och jag kommer skära en rak vertikal linje så putsfältet blir lika stort på båda sidor av kaminen, det kommer behövas en dekorlist till höger för att dölja skarven till trävägg och det får bli lika mot den tapetserade putsen på vänster sida, på så vis får vi en enhetlig vägg bakom kaminen. Vad tyckte ni, om ni har följt bilderna? Det var väl bara lite tegel att flytta på och mura för vedspis och häll samt kamin, och hänga upp en spiskåpa, lätt som en plätt? Eller var verkligheten en helt annan?

Jag brukar nästan alltid använda mig av murcement A och sand, sedan så blandar man det med vatten och får sitt eget bruk, sanden är i putssand storlek. Väggen var rejält ojämn med tegel som stack ut och båda sidoväggar lutar åt varsitt håll, så det blir att medla och göra en jämn puts på väggen och platta ut knölar. Det torkar ganska fort när det är tunnt så jag vill nog spackla efteråt med ett mycket tunnt cementbruk.

Väggen spacklades och sedan så svampade jag ytan så det får lite putsstruktur.

Vi ska ha en bakanslutning på kamin, enligt bruksanvisning så stod det att slå hårt på den runda fyllningen på kaminens baksida, jag menar att jag slog hårt, rejält hårt och knappt räckte det, men sen såg jag att det gav med sig, och allt blev små tårtbitar och öppningen var fri.

I köket så skall en gjutform för gjutjärnsskivan sågas till, vi kollade mått och avstånd, så bestämde jag vilket läge hällen skall få, vi vill att gjutjärnet får samma bredd på alla sidor så det ser lika ut runt hällen. Sen om hällen blir några cm bort från ugnen stör inte lika mycket.

Hemma i verkstaden så sågade vi till den och la till en fläns kant som skall likna den som vedspisen har, jag målade den svart eftersom vi skall prova den och lägga i hällen för att avgöra om detta är den slutliga formen vi skall skicka till gjuteriet.

Jag provade gjutjärnsformen och hällen sitter bra i den och den blev godkänd av husfolket, så den skall antingen skickas ner till Mölltorp eller så får man göra en resa på 40 mil. Bara tiden och reskostnaden överstiger vad gjutjärnsskivan kommer att kosta, var skall man dra gränsen? Skicka mdf- formen med post 300-400 kr eller åka ner själv? Nu börjar man få en förståelse hur arrangemanget i köket kommer att bli, kommer du ihåg hur förutsättningarna var från början?

Tycker du att det blev bättre eller sämre? Vilket alternativ skulle du vilja välja? Nu väntar en installation av kamin på baksidan av murverket och lite finlir med väggen som har tapet kvar på putsen, en ny plåt på golvet under kamin och en golvlist. Sedan så väntar vi på kaminrör till vedspis och gjutjärnsplåten, och det sista blir sedan kakling av vägg och målning.

På baksidan så tog jag bort den gamla tapeten och den hade tidningar från 1926, en stor artikel handlade om Amundsen och hans expedition med luftskeppet Norge, det verkar som man förlorat kontakten med dem och befarade att de omkommit och visade alla som var med expedtitionen med bild. Putsen hade spruckit sönder och lossnade av sig själv speciellt där trä fanns bakom den, trogen som vanligt, bort med allt dåligt och på med ny puts.

Jag fick dra på en fin ytputs över det som jag lagat så det flöt ihop med det andra som också var omputsat. Ja, stosröret är också ditmurat för kaminen, vad tror ni, är det på rätt höjd eller får jag göra om jobbet?

Jag behövde två plåtremsor på golvet av 1 mm tjock plåt som tål mycket stryk, jag tog loss kaminen från pallen som den kom på och baxade 140 kg på skivbitar som jag hade på golvet, när den var på plåten så kunde jag fösa den mot röret, och röret var på rätt höjd. Men en miss hade man gjort när man levererade kaminen.

Bakanslutningens yttre mått var 17,5 cm och hålet i skyddsplåten var 15,5 cm, om den skulle sitta där bak och fritt från bakre röret så fick jag skära bort plåt som är 1,5 mm tjockt. Jag hade ju tagit hem plåten och gjorde detta i verkstaden, väl på plats så satt den som smäck. Nu återstår bara att vänta på en plåt som skall klippas till och bearbetas med en yttre fals och hamna under kaminen, sedan så tätar vi bakanslutningen med pannkitt. Jo, husfolket behöver måla väggen med lämplig färg innan kaminen slutligen sitter där. I köket så väntar vi på kaminröret och skickar gjutform till gjuteriet. Så någon gång i början av maj blir allt klart och skall besiktigas.

Gjutformen i mdf skall skickas med post, jag gjorde ett stabilt paket så den skall klara misshandeln på postgången, det var ganska prisvärt 140 kr. Hade jag åkt med bilen minst 5 timmar och 40 mil.
Men det slipper vi inte när gjutjärnet skall hämtas. Men nu över till något annat, ännu en spiskåpa som skall göras, det är vänner till mig som bett om hjälp så jag har 3 jobb innan storjobbet på 4 månader börjar den 18 april, jag fick lov att jobba lite mellan med en bakugn i Hällefors med början i juni.

Jag hade gott bruk av en gjutform 2017 i förra jobbet med spiskåpan, det är inget fel på gjutformen och matrisen gick också att använda, jag behövde bara vända på gaveln åt andra hållet. Jag spar en hel del tid på detta och även material. Jag var där i torsdags och satte igen ett hål i murstocken och gjorde instickshål för plattjärnet som jag håller på att färdigställa.

Plattjärnet är svetsat och har alla hål färdigborrade, en bakre plåt som skall fungera som vägg för gjutningen, vi knäcker till armeringsjärn som skall ligga i betong balken som skall utgöra spiselkransen, hålen på undersidan är försänkta så inga skruv eller bultskallar skall synas.

Förra gjutbilden gick att använda, men hur är det moralen då kanske någon undrar, kommer du ta betalt av kunden ändå för alla moment som skulle ha gjorts men som jag nu har besparats genom denna rationalisering? De flesta skulle nog se det som en fin bonus att få betalt för tid som i vanliga fall skulle ha använts i att färdigställa gjutformen, och de skulle nog inte yppa att man fixat allt på 2-3 timmar men tar betalt för 20 timmar. Jag kan inte göra det, för jag är ansvarig inför den allsmäktige Guden och han kräver att hans tillbedjare har en ärlig och ren moralvåg, jag kan bara ta betalt för den tid jag i verkligheten använt och varför inte berätta att jag sparade in mycket tid på att använda en använd gjutform, vad vinner respekt, en ärlig handling eller ett girigt beteende?

Det brukar gå åt en säck gypsum och en säck cement för gjutformen och sedan putsningen på mineritkåpan, det kommer bli snyggt även i det här köket med en spiskåpa i gammal stil, tidigare så hade de ett schabrak till kåpa över spis, det såg inte trevligt ut och nu när de renoverar köket så kommer det här att bli perfekt. Ska försöka hjälpa en familj med en kamin och rökkanal åtgärd i Västerås efter den här kåpan, jo, det skall kaklas och läggas klinker i köket också, så man blir nog där minst vecka eller mer. Hur såg förutsättningarna ut för denna kåpa i köket?

Husfolket har renoverat rum efter rum och nu så är köket det sista, man har skjutit på hur lösningen skulle se ut med fläkt och taket ovan panna och spis. Vi känner varandra sedan en tid och vi pratade om olika alternativ och jag fick visa bilder från förra spiskåpan jag gjorde, de beslöt att så får det bli. Jag har först ett hål att fixa i taket där ett stigarrör går upp i en rökkanal i skorsten och man har tillfälligt tätat med isolering. Samtidigt så gör vi instick för plattjärnet som utgör botten på spiselkransen.

Hålet i taket är fyllt med bruk och jag har plåt undertill så den inte kan sjunka utan även om den lossnar lite från teglet så hålls den kvar. Plattjärnet blev bra som jag ville ha det, det verkade som båda instickshålen hade samma höjd, en trästötta håller plattjärnet på rätt höjd medan jag monterar alla stålreglar på plats.

En gång när jag gjorde en sådan här kåpa där också killar från större byggfirma jobbade så drev dom med mig och frågade om jag byggde ett rymdskepp? Jag blev vittne till hur dom fuskade precis överallt och skrev extra timmar på allt, jag fick flera ggr säga till när jag såg undermåligt utförda moment, till slut så sa killarna stöddigt att" tror du att du är någon slags kontrollant? ".
Vad dom inte visste var att husfolket bett mig rapportera alla tvivelaktigheter som skedde i huset.
Byggfirman försökte bedra husfolket med förfalskade tidrapporter men tack vare min roll så fick de storstryk på fingrarna, när jag skulle lämna bygget så frågade jag huvudansvarig för projektet om det fanns detaljer som behövde ombesörjas? Farsan var med mig och så säger den här personen, "Joppe, du är den enda som kan åka härifrån med stolthet i kroppen", och så vänder han sig mot min far och säger, "du kan vara stolt över din son, det finns få av hans kaliber som hantverkare". Vad tror ni far min svarade? "Det är ju mina gener". Det blev för känsligt för gubben att säga till grabben att jag är stolt över dig min son, typiskt finskt manér, men jag förstår gubben, vi med finskt påbrå har lite svårt att visa känslor. Det här var en liten historia från tio år sedan.

Nu har gjutformen med motbilden kommit på plats, ett extra starkt stag av plattjärn är också monterat för att ta hörnets tyngd, det gick åt nästan 2 säck betong(50 kg), så spiselkransen väger cirka 70-80 kg med plattjärnet, hål för el finns på höger sida, husfolket vill ha ljus ovanför pannan så de ser vad de gör när de fyller pannan med ved. Skulle det funka om man hade träreglar istället för stålreglar? Tveksamt hur man skall få plattjärnet fast och dom är ju brännbara, meningen är att allt där inne i kåpan skall vara obrännbart så mycket det går, elkablar är ju svåra att ändra, men skulle en brand uppstå i fläkt så skall det finnas så pass mycket skydd att eld kan släckas under en längre tid, taket måste få ett lager brandskydd av 50 mm stenull eller markskiva.

Då var det gjutet och armerat med 2 st 8 mm järn på två nivåer, jag har lite isolering i bakkant för några tvärgående balkar behövs infästas och svårt att få fast dem i bakre plåten om betong ligger emot, nu går det bra att skruva eller nita fast dem. Det blir alltid kul att se hur resultatet blir efter man tagit ner gjutformen, jag kommer nog ta ner den dagen efter i fall jag behöver fixa lite på spiselkransen, det är lite lättare när betongen är lite mjuk än att den är ett par dagar och stenhård.
Sedan så spacklas ytan med ett cementbruk som penslas så en putsyta erhålls. Nå, hur blev gjutningen?

Jodå, den blev som förväntat bra och formen också, nu är det tredje spiselkransen som gjutits i samma form, så det är rätt bra användande av tidigare gjutform. Väggen är ganska grov i ytan och behöver jämnas till.

Vad skall man använda om man vill jämna till en yta? I det här fallet så var underlaget puts med färg, något som sitter och är lätt att arbeta med är fästmassa för kakel och klinker, det kommer sitta som berg och är lätt att bearbeta och måla på, spiselkransen har också fått en slätputsad ytan så betongen är borta. El kabel är ordnad så vi får in ström till köksfläkten.

Plattjärnet är målat med svart färg för metall, fläkten är monterad och ansluten till rör som går in i murstock, skyddsplåtar på plats så det är lätt att städa och göra rent. På ovan sidan så finns brand isolering i ett lager 50 mm som fungerar ljudisolerande också.
 
Kåpan har fått sina skivor och det är trossbotten skivor 5 mm tjocka av minerit, dom duger alldeles utmärkt och är lätta i jämförelse med minerit 11 mm tjock. Men om något händer inuti kåpan, hur skall man komma åt saker då? Fläkten går att ta ner, även täckplåtarna, spisen går att dra bort så att komma åt blir visserligen krångligt men genomförbart. Man har haft rätt så fult framför spis och panna, men det kanske vi kan ändra på?

Husfolket hittade klinker från Frankrike och kvalitén är bra, man måste ha en bra vattensåg för att såga plattorna, dom är 9 mm tjocka men så hårt material. Nu fick man själv inspiration till att förnya sitt badrum, priset för detta klinker är 3500 kr för två kvadrat. Dyrt men snyggt. Nu kommande måndag 19 april så putsar jag kåpan och så tar mina arbeten slut här för den här gången. Jo, det var lite kökskakel som skulle fixas också.

Vi använde samma minerit skiva som till kåpan(80 kr styck) här ovan köksbänk, vi primade och även satte tätskikt där diskbänk är så om man skvätter ordentligt så kan inte något vatten tränga igenom, en vanlig missuppfattning är att folk tror kakel är vattentäta, det är dom inte utan släpper igenom vatten, det enda som är tätt är sten som granit. På andra stället innan så märkte vi att mycket regn gärna ville rinna vidare i insatsrören till fläkten, så ett skydd behövde göras.

Det tar mig en timma att göra en sådan här huv med fästen och gångjärn, den skall monteras på befintlig skorstensplåt som har stående fals i varje hörn, så det gör det enkelt att få den på plats.

Tidigare så satt en ful ballerina och snurrade på taket, jag hörde ett märkligt ljud när jag murade i köket och kunde till sist klura ut att det kom från skorstenen där ballerinan gnisslade när den snurrade. Vi väntar på ett kaminrör och jag har 2 plåtar som skall ligga på golvet och lite kakling på väggar ovan vedspis och häll, sen väntar vi på gjutjärnsplattan som hällen skall ligga i. Det var skönt att få på sommarhjulen för det låter mindre och känns betydligt lättare på vägarna att åka.

Då var jag klar här med mina arbeten i köket, spiskåpan har fått sin puts och jag målade också spiselkransen eftersom det är lite petigt att vita kanten blir bra mot svarta plattjärnet som syns i underkant på spisekransen. Men jag lämnar en burk med putsfärg så husfolket kan måla kåpan och andra ytor. Det är som husägaren sa, nu börjar vi få ett kök som ser ut som ett kök. Hur lång tid tog allt? Dagboken sade 38 timmar med alla arbeten och det är väldigt bra, kåpan tog ungefär halva tiden och det är kortaste tid hitills, men en hel förarbete och förberedelser banade iväg för ett rationaliserat utförande. Vad är på tur? Jo, en hel sommar i Laxne och bakugn i Hällefors, nästa stopp en glidgjutning och kamin installation i Västerås. Jo, jag ska rusta ett torp nere i Grytgöl efter Västerås, det ska bli kul för det är mitt uti i en skog. Då tar vi med oss biltema grillen och fixar lunchen.

Ja, då var det dags med Grytgöl jobbet, tanken var att lappa ett golv som var skadat av röta och skade insekter, vi sågade upp 3 meter gånger 1 meter och fick riva ut allt i bjälklaget, vi gjorde nya plintar i betong och tegel, men så var det ett ställe där ändan på en bräda var så dålig att byt ut den och ordna att golvet är stadigt, det jag upptäckte var inte roligt, mögel och röta, jag misstänkte hussvamp för jag hittade sådant vitt som bara kommer av den svampen. Jag tänkte över saken över helgen och jag sa till min arbetsgivare att det här bjälklaget är en tidsinställd bomb av mögel, om du skall hyra ut detta torp så tänkt dig för vad mögel kan orsaka! Det här är en skärpt kille, så kul och givande att jobba åt, titta på nästa bild så förstår ni beslutet han tog.

Min farhåga besannades, det var hussvamp i bjälklaget, tidigare så har man lagt timmer på marken som bärlinor, och ovanpå dem sedan så gjort ett träbjälklag, den gamla trossbotten hade ju ruttnat och låg på marken, hö och sågspån har blivit en grogrund för mögel och hussvamp, golvbjälkarna var mjuka, rejält mjuka, husägaren tog beslutet att vi gör ett helt nytt bjälklag, vi har lite sylljobb, ett hörn som skall sågas bort och bytas, vi har ändå murat igen hål som grävlingen haft som entré.
Det var befriande att få komma hem och duscha efter den här dagen, jag vet att det är en del som undrar, måste du hålla på med sådana här smutsjobb när du kan finmura kakelugnar? Jag har jobbat åt min kund sedan 2014 och han vill att jag kommer så då kommer jag även om det är ett mindre statusjobb än kanske vad jag normalt brukar göra.

Nästa steg slipper jag, för min arbetsgivare har grabbar som skall tömma allt i en container, det ska vara rent när jag kommer nästa gång och då skall nytt grus eller makadam kärras in och så skall vi ha en markduk under självklart, när allt är jämnt och paddat så skall vi lägga ut plattor och göra bärlinor av betongblock, ovanpå dem blir ett nytt träbjälklag med isolering. Om vi hade snål lappat golvet så hade mögel och svamp fortsatt sin spridning och människor som vistades i huset kunde ha blivit sjuka av miljön, jag fick ju göra iordning kubbhuset som ligger några kilometer från detta ställe. Bra med husfolk som lyssnar på råd och inte låter sig avskräckas.

När du ser detta så har något hänt, hela rasket har rivits ur och man har grävt ner sig till ren morän, ett ganska tufft arbete, så mycket skräp som burits ut till en container. Den biten ville jag inte vara med om så de fick klara sig utan mig. Vi bar in stenmjöl och paddade underlag för betongplattor som fick ett betong block som plintar.

Det ruttna hörnet i huset har vi rensågat bort, det timmer som är kvar är helt och kan vara kvar, nu blir uppgiften att få igen hålet och göra det säkert.

Nu har det plötsligt kommit in ett golvbjälklag, det är ganska enkelt att göra ett bjälklag, bara man har ett bra underlag att lägga det på. Det som är lite knöligt är alla brädor som skall vara för trossbottenskivan, man kan inte skruva dem alltid underfrån utan får skruva dem från ovan genom golvregelns underdel snett nedåt. Vad är nästa steg?

Det är att lägga trossbottenskivor av oljehärdad board, sedan isolering 2x 95 mm stenull, hålet i hörnet är också fixat. Händer det inte att man trampar fel och går igen isolering och skivan? Säkert så händer det men inte här.

Väggen är lagad med plywood skiva så reparationsgips kan sättas på väggarna. Vi har börjat lägga golvet som är egen sågad furu i olika bredder men inte kilsågat, vi har kommit fram till eldstadsplattan och skall göra en fris men lite bruk och betong skall hamras bort så vi får ett jämnare underlag att lägga tillbaka kalkstensskivan på. Vi lägger golvet flytande utan att skruva eller spika fast det, det skall nämligen få torka ett par år innan vi lägger om det, inte alla lägger ner denna omsorg på ett sådant golv men tydligen gör vi detta.

Allt golvvirke var plötsligt slut och nytt ska beställas, under tiden så putsar vi upp murstocken och lägger dit frisen och kalkstensskivan, åtgärdar rökkanalen och sätter dit kaminen. Det sista jag är med på är att lägga klart golvet och fixa kaminrören på plats innan vi ska till en herrgård och göra fönster byten. Sen väntar en bakugn med andra eldstäder.

På en annan plats så hade jag murat om en murstock och fått skapa en ny lösning på köket, nu fick jag kaminröret och det sitter på plats och har kaklat den delen, jag var osäker på om man ville ha kakel på vänster sida men nu är beskedet ja tack. Vi kommer att ha en ljusgrå fog och en särskild lösning nedtill mot gjutjärnet, man kan inte ha silikon för vedspisen blir varm och silikonet smälter, utan jag gör en tät men en annorlunda lösning som är lätt att lossa vid städning.

Ni kan skymta en murstock bakom golvreglarna, där stod det en kakelugn tidigare, ganska skabbig och naturligtvis så hade någon lappat och lagat toppen med cementbruk, det var inte roligt att ta ner den ugnen men vi gjorde det ändå. Meningen är nu att det skall vara en vedspis i köket och en kamin här inne, efter att undersökt murstocken så är det som alltid det är när man håller sotaren borta från huset medvetet, allt är gjort på fel sätt och hög risk för brand. Så vi åker på att ordna allt igen så det blir säkert och funktionellt. Jag verkar ha en magnet som drar till mig dessa problem.
Men först så öppnar vi upp hål på vinden och ordnar rör till ventilation och sedan så fixar vi insatsrör till alla eldstäder. Det som skulle vara en snabb reparation på torpet har blivit en två veckors arbetstid för mig enbart.

När man har en vedspis med ett fungerande spjäll oven det så går man in strax ovan 2-3 tegels höjd och öppnar upp, tar ur tegelfogen så en inmurningsstos kan sättas i spåret och sedan så lotsar man ned insatsröret och går allt bra så faller det på sin plats och inmurningsstosen är inuti röret och allt kan muras igen.

Det är bara lite färg som saknas och sotarens kontroll att allt är tätt så kan vedspisen användas igen. Det ska nämnas att huset har aldrig sett en sotare eller någon kontroll av skorsten och eldstäderna, så dyker en sådan upp som jag, som granskar allt och så sätter vi ner foten och fastighetsägaren får ta beslut hur han vill gå vidare, att göra någon fusklagning eller bara lappa lite finns inte i min värld, antingen gör vi allt på rätt sätt och lagligt eller så får du hitta någon som viskar det du vill höra i ditt öra. Men vad händer om man åker på en omöjlig utmaning?

En skorstensstock i slaggsten, med inmurade skifferplattor som blockerar allt som handlar om rör.
I denna skorstensstock så fanns ett rör från köket och ett sönderrostat rör som gick till någon eldstad tidigare på övervåningen. Det har varit eldningsförbud en längre tid för denna murstock.
Nu är önskemålet att mura en bakugn, få in en vedspis, komma igång med en kakelugnskamin, och en köksventilation i en murad spiskåpa. För att förverkliga detta behövs det utföras en hel del ingrep i murstocken. Jag är övertygad att många har backat när de insett vidden av problem att lösa. Är jag en obotlig optimist eller har jag koll på läget? Nu får följa med och se hur man löser ett stort omöjligt problem genom att dela upp det i mindre problem som får sin egen lösning.

Jo, så här noga var man förr, 60-70 talet, man hade lyckats lotsa ner ett grovt stuprör diameter 15 cm, den övre delen på 2 m hade redan rostat bort och försvunnit, hur skulle man få upp detta rör?
Jag tog en 2 m lång läktpinne och skruvade en skruv som jag använde som fiskkrok, på bilden innan så syns att det finns hål som man kunde trä skruven igenom, jag försökte lyfta men den satt fastmurad, och plåten började ge med sig likaså skruven, men till slut lossnade röret och hängde på skruven och sakta drog jag upp och den vägde en hel del, när den var upp så började skruven att vara så böjd att nu lossnar röret, men jag fick tag i det med mina nypor och så råstyrka så var det upp och låg på taket.

Här är det nere på backen, vilken klump längst ner, det var den som satt fastmurad men jag lyckades lirka loss den, jag har filmat kanalen(en enda stor kanal) och provat med en bit rör om den går fritt, så beslutet blev att beställa ett rör 150 mm, runt rör 120 mm och ett ventilationsrör 100 mm. Totalt 30 meter rör, det kommer gå åt c:a 1 kubik vermekulit vilket är 10 säckar. Nu var ett hinder ur vägen, vad fanns det mer som hindrade en installation?

På övervåningen hade man grävt ur murstocken för att kunna trä upp ett rör till köksfläkten och så gömmer man allt bakom en trävägg med masonit. Vad man inte hade gjort var att mura igen allt så röret från köksfläkten var inne i murstocken men nu så var det ett stort hål som mycket väl kunde ha spridit gnister eller en brand ohämmat. Varför upptäckte inte sotaren detta? Mycket hänger på erfarenhet och engagemang, men allt hade dock eldningsförbud. När allt var frilagt så såg jag problemet, 50-60 cm tjock klump av skifferplattor som blockerade hela vägen nedåt. Vad gör man i ett sådant läge?

Jag fick slå sönder skifferplattorna en efter en, gräva ut brukrester och småbitar, till slut kom jag igenom hela vägen och det blev många murarbaljor med sten och rester, som du ser så har jag murat först på höger sida några dagar innan detta, höger sida hängde i luften, så jag murade upp en vägg av tegel som håller höger sida så den inte kan kalva. Sen var nedre delen av murstock fylld med sten och sot, usch vad ofräsch jag var den dagen när jag tömde kanalerna på allt.

Det här är på bottenplan, där kan ni se stödväggen som jag murade upp, ganska galet att man gör stora hål och låter en slang från köksfläkten hänga löst, snacka om låg nivå på brandsäkerhet.

Hålet uppe till vänster skall användas till kakelugnskamin och vedspis, jag har inte den lyxen att få ner rör till alla eldstäder, om man har tätslutande spjäll till vedspis och kamin så kan man ha 2 eldstäder på samma rör, villkoret är att man kan bara använda en åtgången, så det ska bli kul att få till den lösningen, men först en avstämning med lokala sotaren att man köper denna lösning. Nu ska jag påbörja murningen på framsidan först, sedan när rören kommit så skall dom lotsas ner och slutligen hamna på rätt plats. Jag ska vara här i minst 2 månader, så i aug är allt klart, tror man, erfarenhet vet att det tar alltid längre tid än väntat, så slutet september vore mer ärligt.

Hål i murstock som jag undersökte och öppnade muras igen då dom inte behövs, och muras igen med massiv fyllning, inga luftfickor.

Jag vill göra en botten i stora hålet på bottenplan, tanken är att borra loss slaggstenen till vänster så röret till bakugnen kan gå där i hörnet, då kommer den rakt på bakugnskanalen och det blir lätt för sotaren att kunna sota och inspektera. Se bara all skiffersten som man lagt in, vad var syftet egentligen? Jo, materialet var gratis och kunskapen om god funktion var sämre.

Den här skifferbiten låg längst ner i en propp c:a 60 cm tjock, den är c:a 50x50x10 cm i storlek.
Jag försökte borra men borren smälte, så fram med handslägga och riktade ett antal slag tills skivan sprack och sedan gräva bort bruk så kom den till slut ut. Den här låg precis mellan två våningar alltså mitt i bjälklaget, man undrar ibland vad håller jag på med, finns det inte lättare jobb att försörja sig på? Det kanske är menat att jag ska knäcka dessa luriga skorstensproblem. Var på vårdcentralen för mitt knä och det är menisken på höger knä som skall röntgas, man känner att något är trasigt, det är bara att klara av jobben och sikta in sig på en höst med knäoperation.

Vi har till slut bestämt hur murverket skall se ut i fronten, från vänster vedspis, i mitten elspis, och längst till höger kastrullförråd, en elkabel är dragen till facket där elspisen skall vara. Jag skall mura upp till 46 cm höjd och sedan skall ett bord gjutas där vedspis skall vara, ett likadant bord skall gjutas där kastrullförrådet skall vara.

Då är det klart för gjutning, men innan det så putsar jag väggarna i utrymmena så man slipper göra det när bordet är i vägen. En annan sak är också ordnad.

Ser du i mitten raden så är ett rör inmurat som kommer ge tilluft och den har gjorts då man gjorde fundamentet, två 110 mm markrör finns redan som skall förse eldstäderna med luft, det är bra att få med sådant när saker och ting planeras. Andra tilluften skall ge bakugnen förbränningsluft så man slipper hålla på och öppna luckan hela tiden.

Om vi återgår till röret som satt inuti skorsten så kan ni se klumpen längst ner som var inmurad, att få in en skruvskalle på en pinne i ett rostigt hål uppe i röret och lirka loss detta rör som väger en hel del, säkert upp emot 20 kg, när det lossnade så hängde det i skruven som började böja sig och plåten började också ge med sig, samtidigt lyfta upp det försiktigt tills mina händer kunde greppa det, hade det lossnat och rasat ner så hade det inneburit några dagars jobb mer, åren av slit har gett en del muskler tydligen.

Nu börjar insatsrören komma som man beställde, isolering som heter vermekulit, till en bakugn med några andra eldstäder och hela skorstenspaketet så ligger budget för material på 70000 kr.
Insatsrören med alla tillbehör tar nästan halva beloppet.

Enkla gjutformar görs för att göra bord till vedspis och lagerplats längst till höger. I mitten skall elspis ställas, därför en grov elkabel för matning av ström. Gäller att få allt sådant med sig i rätt tid så man slipper utanpåliggande elkablar.

Då har vi murat lite väggar och byggt upp alla bås där eldstäder och annat skall stå. Jag har börjat planera vedspisens bakre anslutning och hur den kanalen skall övergå i ett rör som skall ledas upp mot ett hål i murstocken.

Så här ser rökkanalen ut från underifrån sett, det ser ut som man skulle kunna få ner tre rör, men verkligheten visar sig annorlunda, vi tar och ser hur.

Först så skall ett 120 mm rör ned och vara innerst, det skall ha 2 eldstäder med täta spjäll så man kan använda den ena eller den andra, men inte samtidigt. Vad skall mer ned?

Ett 150 mm rör som skall ner till bakugnen har lite problem eftersom jag har ingen kona längst fram utan vi väntar till jag har en kona med så kan vi dra ned röret med lätthet. Sedan så finns inte utrymme för något annat rör, jag hade behövt 10 cm till i sidled men det fanns inte, vad gör man då i ett sådant läge? Vi måste ju ha ventilation till spiskåpan, man tar och tänker till och löser problemet. Följ och se!

Uppifrån så hade dessa två rör tagit all plats, men på övervåningen fanns ett hål sedan tidigare till ett gammalt kaminrör som jag lyckades lirka loss och få upp, dit kunde jag få ned ett 100 mm rör och så skulle vi sedan göra en by-pass utanför på murstocken och leda in röret igen fast strax ovan golv och in i murstocken igen och komma ut där nere i köket.

Jag fick ner ett 100 mm rör till hålet som var precis ovan den klack som minskade ner hålet inuti murstocken, insatsröret övergick i en 90 graders böj och sedan ett spirorör 100 mm isolerat med brandmatta. 2 fästen på väggen så röret hålls nära murstocken.

Röret gick in i murstocken igen där nere, hålet skall muras igen och sedan så blir röret inbyggt bakom reglar och skivor som det var tidigare. Men då hade man lämnat ett stort hål i murstocken där regn kunde rinna ned och fåglar bygga bo, möss kunde förflytta sig obehindrat.

Så här såg hålet ut när jag tog bort det man klätt murstocken med, helt galet hur man kunde lämna sånt här efter sig, men är man förvånad, inte ens sotaren hade nån aning om att det såg ut så här bakom brädor och skivor som täckte murstocken.

Här har jag fått ned bakugnsröret och ventilationsröret, jag murar runt dem och sedan skall det gjutas på övervåningen i hålet för att få en stabilare grund att mura på, vi är också tvungna att ha isolering mellan en trästock i bjälklaget och gjutningen, rören måste vara minst 10 cm från isoleringen för att ingen fara skall finnas.

Vi hoppar fram lite, det är murat med lecablock på baksidan och det kommer behövas en 45 block för att skapa en sockel till bakugnen, en gammal vedspis som kom från förra stället där jag var i feb-april, jag ordnade en förmedling av vedspisen till denna plats. Vedspisen hade lite skavanker men det mesta har jag fixat. Anslutningen bakom vedspisen är klar och det rör som skall leda rökgaserna syns där också ett annat bredvid, det är luftningen till bakugnen, längst ner så går ett annat rör till ett uttag under vedspis till höger, man kan se tallriks ventilen där man släpper ut luft.
Denna tilluft skall komma vedspisen till nytta.

Här syns mer av bakanslutningen av vedspisen, man skall kunna sota hela vägen in och kunna rensa röret och utrymmet bakom vedspisen. Vi tittar på var röret från vedspisen skall gå?

Där i murstocken sitter en låda med ett spjäll som kontrollerar kanalen från en kakelugnskamin i rummet bakom där vi är, ett annat spjäll skall kontrollera detta rör och kunna regleras. Ett annat spjäll syns i bildens nedre del, det skall sköta tilluften in till bakugnen. Man måste ha lite smed och svetsare i sig för att fixa allt, att leta efter andra för att göra detta åt mig, nej den tiden har jag inte och själv så fixar man allt i rätt tid och på mitt sätt.

Om du var observant tidigare så hade du sett hur stora skorstenarna var på taket, det är gjutjärnsskivor som är som en låda och sedan har de en stor krage som fungerar som en tratt mot himlen, tänk dig ett åskregn, hur många liter vatten tror du denna huv samlar upp? Det här var ett akut och farligt problem, jag frågade om vi inte ska ta och rätta till detta? Jovisst svarar husägaren.
Så vi börjar tillverka skorstensbeslag och nya huvar.

Ja, så här är den första huven och överbeslaget klart, vad som var bra var att det fanns skruvhål i gjutjärnskronan, så montering lär bli bra när dessa skall upp.

Den andra skorstenen har ett större problem, en meter längre ner så finns en murstock i tegel och ingen kanal är godkänd, men himlens vatten gör bara mer skada om inget görs åt öppningen uppe på toppen. Den här huven skall sitta på kronan när den fått överbeslag. Så hur blev allt då?

Så här blev den skorsten som vi pratade om sist, den har fått ett mindre hål att luftas ur än tidigare, plåtarna kan plockas bort när man väljer att börja åtgärda rökkanaler för framtida bruk, men nu var viktigast att hålla regn och snö borta. Man är på ganska hög höjd och ja, jag har sele på mig.

Vilken skillnad mot förr, stora trattar som samlade regnvatten och snö, nu kommer saker och ting fungera så bra, vet ni hur mycket isolering som gick åt i denna murstock? 11 säckar vermekulit, dvs 1100 liter, över en kubik, ni förstår att man klättrat upp ett antal ggr under en månad och nu så är allt klart och byggställningen skall flyttas, så skönt säger jag bara.

När takjobbet är klart så kan vi börja med bakugnen, vi har en leca sockel och behöver tegel i botten minst två lager innan man lägger ärilen eller botten av eldfast tegel inuti bakugnen. När botten är gjord så börjar vi använda ett annat bruk, nämligen lerbruk.

Det som utgör en bakugn är vederlagen, en mur som utgör väggarna, den skall vara 30 cm på tre sidor och fronten 15 cm en stortegels bredd, i denna konstruktion så har jag ett insatsrör att ta lite hänsyn till som skall vara mellan bakugn och gamla murstocken, när bakugnen fått sitt tak så gör jag anslutningen från vedspisröret klart och murar allt färdigt som har med kaminerna att göra.

Kan du se luftintaget till bakugnen till höger om hinken? När man ska mura sådana här saker så är det klokt att ordna med tilluft till eldstäder, om du inte gör det så kan man få eldstäder som har lite krångel att fungera. Här skall man slippa elda med ugnsluckan öppen.

Nu börjar man känna igen sig, den del som kallas anfanget som är den vägg som utgör stöd för valvets tegel har skurits till med en viss lutning, jag har bestämt mig för 24 cm högt valv i mitten och 18 cm ute i kanterna, ugnsluckans höjd är 22 cm. Husägaren hade några gamla eldfasta tegel och undrade om jag kunde mura in dem i bakre väggen? Jo, det är okej om skicket är bra, så fem stycken fick sin plats. Har du undrat, var har jag fått tag i stortegel som inte längre finns? Jo, så här är det, när det här projektet skulle planeras så rådde jag husägaren att köpa 200 st direkt som jag hade letat reda på och tjingat, det fanns 1200 st kvar på ett ställe men de såldes ganska fort, så ett halvår i förväg ordnades storteglet, annars hade det inte blivit en bakugn.

Då är ärilen klädd med 50 mm tjocka eldfasta tegel, de ligger i lerbruk så de kan röra sig bättre än med ett kalkcementbruk, apropå det, det verkar bli brist på cement i höst och vinter, vems är problemet? Inte är det vi som jobbar med cement utan politiker, myndigheter och företagen som tillverkar, vad finns att säga om dem, inte har dom någon framförhållning inte, vad står på tur nu? Jo, vi ska göra valvet och formen till det, kan vem som helst mura en sådan här bakugn? Beror på, dels din förmåga och viljan att följa råd och instruktion, du kanske törs mura åt dig själv men att göra det åt andra och ta betalt, då ska man vara på en hög skicklighetsnivå.

Vingarna fick kalksten överst och jag hade faktiskt ett par skivor kvar sedan ett annat projekt så de blev användbara här. När valvet är gjort så skall jag putsa alla tegelytor, bakugnens väggar skall få en lerbruksputs, det verkar som sand också håller på att bli en bristvara, bergtäkterna kan bara erbjuda stenmjöl och det funkar inte i kakelugnar och bakugnar som skall ha lerbruk.

Jag gjorde en by-pass med ventilationsröret, eftersom det inte kunde få plats genom den smala kanalen som bestod av slaggsten, alltså glasmassa, så utnyttjade jag möjligheten att få röret ner precis ovan där det var som smalast genom en gammal öppning och lät den sedan gå i ett spiro rör isolerat där jag sedan murade in det i murstocken igen, gjöt igen allt och murade igen hålet i murstocken. Tidigare så var murstocken inbyggd med träskivor, så vi återställer väggar igen och så ser ni sprickan i murväggen till höger, hur löser man sånt? Jo, jag gör en vinkel plåt som vi tejpar fast under sprickan och häller i lättflyttande cement som rinner in i sprickan och när den torkan så tar vi bort formen och skrapar rent och svampar så har murväggen limmats ihop och man behöver inte oroa sig för det längre.

När valvet skall göras så gäller det ha ett klart huvud, en sak stör mig och det är mitt högerknä, fick svar från röntgen att hela knäet är fullt av artros. Värst är att sitta och köra bil då benet ofta är i ett statiskt läge 1-2 timmar. Det finns andra som har det värre, så varför gnälla. Vi kör på traditionella 2 utsläpp och 2 kanaler ovanpå valvet, valvformen kanske du undrar? Tre 10 cm utskurna former från cellplast, ovanpå dessa 3 stöd ett antal brädor så hela sträckan täcks. Varför plast? Jo, så lerbruket inte torkar ihop med brädorna, har lärt mig att det skapade bara extra arbete.

Om man skulle se mig sätta dit ett tegel så först kollar jag att den har rätt klang, inga sprickor eller defekter. Sedan så lägger vi på lerbruk på teglet och gungar dit det och sista biten dunkar vi på med murarhammaren rätt så ordentligt, viktigt att fogen blir kilformad och knappt 5 mm längst ner.

Då är valvet gjort och nästa dag så tar vi bort formen och skrapar rent valvet från överflödigt lerbruk och svampar sedan all yta.

Det sista som skall finnas är en massa bruk, vad är det första som lossnar när man sedan börjar elda och baka? Jo, bruk som hamnar på bullar och bröd eller någon pizza, vem gillar när det knastrar när man tuggar på mat? Höjden är 26 cm och 18 cm i ytterkant. Husmor hade några eldfasta stora tegel och de fick hamna i väggen längst bak. Men nu till en fråga, på nätet kan man se folk som använder gammalt använt tegel när dom gör en bakugn, hur blir det med den biten? Är det bra eller dåligt? Jag ska inte använda storsläggan, utan säger att det är många nackdelar med gammalt tegel, kort livslängd, dålig vidhäftning, spricker mycket lättare speciellt i valvet, så om du kan så använd nytt material, många fler fördelar.

Efter valvet gjorts rent så började vi med montering av luckan och dess ram, hur får man den att hänga kvar och inte lossna som den brukar göra efter ett par eldningar, jo, man säkrar upp den med starkt ståltråd i sidor och överkant, kanske du kan skönja någon av dessa ståltrådar som går upp på övre delen av valvet. En murare som inte är någon riktig murare renoverade en bakugn i en stad i mellan Sverige, efter ett par eldningar så lossnade luckan ur sin plats, han skulle komma tillbaka och sätta dit den men det skulle kosta föreningen 10000 kr, låter det som en seriös hantverkare, knappast, en riktig bov och skurk, man kan inte lämna ut namn men den biten sköter han själv, ett dåligt rykte behöver knappast någon annons.

Här är ytterligare en detalj som är viktig, du ser stenullsisoleringen till vänster, jag är mycket noga med att sista tegelraden mot isoleringen har ett bruklager så det finns ännu ett skydd mot läckage.

Ovanpå valvet vill jag göra en plan yta som kanalerna skall gå på, det betyder att teglet i ytterkant är tjockt men så använder man smalare och smalare ju närmare mitten man kommer. Och allt muras i lerbruk.

På det plana taket på valvet kan kanalerna börjas muras, jag använder vanlig 10 tums tegel som kanalväggar men stortegel som tak på allt detta, stortegel som också kallas 12 tums tegel har en bra längd, det överlappar bättre som tak än det mindre teglet. Hur många stortegel går det till en sådan här bakugn? 200 st behövs, då kommer man få en fin bakugn med en bra konstruktion, och om man har detta hårdbrända som jag hade här, det är absolut det bästa i tegelväg. Jag har blivit ombedd att rädda en bakugn till, men då gäller det för husfolket att fixa detta stortegel annars så blir det inget, men går det att få tag i sådant tegel? Det finns sporadiska skvättar men man får leta ordentligt och betala en bra summa också.

Så ser det ut när bakugnen är murad, ett lager till skall läggas så ett omlott lager bildas. En bakugn tar ungefär med sockel och lite annat mellan 80-100 timmar att mura, från ärilen till hit brukar ta 50 timmar, så får du en offert eller en uppgift att det tar 500 timmar så säg "hej då ", och vänd dig till någon som kan jobbet och är rimlig i tidskostnad.

Det börjar bli trångt mellan murverk och tak, och inte har man så långa armar utan man får ligga snällt på ett täcke och mura det man kan.

Det som har hänt är att olika kanaler har fått sina spjäll och sotningskanaler och öppningar med sotlucka. Det var en hel del arbete kring detta, efter det här så börjar vi konstruera stålstommen för spiselkransen och den murade kåpan, kåpan skall nämligen fungera som en köksventilation också.

Det är ett 3 cm fyrkant stål som skall gjutas in i spiselkransens gjutna del av betong, men är det inte risk att man får sprickor av rörelse? Jo, det kommer att spricka där kraften i rörelsen hittar en svag punkt, det är oundvikligt när två olika ämnen är så nära varandra och har olika utvidgning, man låter spiselkransen uppvisa sina rörelser och bearbetar dem senare med latex. Konstruktionen blir inte svagare för några sprickor utan den kommer att hålla lång tid.

Gjutformen är klar men motbilden saknas som skall ge formen på spiselkransens yttre del. Det kommer att behövas c:a 8 säckar finbetong för att fylla formen, några armeringsstänger kommer att behöva kompletteras så vi får en bra konstruktion.

Hur bär man sig åt att göra en snygg profil på en spisekkrans? Det traditionella är att mura med tegel på plattjärn, lägga på puts och sist göra en profil i träskiva och dra den efter spiselkransens utsida, jag rationaliserar, formen tar 2 timmar att göra och motbilden som det skall gjutas på tar 1 timma, sedan så tar gjutningen med armering 1-2 timmar, det är nog 1/3 av den tid som annars det skulle ha tagit.

Jo, gjut inte direkt mot gjutbilden för då brinner den fast i betongen, man lägger en gladpacks bit över hela profilen och ser till att den håller sig kvar med häftstift. Här så har vi gjutit, 9 säckar betong gick det åt, en bastant balk med andra ord, 250-300 kg, men varför plast ovanpå? Jo, så betongen brinner sakta och vattnet stannar kvar för bästa kvalité. Jag har två stolpar som tar upp lasten och båda i ytterkant.

Så här blev resultatet av gjutningen och man ser de två stolpar som bär balken. Nu är meningen att spiskåpan skall muras och varför skall det vara murat? Jo, för en del av de rökgaser som går upp i kåpan kommer antingen från vedspisen eller från bakugnen när man öppnar luckan, då kan det poffa ut rök och kåpan skall transportera detta ut genom självdragsventilationen, du ser röret uppe till höger. Men det blir lite fix med det röret innan vi börjar mura.

Jag väljer att ha gavlar av rostfri plåt som sitter inne i kåpan och det blir lättare att torka rent från sot och fett när man har denna yta.

Det här är lagom att mura på en hel dag, kom ihåg att jag har skurit 32 st tegel med diamantskiva på rondell, jag gjorde det dagen före för man blir helt röd av tegeldamm och vill helst bara in i duschen för att bli av med det.

Här är kåpan murad, jag la på ett lager grovt med putsbruk för den skall få finputs dagen efter.
Isolering är utlagt inuti kåpan, vermekulit och brandskivor av stenull så en bra buffert finns om värmen blir långvarig, ett inspektionshål finns längst bort till vänster, den får en klöverplåt som täcker hålet och skulle det av någon anledning pysa ut rök någonstans så kommer man se det och man kan åtgärda sådant. Sotaren vill också se in i utrymmet ovanpå bakugnen.

Kåpan har fått sin finputs, bakugnen har klätts med lerbruk, andra ytor har putsats med kc-bruk.
Inuti kåpan finns en lampa med elkablar klara att kopplas in i kopplingsdosan till höger om kåpan på timmerväggen. Vedspis har tilluft till höger om den, bakugnen har sin inuti, alla eldstäder har spjäll. Sotluckor finns till alla eldstäder. 2 st vedförråd eller 3 t om finns. Men den tredje eldstaden, var är den? Den finns bakom bakugnen inne i rummet bakom.

Den här kakelugnskaminen är unik i sitt slag, ingången till rökkanalen skall förses med ett rör och tätas, sen skall ett kaminrör beställas som kommer att få lite olika krökar för att möta rökkanalen och sitta på kaminen. För att killen som gör röret ska lyckas behöver han lite mått och veta hur jag tänkt att röret skall bli, därför är bilden full av siffror. Ingången till murstocken är lite dålig av slaggsten som saknar bruk mellan sig, så jag behöver ett rör som leder in röken i lådan där spjället sitter. Så vi tillverkar ett rör av en rostfri plåtbit 45x50 cm som skall får 125 mm diameter.

Röret är 45 cm långt och går nästan fram till spjället, man kan se det i stängt läge, vad har detta rör för syfte? Jo, röken skulle annars sippra ut i springor i den övre delen och vart de sedan skulle gå kunde bli ett problem. Med detta rör som ett foder så vet jag att röken går in i spjällådan och vidare upp i insatsröret som finns ovan lådan. alltså inga skarvar. Det blir också lättsotat och jag kunde komma åt ändan av röret och känna att det fanns bruk runt hela röret i ändan innan spjället. Idag fick jag besked om en besiktning på en skorsten som jag murade förra året och sotaren var nöjd med hela installtionen och då blir kunden nöjd och vet att han fått valuta för pengarna.

Finn fem nya saker? Jag skojar med er, det som hänt är att cistern till vedspis är på plats, vedspisen är svärtad med en hemgjord svärta baserad på linolja(köpt på hembygdsaffären i Västanfors), stoluckor är svärtade, ljusstake hållare sitter på bakugnens vägg, tilluften till bakugn, det spjället har fått en knopp, det hela börjar bli redo för målning snart. Hur såg det ut från början innan vi ens hade startat? Ska vi ta en titt.

Vad tycker du, vilket av köket skulle du vilja ha kvar? Bilden ovan eller denna bild? I denna bild så har alla skorstenar(2 st ) eldningsförbud, men i bilden före så kommer det att kunna eldas i bakugn, vedspis, kakelugnskamin och en fungerande köksventilation, dessutom tilluft till eldstäder så det blir garanterad funktion. Skulle man kunna säga att huset fick ett nytt hjärta med den nya murstocken och alla eldstäder?

Murstocken som var frilagd på övervåning skulle återställas, sprickan i muren igenfylld och så en ram runt murstock, reglar och brädor som en skiva sattes på, längst ut så en board att antingen måla på eller tapetsera, golvlist sattes för det blir ett finare avslut, och trasig taklist byttes mot ny och elkabeln tillbaka. Jag har beställt ett kaminrör från en plåtslagare, så det gäller att mina mått har varit rätt. Allt verkar se okej ut, så en montering väntar och beställa sotare.

Jo, kaminröret är tillverkat och klart, det kommer bli kul att få dit sista eldstaden på plats och en sista grej innan sotaren skall besikta, ett taklucke räcke skall monteras runt takluckan, sen är allt klart. Mina jobb i Laxne har tagit fart, jag har enkelresa 15 mil och det är så tröstlöst att sitta i bilen med artros i knäet och det är en enda lång plåga, jag får se hur länge jag pallar innan det är dags för operation för en protes.

Vi har bytt stora fönster i höst, 2x2 m och en del putsarbeten kring fönstren har behövts, ett annt fönster skulle tas bort och sättas igen. Jag har gjort en regel ram med en plyfa skiva på den, sedan så limmar jag en speciell puts skiva 40 mm tjock fast på plyfan, man drar i ett par skruv för att få putsskivan att sitta kvar i limbruket. Nästa steg är att näta utedelen och fästa den med fästmassa.
När det är gjort så putsar vi igen allt med c-bruk.

Här så har jag dragit på putsen och den får torka lite till innan jag går över den med putsbrädan.
Nästa gång så ska ytan jämnas till med den knottriga putsen som är bredvid. Sedan så stänkputsar vi den med en stänkputsmaskin.

Stänkputsen är vit till färgen men vi får måla detta sedan vi lyckats fixa en färg som matchar den gamla knottriga putsen, men en hel del partier på huset skall lagas och gås över. Det lär nog bli fler resor hit än jag trott. Förra året putsade jag utsidan av kommande växthuset, men de som murade skötte sig inte riktigt, det framgick av att ytputsen uppvisade sprickor där murningen var svag och bristfällig, man fick skära upp dessa sprickor och laga dem utifrån.

Jag känner alla som varit här och murat och de är inga yrkesmän som jag inom murning, de har en allmän kunskap om att mura men inte den yrkeskunskap en annan besitter. Men det är bara att ta tag i uppgiften och få in bruk i fogar som man slarvat med.

Vi putsade insidan med ett mjukare bruk av sand och murcement A. Under vintern så behöver jag se till att vatten och snö hålls borta från dessa väggar, bruket är lite känsligt för frost och kan frysa sönder om det är vattenmättat, så något skydd blir det.

Sen var det plattsättning av skifferplattor tjocklek 30 mm, stödmurarnas övre del är lite ojämn och kunde ändras, men jag la plattorna så jämnt det gick och en viss lutning så den lutade från mitten utåt kanten, då rinner vatten lättare av. Jag har c:a 50 m stödmur att sätta plattor på, en dag så blev det så mycket vatten att marken flöt.

De hade kört med traktorn där fram och tillbaka, rena lerfältet och jag hade ingen lust att gå i det där, vad gjorde min uppdragsgivare?

Han såg till att lägga ut plyfaskivor som jag kunde gå på, ni kan se en bräda med en tving och brädlapp i ändan, jag var tvungen att ha en sådan så inte plattorna gled isär, betongmuren var så vattenmättad att bruket tog tid innan det blev stadigt under plattan.

Nu är vi på en helt annan plats, Sörsjön i Kloten, ett torp som rustas här och läget är bara paradislikt, huset bortglömt och murstock och skorsten likaså, men vi hade ett annat problem på vinden runt murstocken, stockar som låg dikt an mot murstocken, antingen skall dom bort eller så ändrar vi brandklassen genom insatsrör i kanalerna, bakugnen hade två kanaler som fick insatsrör, vi drog ner dem till just ovan där spjällen sitter, vi murade fast dem med cementbruk.
Totalt ska 24 meter rör monteras i 4 kanaler, javisst var det trångt och arbetshål krävdes.

Röret till vedspisen tog stopp direkt, vi förstod att någon tegelklack tog emot och bara att öppna upp ett hål och bearbeta problemet. Till slut så fick vi ner röret, 3 rör på plats men det svåraste återstår, vi grillade lite korv till lunch och fortsatte sen glada, jag hjälper en kille som har eget i Kopparberg, 2011 så gick han praktik hos mig när jag satte om en ugn i Riddarhyttan, han har många fina sidor i sitt arbetsutförande, mycket nogrann och mån om kvalitét. Vi ska fixa in en ny vedspis(Westbo) och en bergslagskamin, den skall kläs med eldfast tegel inuti så eldstaden blir mindre som en kakelugn, eftersom rören har dimension 110 mm i diameter så måste eldstäder anpassas till insatsrören.

Allt är färdiglagt som skall läggas i år, eftersom traktorn skall åka fram och tilbaka så väntar vi med plattorna på murarna i öppningen, men frost är på gång och jag vill foga med klinkerfog innan den kommer och fylla upp med bruk under plattan så inga öppningar finns för gråsuggor och tvestjärtar.
Det blev sol och det torkade upp men var nordanvind i luften, vi hann precis innan frosten slog till.

Hemma i verkstaden så förberedde jag skyddsräcket för takluckan i Hällefors, jag monterade hela på bordet och fick alla fästen klara, sedan så delade jag upp allt i 4 delar, hoppades att jag skulle få upp dem genom takluckan som inte var så stor som man hade önskat. Hur skulle det gå?

Som du ser så gick det bra, jag monterade hela skyddsräcket men 3 rör saknas som skall sättas dit i efterhand, jag ville få denna del klar först och fixa rören hemma, 2 st skall sitta på nedre delen så man inte kan halka förbi under det övre räcket och ett upptill nära taket så man kan ta tag i det och dra upp sig ur luckan, och hålla i det när man går ner i luckan. Men kanske du undrar, varför så mycket arbete när det finns en takstege? Jo, sotaren går inte upp på en vanlig stege om det överstiger 4,5 m till takfoten utan då skall det finnas en väggfast stege med skyddsbur, och en sådan hade förstört fasaden på huset, så det är därför vi använder takluckan istället.

Jag hade ju fått kaminröret till kakelugnskaminen, Ulf på plåtslagerimuseet hade gjort ett kanonfint
arbete, jag tog bort 5 cm på övre del som skulle möta hålet i murstocken, jag hade bett om extra så jag hade lite över beroende på hur röret följde väggen. Men så kul att denna eldstad kommer till sin rätt igen.

Jag måttade in det och lite garn i nedre delen behövs där röret sitter på stosen som finns på kamin, lite bruk upptill så röret fixeras, och en värmeplåt ovanför kaminrör som är nära trätaket, den hjälper till att lindra värmen att nå trätaket. Sedan så är det dags för målning och besiktning.

På ett annat ställe ute i skogen vid en sjö så håller vi på att återställa det vi öppnat upp ovan bakugnen, insatsrören med foder är fastmurade och spjällen är på sin plats, nu skall bara allt tegel som skall vara i fronten tillbaka med nya sotluckor. Vi har penslat kanalerna med bruk så de bör hålla en längre tid i täthet.

I Hällefors så har takräcke runt takluckan monterats, en sådan här monteringssats kostar runt
4000 kr med alla detaljer. Man ska inte hålla på med alla detaljer uppe på taket utan förbereda detta på marknivå, hur då?

Jag gick igenom alla bitar och klurade ut hur de skulle sitta, ja monteringsanvisning, glöm det, så ofullständig den kunde vara, men på en timma så var skyddsräcket monterat och jag delade på det i tre delar och hoppades att det skulle gå få upp dem genom takluckan, vilket det gjorde.

I Laxne så fortsätter jobbet med stödmurarna, det är väldigt svårt att putsa direkt på fingjuten betong, så jag grovslammade dem med sand och cement, man slängde på lös brukblandning med en borste, den här muren putsar kommande vår, vintern har kommit.

Det var en plusgraders dag på 11 plus, så bråttom att putsa ytor på murarna så betongytan försvann.

Min kund och uppdragsgivare blev supernöjd då de olika gjutningarna försvann och en ren yta att kunna måla på, alla sidor är finputsade, men mycket jobb väntar uppe vid huset vid burspråkets vänstra del.

Vi misstänkte en röta i stommen för tidigare hade man lagat balkongen pga läckage, fram med vinkelslip och skära spår i putsen och ta bort den, mycket riktigt så fanns det röta men hur mycket skulle vi hitta?

Under fönstret var minst två stockar ruttna, en del av stolpen i hörnet hade 5-7 cm rutten yta. Bara att fortsätta ta bort dåligt trä.

Så här ser det ut när jag har tagit bort dåligt trä och skall börja återställa, syllen var konstigt nog helt intakt,det går en och annan sågkedja och sågblad, spik gnistrar när det sågas och yxan blir slö ganska fort.

Hela vägen upp rensades dåligt trä bort och visst hade man lappat en vattenläcka nån gång på 1960:talet, vad använder vi för att återställa hörnet och biten under fönstret? Jag använde impregnerat virke eftersom jag ville ha något mer lite större rötskydd.

Det fanns en del håligheter som fogskummades, det blev en del sågande på sågbordet eftersom allt skulle ha en vinkel och möta något annat som var snett, men i slutändan så blev allt bra. Timmer som togs fram grundades med träolja. Jag valde formplyfa som underlag för den byggplatta som det skall putsas på.

Bakom plyfan så sitter tjärpapp eller takpapp som kondensskydd. Man ser till att skivan får en bra förankring eftersom på den skall byggplattan limmas och skruvas, den är 10 mm med putsad yta på båda sidor, det är en speciell skiva som både isolerar och som man kan putsa på, som extra så kommer jag näta alla ytor för att minimera sprickbildning.

Då var alla ytor täckta med formplyfa, varför den har olika färg är för att den kommer från olika tillverkare. Nu vintersäkrar vi med byggplast på utsidan och inväntar väder med minst 10 plusgrader både dag och natt, då skall vi limma byggplattorna och dra på grundputs. På andra sidan burspråket så skall putsen runt fönstret göras om, vi kanske får kolla den hörnstolpen också. Tala om att jobben aldrig tar slut.

Här kommer en typisk Örebrohistoria, en kund hade väntat på en plåt framför sin kakelugn sedan jag satte upp den maj 2020, jag ringde Bevego och frågade om pris, 3250 kr inkl moms skulle det kosta, jag varskodde kunden att plåten 2x1 m kostar så och om vi delar på plåten så är det okej för min del, för att hitta en bit som blivit över var bara omöjligt. När jag väl skulle hämta plåten så kostade den 5700 kr inkl moms och ingen där hade nånsin gett ett sådant pris, men så är branschen, full av lögnhalsar och ingen vill ta ansvar, letade på nätet och hittade en slöjdfirma som sålde 1x0,5 m bitar för 969 kr inkl moms och frakt, kunden blev supernöjd och plåten ligger där nu.

Den svarta runda saken är kakelugnsfoten på den ugn jag satte upp, kartongen under den skall föreställa en mässingsplåt 1x0,5 m , jag ville se om den räckte till med minimi kravet på 30 cm framför foten och att sidorna minst täckte 20 cm på var sida av lucköppningen, jag var nöjd och beställde plåten. Kunden var så nöjd med både priset och hela historien. Man får kämpa för sina kunder i alla lägen. Det är bara en månad kvar av 2021 och vintern är här med besked, minusgrader runt 10-15 varje dag, det ser ut och bli bra isar till vintern, så pimpelfiske lär det nog bli, en tid av arbete i verkstaden kommer att bli min agenda under tiden fram till februari, sen börjar cirkusen igen. Jag får tacka mina kunder som försett en med arbete det här märkliga året och kommer vi få se något slut på pandemin? Osäkert, en sak är säkert, zoom har blivit en del av livet nu.

Vi är tillbaka och skall provtrycka bakugn, vedspis och kakelugnskamin och hela skorsten. När man gjuter in en grövre järnbalk med betong runt om så måste man inse att dessa två material har olika viljor, betongen vill krympa och järnet utvidga sig när det blir varmare. Jag visste att krympsprickor skulle uppstå och dessa maskerar vi med ett latexplåster som ni kan se på spiselkransen, är det någon fara för att betongen skall ramla ner? Nej, det behöver man aldrig oroa sig för, den är också armerad med mindre järn. Utan när dessa rörelsesprickor uppträder så tar vi hand om dem och nya kan komma alltefter tiden går. Viktigt att man har berättat detta och förklarat hur de fungerar och hur man löser deras uppträdande.

Jag tillverkade en plåt i aluzink till golvet under kaminen, murväggen är målad, bara lyfta dit kamin som väger 130 kg utan att repa plåten.

Kamin är på plats och kaminröret pannkittat i nedre del och fastmurat i murstocken. Det finns något upp i taket, vad är det? Jo, kaminröret är ganska nära taket och då behövs en plåt som reflekterar värmen från kaminröret. Sotaren proveldar i kaminen och mäter hur varmt det blir ovanpå plåten i trätaket.

Sotaren mätte också undertrycket som uppstår när man eldar, alla eldstäder mer än godkända, vad sa han? "Ruggigt bra drag", varför det? Jo, för att vi har tänkt till innan vi gjorde något och när det gällde möjligheten att sota och rensa kanaler, "ja, du vet hur vi sotare vill ha det". Det kan låta som skryt, men också ett ärligt erkännande för det är verkligen bra utfört arbete och helt genomtänkt, är det inte så en kund blir nöjd att få sin dröm förverkligad?

Jag kom över tvåtums tegel som inte heller finns att få tag i längre, så nu har jag tegel till tre kakelugnar som jag kan mura på ett traditionellt sätt, och vad konstigt så är dom redan inbokade.
Sista rycket för året, lite klinker på ett köksgolv, lägenhetsägaren fick i uppdrag av mig att ta bort plastmatta och skrapa bort limmet på betongen, jättetråkigt och krävande jobb, men det såg så bra ut och nu kunde vi börja lägga klinker, men en liten koll på betonggolvet, det fanns lite svackor och de verkar vara så små att det inte gör så mycket.

Ägaren fick också pensla vidhäftare på golvet, först så hade jag lagt plattor i utrymme för kyl och spis, det var en hel del mätande för att få de plattorna att stämma med klinkerläggningen, vi känner varandra och de är mina vänner, tyvärr så har kvinnan i lägenheten drabbats av cancer och det är cellgiftsbehandlingar och återkommande sjukhusbesök, jag har skurit alla bitar som skulle skäras hemma i verkstaden med vattensågen, det fanns absolut ingen chans att ha några maskiner här. Så det gäller att måtten är exakta och rätta.

Lite fogning kvar och lägga tillbaka en tröskellist, jag vill behandla golvet med en fogförseglare, skulle man spilla kaffe, blåbär, rödbetsjuice så ska fogen och plattan klara sig. Vi köpte klinkern billigt 80 kr/kvm, men den är hyfsad och folket är nöjda. Jag ska också hjälpa med golvlister och andra små snickerier, det här är ett vänskapsjobb åt vänner i nöd, det hela började med en vatten läcka bakom kylen och frun är hyperkänslig för mögel och andra saker, så när jag jobbar så måste jag byta arbetskläder mot sådana som är precis nytvättade, munskydd gäller, dom skulle aldrig kunna anlita någon firma för de skulle aldrig rätta sig efter kraven på rena kläder och att lägga plattor utan att damma. Det gäller att ha rätt sorts vänner, då kan man få den hjälp man behöver. 

Sista rycket för året, jag lovade fixa klossar 14x14 cm med en fasning till en tjej i Sveg, hennes foder var för korta efter fönsterbyten, så hon behövde klossar som hon kunde möta fodret med runt fönstret så skulle dom räcka i längd. 48 stycken och så skulle dom kvistlackas, sedan grundmålas en omgång. Det fick bli det sista som gjordes för året.